Sirény na
golfových ihriskách

Sirény na golfových ihriskách

Typické riziká

Golf je, pri dodržaní určitých pravidiel, bezpečný šport. Náhla zmena počasia môže byť niekedy na golfovom ihrisku mimoriadne nebezpečná. Práve preto je veľmi dôležité zaistiť ochranu všetkých osôb na golfovom ihrisku pred prichádzajúcou búrkou sprevádzanou bleskami.

Typické riziká

Golf je, pri dodržaní určitých pravidiel, bezpečný šport. Náhla zmena počasia môže byť niekedy na golfovom ihrisku mimoriadne nebezpečná. Práve preto je veľmi dôležité zaistiť ochranu všetkých osôb na golfovom ihrisku pred prichádzajúcou búrkou sprevádzanou bleskami.

Popis riešenia

Najlepším riešením by bolo použiť elektronickú sirénu Gibon pre statické umiestnenie, alebo sirénu Screamer Car pre mobilné použitie. Sirénu Screamer Car je možné upevniť priamo na golfový vozík, presunúť sa čo najbližšie k ohrozenej oblasti a nespôsobovať zbytočný hluk v okolí. Elektronickú sirénu ako samostatné zariadenie je možné využiť na ohlasovanie výstrahy pred náhlou zmenou počasia, zaistiť bezpečnosť ľudí na ihrisku a znížiť pravdepodobnosť vážneho, vo výnimočných prípadoch až smrteľného zranenia. Hráči tak dostanú v správnej chvíli informáciu, že majú ihrisko opustiť, prerušiť alebo ukončiť hru. Sirénu je možné využiť na okamžitý poplach pred akýmkoľvek hroziacim nebezpečenstvom alebo hromadnú informáciu pre osoby v areáli golfového ihriska.

Výhody riešenia

 • možnosť výberu medzi statickou sirénou Gibon, ktorá pokryje areál golfového ihriska z jedného miesta a mobilnou sirénou Screamer Car, vďaka ktorej pokryjete len nevyhnutne potrebnú oblasť, čím sa minimalizuje hlučnosť do okolia golfového ihriska
 • siréna Gibon môže byť napojená na celoštátny varovný a vyrozumievací systém obyvateľstva
 • sirénu Screamer Car je možné napájať priamo z batérií golfového vozíka
 • Screamer Car sa dá v priebehu pár sekúnd pripevniť a odobrať z vozíka
 • siréna neslúži len na varovanie, môžete ju použiť na prehrávanie audiozáznamov z digitálnej pamäte, z externých zdrojov (rádio, telefón), hlásiť naživo z mikrofónu alebo použiť externý zdroj zvuku
 • vysielanie hlásení môžete aktivovať prostredníctvom rozhrania WiFi (doplnkové ovládanie)
 • možnosť regulácie hlasitosti u oboch typov sirén
 • jednoduchá aktivácia sirény jedným tlačidlom
 • ovládanie sirén môžete vybaviť doplnkovou autorizáciou obsluhy, aby ich mohli používať len oprávnené osoby
 • kvalitné prevedenie z hliníkových zliatin zabezpečuje dlhú životnosť zariadenia aj v extrémnych vonkajších podmienkach
 • produkty spoločnosti Telegrafia sú používané po celom svete v najrôznejších varovných systémoch, takže už od začiatku sa od nich požaduje mimoriadna spoľahlivosť a odolnosť
 • pokrytie areálu golfového ihriska akustickým hlásením z jedného miesta
 • použitím sirén spoločnosti Telegrafia zabezpečíte ochranu členov golfového klubu.
golf

Popis riešenia

Najlepším riešením by bolo použiť elektronickú sirénu Gibon pre statické umiestnenie, alebo sirénu Screamer Car pre mobilné použitie. Sirénu Screamer Car je možné upevniť priamo na golfový vozík, presunúť sa čo najbližšie k ohrozenej oblasti a nespôsobovať zbytočný hluk v okolí. Elektronickú sirénu ako samostatné zariadenie je možné využiť na ohlasovanie výstrahy pred náhlou zmenou počasia, zaistiť bezpečnosť ľudí na ihrisku a znížiť pravdepodobnosť vážneho, vo výnimočných prípadoch až smrteľného zranenia. Hráči tak dostanú v správnej chvíli informáciu, že majú ihrisko opustiť, prerušiť alebo ukončiť hru. Sirénu je možné využiť na okamžitý poplach pred akýmkoľvek hroziacim nebezpečenstvom alebo hromadnú informáciu pre osoby v areáli golfového ihriska.

Výhody riešenia

 • možnosť výberu medzi statickou sirénou Gibon, ktorá pokryje areál golfového ihriska z jedného miesta a mobilnou sirénou Screamer Car, vďaka ktorej pokryjete len nevyhnutne potrebnú oblasť, čím sa minimalizuje hlučnosť do okolia golfového ihriska
 • siréna Gibon môže byť napojená na celoštátny varovný a vyrozumievací systém obyvateľstva
 • sirénu Screamer Car je možné napájať priamo z batérií golfového vozíka
 • Screamer Car sa dá v priebehu pár sekúnd pripevniť a odobrať z vozíka
 • siréna neslúži len na varovanie, môžete ju použiť na prehrávanie audiozáznamov z digitálnej pamäte, z externých zdrojov (rádio, telefón), hlásiť naživo z mikrofónu alebo použiť externý zdroj zvuku
 • vysielanie hlásení môžete aktivovať prostredníctvom rozhrania WiFi (doplnkové ovládanie)
 • možnosť regulácie hlasitosti u oboch typov sirén
 • jednoduchá aktivácia sirény jedným tlačidlom
 • ovládanie sirén môžete vybaviť doplnkovou autorizáciou obsluhy, aby ich mohli používať len oprávnené osoby
 • kvalitné prevedenie z hliníkových zliatin zabezpečuje dlhú životnosť zariadenia aj v extrémnych vonkajších podmienkach
 • produkty spoločnosti Telegrafia sú používané po celom svete v najrôznejších varovných systémoch, takže už od začiatku sa od nich požaduje mimoriadna spoľahlivosť a odolnosť
 • pokrytie areálu golfového ihriska akustickým hlásením z jedného miesta
 • použitím sirén spoločnosti Telegrafia zabezpečíte ochranu členov golfového klubu.
golf
golf_riesenie