Varovné systémy
v okolí vodných priehrad

Varovné systémy
v okolí vodných priehrad

Varovné systémy
v okolí vodných priehrad

vodna_priehrada_01

Prečo budovať varovné systémy v okolí vodných priehrad

Vodné diela a priehrady majú kľúčovú úlohu pri kontrole povodní a zosuvov pôdy, riadení zásobovania vodou, zavlažovaní a  pod. Budujú sa ako bezpečné stavby spĺňajúce prísne normy. Stále však existujú riziká, ako sú prírodné katastrofy alebo ľudská činnosť, ktoré môžu viesť k mechanickému poškodeniu hrádzí a tým ohrozeniu obyvateľstva, majetku a životného prostredia na záplavovom území.

Vďaka modernému monitorovaciemu, varovnému a vyrozumievaciemu systému pre okolie priehrad získate spoľahlivé riešenie v prípade vzniku mimoriadnej situácie.

 

pdf_logo_file Varovné systémy v okolí vodných priehrad

Prečo budovať varovné systémy v okolí vodných priehrad

Vodné diela a priehrady majú kľúčovú úlohu pri kontrole povodní a zosuvov pôdy, riadení zásobovania vodou, zavlažovaní a  pod. Budujú sa ako bezpečné stavby spĺňajúce prísne normy. Stále však existujú riziká, ako sú prírodné katastrofy alebo ľudská činnosť, ktoré môžu viesť k mechanickému poškodeniu hrádzí a tým ohrozeniu obyvateľstva, majetku a životného prostredia na záplavovom území.

Vďaka modernému monitorovaciemu, varovnému a vyrozumievaciemu systému pre okolie priehrad získate spoľahlivé riešenie v prípade vzniku mimoriadnej situácie.

 

pdf_logo_file Varovné systémy v okolí vodných priehrad

vodna_priehrada_01

Popis riešenia varovného systému v okolí vodnej priehrady

Systémy včasného varovania v okolí priehrad a vodných diel sú navrhnuté ako menšie až stredne veľké,  integrované monitorovacie, varovnévyrozumievacie systémy, ktoré spravidla tvorí 5 až 30 sirén. Sú vybavené softvérovými aplikáciami Vektra® (SCADA, Varovanie a Vyrozumenie) pre jednotlivé systémy:

 • Monitorovací systém monitoruje nebezpečie pretrhnutia alebo poškodenia hrádze.
 • Varovný systém pokrýva varovným signálom územie, ktoré voda zaplaví do 1 hodiny od narušenia hrádze priehrady.
 • Vyrozumievací systém informuje kompetentné osoby hlasovou alebo textovou správou o vzniku mimoriadnej situácie.

Popis riešenia varovného systému v okolí vodnej priehrady

Systémy včasného varovania v okolí priehrad a vodných diel sú navrhnuté ako menšie až stredne veľké,  integrované monitorovacie, varovnévyrozumievacie systémy, ktoré spravidla tvorí 5 až 30 sirén. Sú vybavené softvérovými aplikáciami Vektra® (SCADA, Varovanie a Vyrozumenie) pre jednotlivé systémy:

 • Monitorovací systém monitoruje nebezpečie pretrhnutia alebo poškodenia hrádze.
 • Varovný systém pokrýva varovným signálom územie, ktoré voda zaplaví do 1 hodiny od narušenia hrádze priehrady.
 • Vyrozumievací systém informuje kompetentné osoby hlasovou alebo textovou správou o vzniku mimoriadnej situácie.

 

 

Monitorovací systém a senzory na hrádzach, ktorý:

 • signalizuje poškodenie hrádze v dostatočnom predstihu a
 • využíva minimálne tri rôzne typy senzorov na zvýšenie spoľahlivostipredchádzanie vzniku falošných poplachov

.
.

 

Riadiace centrum, ktoré:

 • automaticky aktivuje varovanie a vyrozumenie pri prekročení kritických hodnôt v monitorovacom systéme
  • vizuálne a akustické upozornenie
  • prednastavený čas na reakciu obsluhy
  • automatické spustenie elektronických sirén a vyrozumenia
 • zaručuje vysokú bezpečnosť vďaka stopercentnému zálohovaniu celej technológie

 

 

 

Elektronické sirény Pavian, ktoré:

 • produkujú vysoký akustický tlak na veľkú vzdialenosť,
 • majú dobrú zrozumiteľnosť pri reprodukovaní hovoreného slova,
 • disponujú vysokou spoľahlivosťou vďaka:
  • plnej prevádzkyschopnosti aj v prípade výpadku elektrického napájania,
  • plnej funkčnosti v extrémnych teplotách,
  • pokročilým autotestovacím funkciám,
 • ponúkajú rôznorodé spôsoby napájania,
 • zabezpečujú komunikáciu s riadiacim centrom pomocou rádiových a linkových komunikačných kanálov.

zabezpečujú komunikáciu s riadiacim centrom pomocou rádiových a linkových komunikačných kanálov..
.
.
.

 

Komunikačná infraštruktúra, ktorá:

 • zabezpečuje komunikáciu medzi riadiacim centrom a ostatnými prvkami varovného systému,
 • umožňuje pripojiť systém včasného varovania v okolí priehrady do nadriadeného celoštátneho varovného systému.

 

Vyrozumievané kompetentné osoby, ktoré sú:

 • informované o vzniku mimoriadnej  udalosti telefonicky alebo SMS správou,
 • zvolávané na pracoviská a záchranné operácie.
Dam-warning-system-1-2

 

Monitorovací systém a senzory na hrádzach, ktorý:

 • signalizuje poškodenie hrádze v dostatočnom predstihu a
 • využíva minimálne tri rôzne typy senzorov na zvýšenie spoľahlivostipredchádzanie vzniku falošných poplachov

 

Riadiace centrum, ktoré:

 • automaticky aktivuje varovanie a vyrozumenie pri prekročení kritických hodnôt v monitorovacom systéme
  • vizuálne a akustické upozornenie
  • prednastavený čas na reakciu obsluhy
  • automatické spustenie elektronických sirén a vyrozumenia
 • zaručuje vysokú bezpečnosť vďaka stopercentnému zálohovaniu celej technológie
Dam-warning-system-3-4

 

Elektronické sirény Pavian, ktoré:

 • produkujú vysoký akustický tlak na veľkú vzdialenosť,
 • majú dobrú zrozumiteľnosť pri reprodukovaní hovoreného slova,
 • disponujú vysokou spoľahlivosťou vďaka:
  • plnej prevádzkyschopnosti aj v prípade výpadku elektrického napájania,
  • plnej funkčnosti v extrémnych teplotách,
  • pokročilým autotestovacím funkciám,
 • ponúkajú rôznorodé spôsoby napájania,
 • zabezpečujú komunikáciu s riadiacim centrom pomocou rádiových a linkových komunikačných kanálov.

.

 

Komunikačná infraštruktúra, ktorá:

 • zabezpečuje komunikáciu medzi riadiacim centrom a ostatnými prvkami varovného systému,
 • umožňuje pripojiť systém včasného varovania v okolí priehrady do nadriadeného celoštátneho varovného systému.
Varovný systém v okolí vodných priehrad

 

Vyrozumievané kompetentné osoby, ktoré sú:

 • informované o vzniku mimoriadnej  udalosti telefonicky alebo SMS správou,
 • zvolávané na pracoviská a záchranné operácie.
Text Widget
Aliquam erat volutpat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Integer sit amet lacinia turpis. Nunc euismod lacus sit amet purus euismod placerat? Integer gravida imperdiet tincidunt. Vivamus convallis dolor ultricies tellus consequat, in tempor tortor facilisis! Etiam et enim magna.