Vyrozumievací a zvolávací
systém v cloude

Vyrozumievací a zvolávací
systém v cloude

Vyrozumievací a zvolávací
systém v cloude

cloud_riesenie

Popis riešenia

Ak hľadáte najprogresívnejší spôsob vyrozumenia a zvolávania osôb, ktorý je ľahko prístupný z akéhokoľvek vzdialeného zariadenia s pripojením na internet, využite riešenie vo forme predplatenej služby v Cloude. V tomto prípade nie je nutné kupovať žiaden hardvér alebo softvér. Riešenie je vhodné hlavne pre firmy, preferujúce outsourcing svojich prevádzkových procesov.

Jeho základom je aplikácia Vektra® Web, ktorú je možné spustiť v internetovom prehliadači z akéhokoľvek miesta s prístupom na internet na smartfóne, tablete, notebooku, zariadení 2v1 alebo stolovom počítači. Prostredníctvom tejto aplikácie je možné preddefinovať vyrozumievané osoby, nastaviť komunikačné kanály a telefónne čísla pre ich vyrozumenie a zvolávanie a zároveň aj konkrétne typy mimoriadnych udalostí a priradiť k nim príslušné osoby, ktoré majú byť vyrozumené. Obsluha je automaticky informovaná o výsledku vyrozumenia.

Štandardne sú podporované tieto komunikačné kanály: mobilné telefóny, pevné telefónne linky, SMS a VoIP. Použitie iných komunikačných kanálov, ako paging alebo rádiostanice, závisí od možností a legislatívy vo zvolenej krajine.

Popis riešenia

Ak hľadáte najprogresívnejší spôsob vyrozumenia a zvolávania osôb, ktorý je ľahko prístupný z akéhokoľvek vzdialeného zariadenia s pripojením na internet, využite riešenie vo forme predplatenej služby v Cloude. V tomto prípade nie je nutné kupovať žiaden hardvér alebo softvér. Riešenie je vhodné hlavne pre firmy, preferujúce outsourcing svojich prevádzkových procesov.

Jeho základom je aplikácia Vektra® Web, ktorú je možné spustiť v internetovom prehliadači z akéhokoľvek miesta s prístupom na internet na smartfóne, tablete, notebooku, zariadení 2v1 alebo stolovom počítači. Prostredníctvom tejto aplikácie je možné preddefinovať vyrozumievané osoby, nastaviť komunikačné kanály a telefónne čísla pre ich vyrozumenie a zvolávanie a zároveň aj konkrétne typy mimoriadnych udalostí a priradiť k nim príslušné osoby, ktoré majú byť vyrozumené. Obsluha je automaticky informovaná o výsledku vyrozumenia.

Štandardne sú podporované tieto komunikačné kanály: mobilné telefóny, pevné telefónne linky, SMS a VoIP. Použitie iných komunikačných kanálov, ako paging alebo rádiostanice, závisí od možností a legislatívy vo zvolenej krajine.

cloud_riesenie

Príklad z praxe

Významná spoločnosť pôsobiaca v energetike už niekoľko rokov optimalizuje svoje náklady outsourcingom. Pri výbere vhodnej verzie systému vyrozumenia mali od začiatku jasnú predstavu. Požadovali rýchle a spoľahlivé riešenie, ktoré bude mať všetky požadované funkcie a zároveň bude jeho obstaranie a prevádzka finančne nenáročná. Vďaka vyrozumievacieho a zvolávacieho systému v cloude dnes spoločnosť vyhlasuje mimoriadne udalosti v priebehu niekoľkých sekúnd, bez toho aby mala na svojom počítači nainštalovaný ďalší špeciálny softvér.

Operátor sa cez webovú aplikáciu okamžite pripojí na vzdialený server a aktivuje vyrozumievanie krízového štábu a zamestnancov. Vie zadefinovať nové udalosti a zároveň upraviť už existujúce udalosti. Týmto spôsobom môže zákazník použiť tento vyrozumievací systém na evakuáciu svojich zamestnancov v núdzových prípadoch alebo zvolávanie kompetentných pracovníkov na poradu. Hlavnou výhodou je, že nemusí kupovať žiaden hardvér ani softvér. Jediným nákladom je mesačný paušál, ktorého výšku určujú požadované funkcie, množstvo vyrozumievaných osôb a požadovaný čas, v ktorom majú byť dané osoby vyrozumené.

cloud_prax

Príklad z praxe

Významná spoločnosť pôsobiaca v energetike už niekoľko rokov optimalizuje svoje náklady outsourcingom. Pri výbere vhodnej verzie systému vyrozumenia mali od začiatku jasnú predstavu. Požadovali rýchle a spoľahlivé riešenie, ktoré bude mať všetky požadované funkcie a zároveň bude jeho obstaranie a prevádzka finančne nenáročná. Vďaka vyrozumievacieho a zvolávacieho systému v cloude dnes spoločnosť vyhlasuje mimoriadne udalosti v priebehu niekoľkých sekúnd, bez toho aby mala na svojom počítači nainštalovaný ďalší špeciálny softvér.

Operátor sa cez webovú aplikáciu okamžite pripojí na vzdialený server a aktivuje vyrozumievanie krízového štábu a zamestnancov. Vie zadefinovať nové udalosti a zároveň upraviť už existujúce udalosti. Týmto spôsobom môže zákazník použiť tento vyrozumievací systém na evakuáciu svojich zamestnancov v núdzových prípadoch alebo zvolávanie kompetentných pracovníkov na poradu. Hlavnou výhodou je, že nemusí kupovať žiaden hardvér ani softvér. Jediným nákladom je mesačný paušál, ktorého výšku určujú požadované funkcie, množstvo vyrozumievaných osôb a požadovaný čas, v ktorom majú byť dané osoby vyrozumené.

cloud_prax

Výhody vyrozumievacieho a zvolávacieho systému v cloude

Mobilita a podpora mobilných zariadení

Systém pre vyrozumenie a zvolávanie vo verzii Cloud je možné aktivovať kdekoľvek a kedykoľvek so zariadenia s  pripojením na internet (napr. z domu, auta, na výlete, dovolenke a pod.). Služba je dostupná pre smartfóny, tablety, notebooky, zariadenia 2v1 a pre stolové počítače.

Bezpečnosť údajov

Všetky zaznamenané údaje (o mimoriadnych udalostiach, osobách, komunikačných kanáloch a pod.) sú uložené na externých serveroch a prístup k nim je možný len na základe autorizácie.

Prispôsobiteľnosť

Použitý softvér umožňuje preddefinovať rôzne typy mimoriadnych udalostí, priradiť k nim príslušné osoby, ktoré majú byť vyrozumené, nastaviť prioritu a komunikačné kanály, ktoré sa majú použiť. Vyrozumievať sa dá buď naraz alebo postupne (najprv telefónom, potom SMS, e-mail atď.), pričom je možné zohľadniť preferovaný komunikačný kanál, jazyk pre vyrozumenie a ďalšie aspekty.

Rýchlosť

Celý náročný proces vyrozumievania a zvolávania (manuálne telefonovanie, posielanie SMS a e-mailov) sa dá realizovať niekoľkými kliknutiami myšou. Pri použití viacerých komunikačných kanálov súčasne je možné rýchlo vyrozumieť a zvolať veľký počet osôb.

Spätná väzba

Obsluha je automaticky informovaná o výsledku vyrozumenia, buď vo forme informácie o odoslaní správy z vyrozumievacieho zariadenia, potvrdzujúcej správy o doručení vyrozumenia alebo vyžiadanej aktívnej odpovede od vyrozumievanej osoby. Po skončení vyrozumenia systém automaticky vygeneruje správu o výsledku vyrozumenia.