Rádiová komunikačná
infraštruktúra

Rádiová komunikačná infraštruktúra

Komunikačná
infraštruktúra

Centrálna komunikačná jednotka (CCU)

Zariadenie na pripojenie počítača vybaveného systémom moderných softvérových aplikácií Vektra® alebo dispečerského riadiaceho pultu OCP16 do rádiovej siete, ktorá sa využíva na ovládanie sirén. Centrálna komunikačná jednotka CCU podporuje digitálne aj analógové rádiové siete, pričom je možné prenášať aj údaje z monitorovacích zariadení (prítomnosť nebezpečných látok, meteorologické údaje a pod.) do softvérových aplikácií Vektra®. Tieto údaje sa vyhodnocujú a pri vzniku ohrozenia je možné sirény aktivovať automaticky. Funkciu CCU môže vykonávať aj priamo elektronická siréna Pavian.

central-communication-unit-open.pn

Centrálna komunikačná jednotka (CCU)

Zariadenie na pripojenie počítača vybaveného systémom moderných softvérových aplikácií Vektra® alebo dispečerského riadiaceho pultu OCP16 do rádiovej siete, ktorá sa využíva na ovládanie sirén. Centrálna komunikačná jednotka CCU podporuje digitálne aj analógové rádiové siete, pričom je možné prenášať aj údaje z monitorovacích zariadení (prítomnosť nebezpečných látok, meteorologické údaje a pod.) do softvérových aplikácií Vektra®. Tieto údaje sa vyhodnocujú a pri vzniku ohrozenia je možné sirény aktivovať automaticky. Funkciu CCU môže vykonávať aj priamo elektronická siréna Pavian.

central-communication-unit-open.pn
retranslacna-skrinka-open

Retranslačná stanica (RS)

Zariadenie na zvýšenie dosahu signálu v analógovej rádiovej sieti. Prijíma signály z Centrálnej komunikačnej jednotky a preposiela ich ďalej na vzdialené sirény a opačne. Keďže každá siréna je vybavená rádiomodemom a je schopná plniť funkcie retranslačnej stanice, pokrytie rozsiahleho  územia rádiovým signálom sa dá zaistiť finančne efektívnym spôsobom. Špeciálne komunikačné algoritmy zároveň umožňujú extrémne nízke doby aktivácie sirén aj doručenie spätného potvrdenia o tom, že boli úspešne aktivované.

Retranslačná stanica (RS)

Zariadenie na zvýšenie dosahu signálu v analógovej rádiovej sieti. Prijíma signály z Centrálnej komunikačnej jednotky a preposiela ich ďalej na vzdialené sirény a opačne. Keďže každá siréna je vybavená rádiomodemom a je schopná plniť funkcie retranslačnej stanice, pokrytie rozsiahleho  územia rádiovým signálom sa dá zaistiť finančne efektívnym spôsobom. Špeciálne komunikačné algoritmy zároveň umožňujú extrémne nízke doby aktivácie sirén aj doručenie spätného potvrdenia o tom, že boli úspešne aktivované.

retranslacna-skrinka-open