Bezdrôtový
rozhlas Tibor

Bezdrôtový rozhlas
Tibor

Bezdrôtový rozhlas
Tibor

tibor-bezdrotovy-skrinka

Popis riešenia

Riešenie obecného bezdrôtového rozhlasu v obci je postavené na technológii produktu Tibor. Na obecnom úrade je umiestnená ústredňa, ku ktorej je pripojený ovládací panel zaisťujúci vstup hovoreného slova aj audio signálov z ďalších zdrojov a zároveň umožňujúci aktivovať hlásenia a varovné signály uložené v digitálnej pamäti. V obci sú na stĺpoch verejného osvetlenia rozmiestnené akustické hlásiče, ktoré sú ovládané bezdrôtovo z ústredne. Akustické hlásiče sú napajané zo zabudovaného akumulátora, ktorý sa nabíja v noci z pouličného osvetlenia. K ústredni môže byť pripojený aj počítač s programovým vybavením Vektra®, čím sa zvýšia možnosti jeho využitia.

Popis riešenia

Riešenie obecného bezdrôtového rozhlasu v obci je postavené na technológii produktu Tibor. Na obecnom úrade je umiestnená ústredňa, ku ktorej je pripojený ovládací panel zaisťujúci vstup hovoreného slova aj audio signálov z ďalších zdrojov a zároveň umožňujúci aktivovať hlásenia a varovné signály uložené v digitálnej pamäti. V obci sú na stĺpoch verejného osvetlenia rozmiestnené akustické hlásiče, ktoré sú ovládané bezdrôtovo z ústredne. Akustické hlásiče sú napajané zo zabudovaného akumulátora, ktorý sa nabíja v noci z pouličného osvetlenia. K ústredni môže byť pripojený aj počítač s programovým vybavením Vektra®, čím sa zvýšia možnosti jeho využitia.

tibor-bezdrotovy-skrinka

Kedy je vhodné toto riešenie

 • ak je obec rozsiahlejšia s odľahlejšími časťami, kde viesť drôtové vedenie by bolo príliš nákladné
 • ak ťahanie drôtového vedenia vzduchom alebo v zemi je nevyhovujúce
 • ak sa očakáva priebežné rozširovanie rozhlasu do ďalších lokalít (rozšírenie znamená len umiestnenie ďalších koncových bodov do lokality – časovo nenáročné, na rozdiel od ťahania nového drôtového vedenia)
 • ak sa vyžaduje nízka poruchovosť systému (drôtové vedenie vo vzduchu je podstatne náchylnejšie poveternostným vplyvom a zásahu tretích osôb)
 • ak sa vyžaduje možnosť individuálneho nastavenia hlasitosti každého hlásiča na diaľku
 • ak je potrebná niekoľko hodinová prevádzka aj pri výpade elektrickej energie
bezdrotovy-rozhlas

Kedy je vhodné toto riešenie

 • ak je obec rozsiahlejšia s odľahlejšími časťami, kde viesť drôtové vedenie by bolo príliš nákladné
 • ak ťahanie drôtového vedenia vzduchom alebo v zemi je nevyhovujúce
 • ak sa očakáva priebežné rozširovanie rozhlasu do ďalších lokalít (rozšírenie znamená len umiestnenie ďalších koncových bodov do lokality – časovo nenáročné, na rozdiel od ťahania nového drôtového vedenia)
 • ak sa vyžaduje nízka poruchovosť systému (drôtové vedenie vo vzduchu je podstatne náchylnejšie poveternostným vplyvom a zásahu tretích osôb)
 • ak sa vyžaduje možnosť individuálneho nastavenia hlasitosti každého hlásiča na diaľku
 • ak je potrebná niekoľko hodinová prevádzka aj pri výpade elektrickej energie
bezdrotovy-rozhlas
drotovy_obecny_rozhlas_schema_big

Ovládanie systému

 • z obecného úradu
  • prostredníctvom ovládacieho pultu
  • prostredníctvom počítača so softvérovým vybavením Vektra®
 • z externého prostredia
  • z mobilného telefónu
  • z pevnej linky telefónnej hlasovej služby
  • cez internet

Ovládanie systému

drotovy_obecny_rozhlas_schema_big
 • z obecného úradu
  • prostredníctvom ovládacieho pultu
  • prostredníctvom počítača so softvérovým vybavením Vektra®
 • z externého prostredia
  • z mobilného telefónu
  • z pevnej linky telefónnej hlasovej služby
  • cez internet

Výhody riešenia

 • možnosť ovládať systém rôznymi spôsobmi či už z obecného úradu alebo aj mimo neho
 • možnosť predprogramovania a naplánovania hlásení
 • možnosť individuálneho nastavenia hlasitosti každého hlásiča na diaľku
 • možnosť ovládať skupinu koncových bodov samostatne
 • nezávislosť systému – pri výpadku jedného koncového bodu ostatné časti systému ostávajú v prevádzke
 • možnosť použiť riešenie ako lokálny varovný systém v krízových situáciách
 • niekoľkohodinová prevádzka systému aj pri výpadku elektrickej energie
 • časovo nenáročné a flexibilné rozšírenie systému (pridávanie a premiesťnovanie koncových bodov)

Nevýhody riešenia

 • vyššie investičné náklady v porovnaní s drôtovým rozhlasom s 100 V vedením vo vzduchu