Manažment pre
záchranné systémy

Manažment pre
záchranné systémy

softver pre riadiace centra - hasiči

Vektra® Manažment pre záchranné systémy je softvérová aplikácia, ktorá zabezpečuje  automatizáciu všetkých kľúčových procesov v riadiacich centrách záchranných zložiek. Umožňuje elektronickú evidenciu, systematickú archiváciu, správu a riadenie udalostí, ľudských zdrojov, finančných prostriedkov, skladových zásob a záchrannej techniky.

Softvérová aplikácia Vektra® Manažment pre záchranné systémy je rozdelená do 5 modulov podľa funkčnosti a účelu použitia. Jednotlivé moduly sa dajú zakúpiť samostatne alebo v kombinácii na základe požiadaviek zákazníka.

pdf_logo_file    Vektra® Manažment pre záchranné systémy

Vektra® Manažment pre záchranné systémy je softvérová aplikácia, ktorá zabezpečuje  automatizáciu všetkých kľúčových procesov v riadiacich centrách záchranných zložiek. Umožňuje elektronickú evidenciu, systematickú archiváciu, správu a riadenie udalostí, ľudských zdrojov, finančných prostriedkov, skladových zásob a záchrannej techniky.

Softvérová aplikácia Vektra® Manažment pre záchranné systémy je rozdelená do 5 modulov podľa funkčnosti a účelu použitia. Jednotlivé moduly sa dajú zakúpiť samostatne alebo v kombinácii na základe požiadaviek zákazníka.

pdf_logo_file    Vektra® Manažment pre záchranné systémy

softver pre riadiace centra - hasiči
vyjazd_ico

 

Výjazd

 • Zaznamenávanie údajov o vzniknutej udalosti havarijnej situácii
  • nahlásenie udalosti/havarijnej situácie
  • záznam informácií o vzniknutej udalosti/havarijnej situácii
  • plánovanie a monitorovanie činnosti vozidiel počas celého výjazdu
 • Vytvorenie správy o každom výjazde, spolu s podrobnými informáciami o činnostiach záchranných zložiek, spotrebe materiálu a pohonných hmôt jednotlivých vozidiel, vzniknutých škodách, úniku chemických látok a mnohých iných dôležitých parametroch
 • Uzamknutie správy na ochranu záznamov

 

 

asistencia_ico

Asistencia

 • Monitorovanie a plánovanie špeciálnych typov výjazdov/udalostí zložiek záchranného systému, napr. inštalácie alebo údržby zariadení v prevádzke zákazníka, pomoci pri požiaroch a iných udalostiach na základe objednávok tretích strán
 • Generovanie mesačných správ na účely fakturácie
ludske_zdroje_ico

Ľudské zdroje a pracovný čas

 • Evidencia dochádzky a monitorovanie pracovného času zamestnancov, absencií, práceneschopností, dovoleniek a sviatkov
 • Vytváranie a plánovanie viacerých typov pracovných zmien zamestnancov
 • Evidencia údajov o každom zamestnancovi – osobné, rodinné a finančné údaje, údaje o odbornej spôsobilosti, absolvovaní tréningov a kurzov, certifikátoch, vrátane doby ich platnosti

 

materialno_technicke_zabezpecenia_ico

Materiálno technické zabezpečenie

 • Evidencia výzbroje a výstroje zložiek záchranného systému, ich stavu, pravidelných kontrol, údržby a opráv
 • Jednoduchá skladová evidencia materiálu pre záchranné zložky

 

treningy_ico

Tréningy

 • Evidencia a plánovanie tréningov a nácvikov rôznych spôsobov zásahu, odbornej prípravy a skúšok

vyjazd_ico

Výjazd

 • Zaznamenávanie údajov o vzniknutej udalosti havarijnej situácii
  • nahlásenie udalosti/havarijnej situácie
  • záznam informácií o vzniknutej udalosti/havarijnej situácii
  • plánovanie a monitorovanie činnosti vozidiel počas celého výjazdu
 • Vytvorenie správy o každom výjazde, spolu s podrobnými informáciami o činnostiach záchranných zložiek, spotrebe materiálu a pohonných hmôt jednotlivých vozidiel, vzniknutých škodách, úniku chemických látok a mnohých iných dôležitých parametroch
 • Uzamknutie správy na ochranu záznamov

 asistencia_ico

Asistencia

 • Monitorovanie a plánovanie špeciálnych typov výjazdov/udalostí zložiek záchranného systému, napr. inštalácie alebo údržby zariadení v prevádzke zákazníka, pomoci pri požiaroch a iných udalostiach na základe objednávok tretích strán
 • Generovanie mesačných správ na účely fakturácie

ludske_zdroje_ico

Ľudské zdroje a pracovný čas

 • Evidencia dochádzky a monitorovanie pracovného času zamestnancov, absencií, práceneschopností, dovoleniek a sviatkov
 • Vytváranie a plánovanie viacerých typov pracovných zmien zamestnancov
 • Evidencia údajov o každom zamestnancovi – osobné, rodinné a finančné údaje, údaje o odbornej spôsobilosti, absolvovaní tréningov a kurzov, certifikátoch, vrátane doby ich platnosti

materialno_technicke_zabezpecenia_ico

Materiálno technické zabezpečenie

 • Evidencia výzbroje a výstroje zložiek záchranného systému, ich stavu, pravidelných kontrol, údržby a opráv
 • Jednoduchá skladová evidencia materiálu pre záchranné zložky

treningy_ico

Tréningy

 • Evidencia a plánovanie tréningov a nácvikov rôznych spôsobov zásahu, odbornej prípravy a skúšok

Oblasti použitia

vyuzitie-rescue
pavian_mesto

Vektra® je systém moderných softvérových aplikácií typu klient-server, ktoré umožňujú operátorom ovládať akustické prostriedky varovania, automatizovane zvládať krízové situácie, jednoducho zvolávať krízové štáby a záchranné zložky a ktorý udržiava havarijný monitoring pod kontrolou a automatizuje správu procesov záchranných a bezpečnostných zložiek.

Aplikácie systému Vektra®

Jednotlivé aplikácie sú štandardne dodávané samostatne podľa potrieb klienta, sú však navrhnuté tak, aby sa dali veľmi jednoducho prepojiť do jedného celku.

Softvér Vektra® sa dá plne prispôsobiť potrebám klientov. Umožňuje riadiť systém na rôznych úrovniach na základe určenej hierarchie štruktúry riadenia, pričom každý používateľ môže mať povolenie na ovládanie konkrétnych zariadení na určitej úrovni.

pdf_logo_file    Maximálna spoľahlivosť inštalácií Vektra®

pavian_mesto

Vektra® je systém moderných softvérových aplikácií typu klient-server, ktoré umožňujú operátorom ovládať akustické prostriedky varovania, automatizovane zvládať krízové situácie, jednoducho zvolávať krízové štáby a záchranné zložky a ktorý udržiava havarijný monitoring pod kontrolou a automatizuje správu procesov záchranných a bezpečnostných zložiek.

Aplikácie systému Vektra®

Jednotlivé aplikácie sú štandardne dodávané samostatne podľa potrieb klienta, sú však navrhnuté tak, aby sa dali veľmi jednoducho prepojiť do jedného celku.

Softvér Vektra® sa dá plne prispôsobiť potrebám klientov. Umožňuje riadiť systém na rôznych úrovniach na základe určenej hierarchie štruktúry riadenia, pričom každý používateľ môže mať povolenie na ovládanie konkrétnych zariadení na určitej úrovni.

pdf_logo_file    Maximálna spoľahlivosť inštalácií Vektra®