Riadenie výjazdov, síl a prostriedkov
na hasičskej stanici

Riadenie výjazdov,

síl a prostriedkov na hasičskej stanici

Viaceré existujúce hasicské stanice v súcasnosti celia vážnemu problému nízkej efektivity a plynulosti svojich procesov. Na rozdiel od minulosti sa totiž enormne zvýšil tlak na evidenciu najrôznejších parametrov o chode staníc a zároven na využitie takto zozbieraných údajov pre ich hladký chod.

Pokial sa tieto údaje spracúvajú napríklad prostredníctvom excelovských tabuliek alebo iným podobným, neefektívnym spôsobom, zaznamenávanie údajov zaberá neprijatelne vela casu a zároven údaje nie sú vcas dostupné pre rýchle rozhodovanie.

Efektívne riadenie výjazdov, ľudských síl a prostriedkov na hasičskej stanici

Súčasné moderné hasičské stanice hľadajú možnosti na automatizáciu
a zjednodušenie svojich činnosti hlavne v týchto oblastiach:

• Zaznamenávanie údajov o výjazdoch k mimoriadnym udalostiam
• Vypracovávanie správ z výjazdov
• Evidencia dochádzky
• Monitorovanie/plánovanie pracovného času zamestnancov
• Plánovanie školení a tréningov
• Materiálno-technické zabezpečenie staníc
• Plánovanie špeciálnych typov výjazdov (napr. asistencie pri spoločenských podujatiach).

Spoločnosť Telegrafia vyvinula pre naplnenie vyššie uvedených požiadaviek moderné a inovatívne softvérové riešenie, založené na použití aplikácie Vektra® Manažment pre záchranné systémy, ktorá obsahuje 5 modulov – Výjazd, Asistencia, Ľudské zdroje a pracovný čas, Materiálno-technické zabezpečenie a Tréningy. Táto aplikácia zaznamenáva celú udalosť, od jej nahlásenia, cez evidenciu informácií o zásahu, vrátane nasadených hasičov a použitej techniky, až po vygenerovanie správy o ukončení udalosti a automatický odpis hasiacich prostriedkov zo skladu.

pdf_logo_file    Riadenie hasičských jednotiek a záchranných zborov

sily-a-prostriedky

Rýchlosť a výrazne menšia prácnosť v praxi

Od nahlásenia mimoriadnej udalosti na linku 112 sa všetky získané informácie zaznamenávajú do formulára výjazdu. Následne aplikácia Vektra® Manažment pre záchranné systémy umožní zvolať hasičov na výjazd a k udalosti sa priradia  vozidlá, ktoré sú aktuálne k dispozícii. Aby rovnaké vozidlá nemohli byť použité na iný výjazd, zmení sa v aplikácii ich stav dostupnosti. Tento parameter sa dá zároveň meniť aj počas výjazdu hasičskej techniky. Riadiace centrum tak má v reálnom čase informáciu o aktuálnej dostupnosti požiarnych vozidiel.

Po návrate z výjazdu sa do formulára doplnia ďalšie informácie o zásahu (napr. počet zranených, oživovaných, mŕtvych, dospelých, detí, a pod.). Množstvo spotrebovaných pohonných hmôt sa zníži v sklade zásob automaticky a množstvo ostatného použitého materiálu (penidlá, sorbenty, hasiace látky) podľa skutočnosti. Okrem toho sa zaevidujú informácie o zásahu, týkajúce sa hasičov, t. j. čas používania kyslíkových masiek, práce vo výškach alebo s nebezpečnými látkami.

Po doplnení všetkých informácií sa automaticky vygeneruje správa o výjazde, uzamkne sa a  postúpi ďalším kompetentným osobám, čím sa výjazd/mimoriadna udalosť ukončí.

Údaje o hasičoch, technike a materiálno-technickom zabezpečení sa zhromažďujú komplexne v týchto číselníkoch:

  • Ľudské zdroje – osobné údaje, oprávnenia a záznamy o absolvovaných kurzoch
  • Strojová technika – druh, výbava rozmery, spotreba paliva, servisné prehliadky a dostupnosť
  • Materiálno-technické zabezpečenie – hasičská technika, prostriedky protipožiarnej ochrany a iné.

Všetky tieto údaje sa dajú centrálne riadiť a spravovať. Súčasťou riešenia je aj jednoduché vytváranie a plánovanie viacerých typov pracovných zmien, evidencia dochádzky a monitoring pracovného času.

sily-a-prostriedky-01

Efektívnejší výkon v teréne a menej byrokracie

Medzi skutočné benefity, ktoré aplikácia Vektra® Manažment pre záchranné systémy prináša patria:

  • podstatne zvýšená plynulosť a efektivita procesov
  • odbúranie zbytočnej manuálnej administratívnej činnosti a evidencie
  • koncentrácia na skutočné záchranárske činnosti namiesto úradníckej práce
  • kvalitnejšie a prehľadnejšie údaje v reálnom čase na efektívne a správne rozhodovanie
  • elektronizácia údajov na ich ľahšie spracovanie a zdieľanie v hierarchickej štruktúre aplikácie
  • šetrenie prevádzkových prostriedkov vďaka zvýšenej efektivite procesov

Moderné riešenie, ktoré rastie spolu s používateľom

computer-sily-a-prostriedky

Riešenie s aplikáciou Vektra® Manažment pre záchranné systémy sa dá ľahko skombinovať s ďalšími špecializovanými produktami a riešeniami pre hasičské jednotky a záchranárske zbory od spoločnosti Telegrafia. Tie už využíva mnoho spokojných klientov po celom svete. Pridajte sa k nim aj vy a my vám radi prispôsobíme riešenie na mieru.

Vektra® SCADA

Výkonná aplikácia na automatizované riadenie technických zariadení a procesov a maximálnu efektívnosť požiarnych zásahov, napr. na otváranie a zatváranie garážových brán, odsávanie vzduchu alebo aj svetelnú signalizáciu na hasičskej stanici.

Vektra® Vyrozumenie

Automatizované a inteligentné vyrozumenie kompetentných osôb pri bežnej prevádzke aj v mimoriadnych situáciách.

Consola de despacho OCP16

Dispečerský riadiaci pult OCP16 

Moderný a výkonný dispečerský pult v robustnom prevedení s množstvom užitočných funkcií.

hlaska_thumb

Priemyselný interkom

Jednoduché a pritom efektívne priemyselné komunikačné rozhranie v odolnej nerezovej skrinke.