Produktové portfólio

sound_wave_940

Špičkové výrobky spoločnosti Telegrafia a.s.

Produktové portfólio

Špičkové výrobky spoločnosti Telegrafia a.s.
Vektra® Varovanie

Softvérová aplikácia na ovládanie elektronického varovného systému

Vektra® Vyrozumenie

Softvérová aplikácia na okamžité automatizované vyrozumenie a zvolávanie osôb

Vektra® SCADA

Softvérová aplikácia na monitoring a riadenie technológie

Vektra® Manažment pre záchranné systémy

Softvérová aplikácia na automatizáciu procesov zložiek záchranného systému

OCP Intercom

Pohodlná, obojsmerná, hlasová komunikácia medzi vopred definovanými stanicami v priemyselných halách a iných budovách

OCP Vyrozumenie

Okamžité automatizované kontaktovanie a odovzdanie správy preddefinovanému okruhu osôb

OCP Varovanie

Aplikácia na rýchlu a efektívnu aktivácia a ovládanie varovného zariadenia z prehľadného grafického zoznamu

OCP SCADA

Sledovanie údajov z monitorovacích zariadení a prípadná správa a ovládanie prvkov monitorovacieho systému

Aplikácia Fire Extinguisher

Fire Extinguishers je moderná aplikácia určená na správu, riadenie a kontrolu hasiacich a bezpečnostných zariadení v jednom alebo viacerých priemyselných podnikoch

Softvér pre riadiace centrá

Softvér pre riadiace centrá Vektra® je serverovo-klientský systém moderných softvérových aplikácií,

Čítať viac