Produktové portfólio

sound_wave_940

Špičkové výrobky spoločnosti Telegrafia a.s.

Produktové portfólio

Špičkové výrobky spoločnosti Telegrafia a.s.
Pavian

Najvyššia rada výkonných, modulárnych a multifunkčných sirén pre komplexné varovné systémy

Gibon

Výkonná, cenovo optimalizovaná elektronická siréna pre použitie samostatne alebo v malých sieťach

Bono

Integrovaná samostatná siréna so zabudovaným záložným napájaním

Mona

Dokonalá náhrada za zastaranú elektrickú motorovú sirénu Zmestí sa aj do najobmedzenejšieho rozpočtu

Screamer

Kompaktná integrovaná elektronická siréna na priemyselné využite určená na pripojenie na externé napájanie 12/24 V

Pavian Car

Výkonná mobilná elektronická siréna pre hromadné varovanie vhodná na inštaláciu na automobily a iné dopravné zariadenia

Screamer Car

Špeciálna modifikácia kompaktnej integrovanej elektronickej sirény Screamer určená pre inštaláciu na automobily

aRTU – Akustická diaľková koncová jednotka

Ovládanie systémov vnútorného ozvučenia a ich integrácia do spoločného varovného systému

Elektronické sirény

Elektronická siréna je elektronické zariadenie určené na použitie ako varovný prostriedok na signalizáciu nebezpečenstva.Je schopná vydávať typický, veľmi hlasitý kolísavý zvuk. Pevne umiestnené sirény slúžia na včasné hromadné varovanie širokej verejnosti pred prírodnými živlami, požiarmi, pri priemyselných katastrofách alebo v dobe vojny, k vyhlasovaniu leteckých či chemických poplachov.

Čítať viac

Dispečerský riadiaci pult OCP16

360-logo

Dispatcher-Steuerpult OCP16

360-logo