OCP Varovanie

OCP Varovanie

OCP Varovanie je aplikácia, ktorá umožňuje operátorom rýchlo a efektívne aktivovať a ovládať varovné zariadenia z prehľadného grafického zoznamu.
Pre každé pripojené zariadenie je potrebné zakúpiť softvérovú licenciu (CAL). Pri vyššom počte požadovaných licencií je finančne výhodnejšie zakúpiť balík licencií.

 

  Hlavné funkcie

 • Rýchla a jednoduchá aktivácia a deaktivácia akustického varovania z prehľadného zoznamu zariadení
 • Živé hlasové vysielanie z mikrofónu
 • Monitorovanie a testovanie varovných zariadení na diaľku
 • Podrobný výpis výsledkov testovania stavu zariadení
 • Podrobné záznamy o činnosti pripojených zariadení
 • Používanie preddefinovaných skupín sirén
 • Grafické zobrazenie stavu zariadenia
 • Kryptovaná komunikácia medzi OCP16 a pripojenými zariadeniami
 • Časová synchronizácia s pripojenými zariadeniami

 

komunikacne-kanaly  Komunikačné kanály

 • TCP/IP (LAN, GPRS, Wi-Fi)
 • Digitálne rádio (MOTOTRBO)
 • Analógové rádio
 • Koordinácia ovládania dvoch kanálov

 

  Rozšírené nastavenia a funkcie

 • Synchronizácia času OCP16 pomocou prijímača GPS
 • Rozhrania pre tretie strany
  • CAP (Common Alerting Protocol)
  • HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
ocp-varovanie

Rýchle a správne rozhodnutia v krízových situáciách

Rýchle a správne rozhodnutia v krízových situáciách

Consola de despacho OCP16

Viacúčelové zariadenie, ktoré v sebe spája štandardné funkcie na interakciu obsluhy a systému s pokročilými funkciami pre varovanie, komunikáciu alebo automatizáciu procesov. V riadiacich centrách dokáže OCP16 nahradiť viacero iných jednoúčelových zariadení, čím výrazne šetrí náklady aj priestor. Je tak efektívnym nástrojom pre automatizáciu procesov rôzneho typu a odbremeňuje dispečerov od rutinných činností.

 

pdf_logo_file  Dispečerský riadiaci pult OCP16