Systém hromadného
varovania pre prístavy

Systém hromadného varovania pre prístavy

Prečo vybudovať systém hromadného varovania v prístavoch

Pre všetky väčšie komerčné prístavy je typická vysoká koncentrácia ľudí, čo v kombinácii s mnohými procesnými, technologickými (únik škodlivých látok, chemické znečistenie, požiare a explózie), prírodnými (búrka, silný vietor či tornádo alebo tsunami) a teroristickými hrozbami vytvára z prístavov pomerne rizikové oblasti, ktoré si vyžadujú použitie najmodernejších technológií a bezpečnostných systémov.

 

Systém hromadného varovania pre prístavy  Systém hromadného varovania pre prístavy

Prečo vybudovať systém hromadného varovania v prístavoch

Pre všetky väčšie komerčné prístavy je typická vysoká koncentrácia ľudí, čo v kombinácii s mnohými procesnými, technologickými (únik škodlivých látok, chemické znečistenie, požiare a explózie), prírodnými (búrka, silný vietor či tornádo alebo tsunami) a teroristickými hrozbami vytvára z prístavov pomerne rizikové oblasti, ktoré si vyžadujú použitie najmodernejších technológií a bezpečnostných systémov.

Systém hromadného varovania pre prístavy  Systém hromadného varovania pre prístavy

Popis riešenia systému hromadného varovania pre prístavy

Výkonný systém hromadného varovania a vyrozumenia určený pre prístavy, ponúkaný spoločnosťou Telegrafia, tvorí spravidla 1 až 10 sirén v závislosti od veľkosti prístavu a samostatný, vysoko automatizovaný monitorovací systém. Prehľadné a intuitívne ovládanie celého systému je zabezpečené softvérovými aplikáciami Vektra® (SCADA, Varovanie a Vyrozumenie).

 • Monitorovací systém nepretržite a bez obsluhy monitoruje a vyhodnocuje rôzne veličiny, ako sú napríklad rýchlosť vetra, prítomnosť nebezpečných látok a podobne.
 • Akustický varovný systém pokrýva varovným signálom prístav a jeho okolie a slúži na
  • hromadné varovanie ľudí a ich evakuáciu v prípade nebezpečenstva
  • ohlasovanie mimoriadnych udalostí (havárie, požiare, tsunami a zemetrasenia)
 • Vyrozumievací systém promptne informuje kompetentné osoby hlasovou alebo textovou správou o vzniku mimoriadnej situácie a šetrí drahocenný čas pre prijímanie potrebných rozhodnutí.

Riešenie systému hromadného varovania a vyrozumenia v prístavoch bolo navrhnuté podľa najprísnejších štandardov pre spoľahlivosť a robustnosť a pomáha tak napĺňať bezpečnostné požiadavky 21. storočia.

Popis riešenia systému hromadného varovania pre prístavy

Výkonný systém hromadného varovania a vyrozumenia určený pre prístavy, ponúkaný spoločnosťou Telegrafia, tvorí spravidla 1 až 10 sirén v závislosti od veľkosti prístavu a samostatný, vysoko automatizovaný monitorovací systém. Prehľadné a intuitívne ovládanie celého systému je zabezpečené softvérovými aplikáciami Vektra® (SCADA, Varovanie a Vyrozumenie).

 • Monitorovací systém nepretržite a bez obsluhy monitoruje a vyhodnocuje rôzne veličiny, ako sú napríklad rýchlosť vetra, prítomnosť nebezpečných látok a podobne.
 • Akustický varovný systém pokrýva varovným signálom prístav a jeho okolie a slúži na
  • hromadné varovanie ľudí a ich evakuáciu v prípade nebezpečenstva
  • ohlasovanie mimoriadnych udalostí (havárie, požiare, tsunami a zemetrasenia)
 • Vyrozumievací systém promptne informuje kompetentné osoby hlasovou alebo textovou správou o vzniku mimoriadnej situácie a šetrí drahocenný čas pre prijímanie potrebných rozhodnutí.

Riešenie systému hromadného varovania a vyrozumenia v prístavoch bolo navrhnuté podľa najprísnejších štandardov pre spoľahlivosť a robustnosť a pomáha tak napĺňať bezpečnostné požiadavky 21. storočia.

 

Monitorovacia stanica EMA Compact

Nepretržite alebo v pravidelných intervaloch meria sledované hodnoty a na ich základe vyhodnocuje riziká. V prípade zistenia hraničných hodnôt odosiela tieto hodnoty do varovného riadiaceho centra, mobilných telefónov, alebo priamo aktivuje elektronické sirény či svetelné majáky.

 

Špecializované senzory

Monitorujú rôzne parametre (výška hladiny, poveternostné podmienky, nebezpečné látky v ovzduší a iné).

.

 

Elektronické sirény

Pokrývajú zvukovým signálom veľké územie, pričom majú dobrú zrozumiteľnosť aj pri reprodukovaní hovoreného slova. Každá siréna sa dá aktivovať samostatne alebo ako súčasť skupiny a dá sa ovládať lokálne alebo z kontrolného centra.

 

Riadiace centrum

Vybavené dispečerským riadiacim pultom OCP16 alebo softvérovými aplikáciami Vektra® automaticky aktivuje varovanie a vyrozumenie v prípade mimoriadnej situácie. Celá technológia je vysoko bezpečná a plne zálohovaná.

 

Komunikačná infraštruktúra,

 • zabezpečuje komunikáciu medzi riadiacim centrom a ostatnými prvkami varovného systému
 • umožňuje pripojiť prístavný systém včasného varovania do nadriadeného varovného systému

 

Vyrozumenie kompetentných osôb, ktoré sú:

 • okamžite informované o vzniku mimoriadnej  udalosti telefonicky alebo SMS správou
 • zvolávané na pracoviská a záchranné operácie.
varovny-system-pristav

 

Monitorovacia stanica EMA Compact

Nepretržite alebo v pravidelných intervaloch meria sledované hodnoty a na ich základe vyhodnocuje riziká. V prípade zistenia hraničných hodnôt odosiela tieto hodnoty do varovného riadiaceho centra, mobilných telefónov, alebo priamo aktivuje elektronické sirény či svetelné majáky.

 

Špecializované senzory

Monitorujú rôzne parametre (výška hladiny, poveternostné podmienky, nebezpečné látky v ovzduší a iné).

.

varovne-systemy-pristav

 

Elektronické sirény

Pokrývajú zvukovým signálom veľké územie, pričom majú dobrú zrozumiteľnosť aj pri reprodukovaní hovoreného slova. Každá siréna sa dá aktivovať samostatne alebo ako súčasť skupiny a dá sa ovládať lokálne alebo z kontrolného centra.

 

Riadiace centrum

Vybavené dispečerským riadiacim pultom OCP16 alebo softvérovými aplikáciami Vektra® automaticky aktivuje varovanie a vyrozumenie v prípade mimoriadnej situácie. Celá technológia je vysoko bezpečná a plne zálohovaná.

varovny-system-pristavy

 

Komunikačná infraštruktúra,

 • zabezpečuje komunikáciu medzi riadiacim centrom a ostatnými prvkami varovného systému,
 • umožňuje pripojiť prístavný systém včasného varovania do nadriadeného varovného systému.

 

Vyrozumenie kompetentných osôb, ktoré sú:

 • okamžite informované o vzniku mimoriadnej udalosti telefonicky alebo SMS správou,
 • zvolávané na pracoviská a záchranné operácie.

Výhody riešenia

 • Nezávislé pokrytie celého areálu prístavu prenikavým akustickým varovaním
 • Pokrytie prístavu a jeho okolia akustickým hlásením aj v jeho hlučných zónach
 • Živé hlásenia priamo z mikrofónu alebo externého zdroja
 • Prehrávanie audiozáznamov z digitálnej pamäte alebo externých zdrojov (rádio, telefón)
 • Automatické samotestovanie systému bez fyzickej prítomnosti servisných pracovníkov
 • Možnosť kompletných „tichých“ testov funkčnosti sirén bez šírenia paniky v prístave
akusticky-system-pristavy

Výhody riešenia

 • Nezávislé pokrytie celého areálu prístavu prenikavým akustickým varovaním
 • Pokrytie prístavu a jeho okolia akustickým hlásením aj v jeho hlučných zónach
 • Živé hlásenia priamo z mikrofónu alebo externého zdroja
 • Prehrávanie audiozáznamov z digitálnej pamäte alebo externých zdrojov (rádio, telefón)
 • Automatické samotestovanie systému bez fyzickej prítomnosti servisných pracovníkov
 • Možnosť kompletných „tichých“ testov funkčnosti sirén bez šírenia paniky v prístave