Protipovodňové
varovné systémy

Protipovodňové
varovné systémy

Protipovodňové
varovné systémy

povoden_mesto_01

Prečo budovať protipovodňové varovné systémy

Povodne, spôsobené predovšetkým prívalovým dažďom, ale aj topiacim sa snehom alebo dlhodobým daždivým počasím, predstavujú v niektorých regiónoch vážne riziko ohrozujúce ľudí a ich majetok. Schopnosť meteorológov dostatočne presne predpovedať takéto situácie je vo vyspelých krajinách pomerne vysoká, hoci predpovedať intenzívne lokálne zrážky je veľmi zložité a v niektorých lokalitách takmer nemožné. Vzhľadom na to, že takého prejavy počasia sú nepredvídateľné a majú veľmi rýchly nástup aj priebeh, jediným efektívnym a dostatočne flexibilným spôsobom včasného varovania pred ich následkami je varovný systém na báze elektronických sirén.

Prečo budovať protipovodňové varovné systémy

Povodne, spôsobené predovšetkým prívalovým dažďom, ale aj topiacim sa snehom alebo dlhodobým daždivým počasím, predstavujú v niektorých regiónoch vážne riziko ohrozujúce ľudí a ich majetok. Schopnosť meteorológov dostatočne presne predpovedať takéto situácie je vo vyspelých krajinách pomerne vysoká, hoci predpovedať intenzívne lokálne zrážky je veľmi zložité a v niektorých lokalitách takmer nemožné. Vzhľadom na to, že takého prejavy počasia sú nepredvídateľné a majú veľmi rýchly nástup aj priebeh, jediným efektívnym a dostatočne flexibilným spôsobom včasného varovania pred ich následkami je varovný systém na báze elektronických sirén.

Popis riešenia protipovodňového varovného systému

Riešenie ponúkané firmou Telegrafia integruje varovný a vyrozumievací systém s jedným alebo viacerými monitorovacími systémami. Varovná časť systému zaisťuje včasné varovanie obyvateľstva na ohrozenom území vo viacerých stupňoch na základe informácií z monitorovacích senzorov. Vyrozumievacia časť systému zároveň informuje kompetentné osoby a zvoláva krízové štáby. Pre zisťovanie údajov o potenciálnom ohrození sa používajú viaceré postupy v závislosti od toho, či sa jedná o povodne spôsobené dlhodobým daždivým počasím a zvýšenými hladinami riek, alebo prívalovými dažďami a následnými náhlymi záplavami. Počítačové simulácie pomáhajú stanoviť miesta so zvýšenou pravdepodobnosťou ohrozenia konkrétnych území.

Monitorovacie systémy poskytujú informácie dvoma spôsobmi:

 • predpoveďou na základe informácií zo špecializovaných meteorologických staníc,
 • monitorovaním reálnej hydrometeorologickej situácie.

Toto riešenie protipovodňového varovného systému umožňuje pracovať s informáciami od meteorológov, z existujúcich monitorovacích systémov alebo využívať výnimočnú možnosť zapojenia monitorovacích senzorov priamo do elektronických sirén Pavian. Namiesto budovania dvoch samostatných komunikačných infraštruktúr tak stačí iba jeden spoločný komunikačný kanál medzi riadiacim centrom a sirénami pre varovný aj monitorovací systém, čo významne šetrí náklady na ich vybudovanie a prevádzku.

Protipovodňový systém tvoria:

 • riadiace varovné a vyrozumievacie centrum, ktoré môže fungovať v bezobslužnom režime,
 • komunikačná infraštruktúra,
 • monitorovacie senzory,
 • elektronické sirény Pavian,
 • ostatné integrované autonómne systémy (obecný rozhlas Tibor, ozvučovací systém Amadeo, priemyselný autonómny varovný systém a pod.)
Flood warning system

Popis riešenia protipovodňového varovného systému

Riešenie ponúkané firmou Telegrafia integruje varovný a vyrozumievací systém s jedným alebo viacerými monitorovacími systémami. Varovná časť systému zaisťuje včasné varovanie obyvateľstva na ohrozenom území vo viacerých stupňoch na základe informácií z monitorovacích senzorov. Vyrozumievacia časť systému zároveň informuje kompetentné osoby a zvoláva krízové štáby. Pre zisťovanie údajov o potenciálnom ohrození sa používajú viaceré postupy v závislosti od toho, či sa jedná o povodne spôsobené dlhodobým daždivým počasím a zvýšenými hladinami riek, alebo prívalovými dažďami a následnými náhlymi záplavami. Počítačové simulácie pomáhajú stanoviť miesta so zvýšenou pravdepodobnosťou ohrozenia konkrétnych území.

Monitorovacie systémy poskytujú informácie dvoma spôsobmi:

 • predpoveďou na základe informácií zo špecializovaných meteorologických staníc,
 • monitorovaním reálnej hydrometeorologickej situácie.

Toto riešenie protipovodňového varovného systému umožňuje pracovať s informáciami od meteorológov, z existujúcich monitorovacích systémov alebo využívať výnimočnú možnosť zapojenia monitorovacích senzorov priamo do elektronických sirén Pavian. Namiesto budovania dvoch samostatných komunikačných infraštruktúr tak stačí iba jeden spoločný komunikačný kanál medzi riadiacim centrom a sirénami pre varovný aj monitorovací systém, čo významne šetrí náklady na ich vybudovanie a prevádzku.

Protipovodňový systém tvoria:

 • riadiace varovné a vyrozumievacie centrum, ktoré môže fungovať v bezobslužnom režime,
 • komunikačná infraštruktúra,
 • monitorovacie senzory,
 • elektronické sirény Pavian,
 • ostatné integrované autonómne systémy (obecný rozhlas Tibor, ozvučovací systém Amadeo, priemyselný autonómny varovný systém a pod.)
Flood warning system

Prvky protipovodňového varovného systému

Riadiace varovné a vyrozumievacie centrum

Základom riadiaceho varovného a vyrozumievacieho centra je počítačový softvér Vektra® napojený na centrálnu komunikačnú jednotku, ktorá rádiovo ovláda sirény a zber údajov z monitorovacích senzorov, a ďalší hardvér slúžiaci na vyrozumievanie. Softvér Vektra® vyhodnocuje získané meteorologické údaje, zaisťuje kontrolu stavu a aktiváciu jednotlivých sirén, kontrolu stavu komunikačného kanálu a vyrozumievanie osôb a inštitúcií v prípade zvýšeného ohrozenia. Pracovisko môže fungovať aj v bezobslužnom režime a dá sa diaľkovo ovládať z mobilného telefónu, PDA zariadenia alebo rádiostanice.

V závislosti od predpokladaného vývoja ohrozenia je možné nakonfigurovať niekoľko rôznych reakcií systému:

 • vyrozumenie kompetentných osôb pri prvých príznakoch možnej povodňovej situácie, napríklad prostredníctvom telefónu, PDA zariadenia alebo rádiostanice
 • preventívne hlásenia obyvateľstvu prostredníctvom sirén alebo obecného rozhlasu na ohrozenom území
 • vyhlásenie ostrého poplachu v prípade bezprostredne hroziaceho nebezpečenstva a pod.

Komunikačná infraštruktúra a snímače výšky hladiny

Ako hlavný komunikačný prostriedok sa používa obojsmerný rádiový kanál, ktorý slúži na ovládanie sirén a prenos údajov z monitorovacích senzorov. Vzhľadom na to, že na niektorých miestach s potrebou neustále monitorovať výšku hladiny vody sa nemusí nachádzať zdroj elektrickej energie, používajú sa len monitorovacie senzory napájané z akumulátorov. Tieto senzory sú schopné pracovať týmto spôsobom aj niekoľko rokov. Alternatívne je možné využiť aj akumulátory dobíjané zo slnečných kolektorov.

Elektronické sirény Pavian, ústredne Amadeo a Tibor

Ako koncové akustické prvky sa používajú elektronické sirény Pavian, prípadne rozhlasy Amadeo alebo Tibor. Sú projektované tak, aby celé obývané ohrozené územie bolo pokryté akustickým signálom s požadovaným akustickým tlakom. Vzhľadom na extrémne požiadavky kladené na spoľahlivosť systému sa využívajú prakticky všetky funkčné možnosti týchto zariadení, predovšetkým ich autotestovacie funkcie. Prepojenie protipovodňového varovného systému s rozhlasmi Amadeo alebo Tibor, prípadne s inými existujúcimi rozhlasmi, umožňuje ešte efektívnejšie a adresnejšie doručovať akustické správy ohrozenému obyvateľstvu, čo je veľkou výhodou pri riadení evakuácie.

Text Widget
Aliquam erat volutpat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Integer sit amet lacinia turpis. Nunc euismod lacus sit amet purus euismod placerat? Integer gravida imperdiet tincidunt. Vivamus convallis dolor ultricies tellus consequat, in tempor tortor facilisis! Etiam et enim magna.