Varovanie

Varovanie

Varovanie

softver pre riadiace centra varovanie

Vektra® Varovanie je softvérová aplikácia, ktorá umožňuje operátorom rýchlo a jednoducho aktivovať a ovládať zariadenia akustického varovania priamo z mapy alebo prehľadného zoznamu zariadení. Zároveň sa používa na monitorovanie stavu a pripravenosti  varovných zariadení, čím sa zabezpečí ich funkčnosť v prípade potreby. Vďaka prepracovanej architektúre systému môžu operátori plnohodnotne využívať jej tradičnú desktopovú aplikáciu, aplikáciu vo webovom prehliadači alebo mobilnú aplikáciu v smartfóne (Android).

pdf_logo_file    Vektra® Varovanie 

Vektra® Varovanie je softvérová aplikácia, ktorá umožňuje operátorom rýchlo a jednoducho aktivovať a ovládať zariadenia akustického varovania priamo z mapy alebo prehľadného zoznamu zariadení. Zároveň sa používa na monitorovanie stavu a pripravenosti  varovných zariadení, čím sa zabezpečí ich funkčnosť v prípade potreby. Vďaka prepracovanej architektúre systému môžu operátori plnohodnotne využívať jej tradičnú desktopovú aplikáciu, aplikáciu vo webovom prehliadači alebo mobilnú aplikáciu v smartfóne (Android).

pdf_logo_file    Vektra® Varovanie 

softver pre riadiace centra varovanie

Rýchle a nenáročné ovládanie zariadení

 • Jednoduchá aktivácia a deaktivácia akustického varovania priamo z mapy alebo prehľadného zoznamu
 • Vzdialené nahrávanie poplachov do zariadení
 • Automatické spúšťanie naplánovaných udalosti
 • Živý hlasový prenos alebo vysielanie (mikrofón, text-to-speech, vopred nahrané správy)
 • Spúšťanie naplánovaných akcií

 

Vysoká spoľahlivosť systému

 • Autodiagnostika/Monitorovanie a testovanie varovných zariadení na diaľku
 • Podrobný výpis výsledkov testovania stavu zariadení
 • Možnosť identifikácie chybného varovného zariadenia a vyslania technikov na cielený servisný zásah
 • Tiché testy varovných zariadení
softver pre riadiace centra
akusticke pokrytie

Podrobné záznamy o činnosti zariadení

 • Automatické ukladanie zmien stavu varovných zariadení a správ o asynchrónnych udalostiach vo forme prehľadných správ
 • Vyhľadanie protokolov zariadení (Agent-Logger)
 • Prijímanie asynchrónnych správ (Event-Messenger)
 • Časová synchronizácia

 

Intuitívne grafické používateľské rozhranie

 • Zobrazenie varovných zariadení na mape alebo v prehľadnom zozname
 • Zoskupenie sirén do neobmedzeného počtu skupín a podskupín
 • Grafické zobrazenie stavu zariadenia

 

Mnohojazyčnosť aplikácie

 • 9 jazykových verzií (angličtina UK, angličtina US, nemčina, španielčina, portugalčina, ruština, poľština, rumunčina, slovenčina)
softver pre riadiace centra

Rýchle a nenáročné ovládanie zariadení

 • Jednoduchá aktivácia a deaktivácia akustického varovania priamo z mapy alebo prehľadného zoznamu
 • Vzdialené nahrávanie poplachov do zariadení
 • Automatické spúšťanie naplánovaných udalosti
 • Živý hlasový prenos alebo vysielanie (mikrofón, text-to-speech, vopred nahrané správy)
 • Spúšťanie naplánovaných akcií

 

Vysoká spoľahlivosť systému

 • Autodiagnostika/Monitorovanie a testovanie varovných zariadení na diaľku
 • Podrobný výpis výsledkov testovania stavu zariadení
 • Možnosť identifikácie chybného varovného zariadenia a vyslania technikov na cielený servisný zásah
 • Tiché testy varovných zariadení
akusticke pokrytie

Podrobné záznamy o činnosti zariadení

 • Automatické ukladanie zmien stavu varovných zariadení a správ o asynchrónnych udalostiach vo forme prehľadných správ
 • Vyhľadanie protokolov zariadení (Agent-Logger)
 • Prijímanie asynchrónnych správ (Event-Messenger)
 • Časová synchronizácia

 

Intuitívne grafické používateľské rozhranie

 • Zobrazenie varovných zariadení na mape alebo v prehľadnom zozname
 • Zoskupenie sirén do neobmedzeného počtu skupín a podskupín
 • Grafické zobrazenie stavu zariadenia

 

Mnohojazyčnosť aplikácie

 • 9 jazykových verzií (angličtina UK, angličtina US, nemčina, španielčina, portugalčina, ruština, poľština, rumunčina, slovenčina)

Oblasti použitia

Oblasti použitia

pouzitie_warning
pouzitie_warning_phone
pavian_mesto

Vektra® je systém moderných softvérových aplikácií typu klient-server, ktoré umožňujú operátorom ovládať akustické prostriedky varovania, automatizovane zvládať krízové situácie, jednoducho zvolávať krízové štáby a záchranné zložky a ktorý udržiava havarijný monitoring pod kontrolou a automatizuje správu procesov záchranných a bezpečnostných zložiek.

Aplikácie systému Vektra®

Jednotlivé aplikácie sú štandardne dodávané samostatne podľa potrieb klienta, sú však navrhnuté tak, aby sa dali veľmi jednoducho prepojiť do jedného celku.

Softvér Vektra® sa dá plne prispôsobiť potrebám klientov. Umožňuje riadiť systém na rôznych úrovniach na základe určenej hierarchie štruktúry riadenia, pričom každý používateľ môže mať povolenie na ovládanie konkrétnych zariadení na určitej úrovni.

pdf_logo_file    Maximálna spoľahlivosť inštalácií Vektra®

pavian_mesto

Vektra® je systém moderných softvérových aplikácií typu klient-server, ktoré umožňujú operátorom ovládať akustické prostriedky varovania, automatizovane zvládať krízové situácie, jednoducho zvolávať krízové štáby a záchranné zložky a ktorý udržiava havarijný monitoring pod kontrolou a automatizuje správu procesov záchranných a bezpečnostných zložiek.

Aplikácie systému Vektra®

Jednotlivé aplikácie sú štandardne dodávané samostatne podľa potrieb klienta, sú však navrhnuté tak, aby sa dali veľmi jednoducho prepojiť do jedného celku.

Softvér Vektra® sa dá plne prispôsobiť potrebám klientov. Umožňuje riadiť systém na rôznych úrovniach na základe určenej hierarchie štruktúry riadenia, pričom každý používateľ môže mať povolenie na ovládanie konkrétnych zariadení na určitej úrovni.

pdf_logo_file    Maximálna spoľahlivosť inštalácií Vektra®