Popis produktu

 

 

Amadeo_title_01  

 

 

 

Amadeo

Ozvučovací, varovný a evakuačný systém

 

Amadeo je modulárny ozvučovací, varovný a evakuačný systém, určený pre zaistenie ozvučenia  a varovania vo výrobných halách a ich okolí, v administratívnych a obchodných prevádzkach, kultúrnych zariadeniach a na voľnom priestranstve. Vzhľadom na svoju modulárnosť je vhodný ako pre menšie priestory, tak pre rozsiahle komplexy budov. Systém spĺňa požiadavky normy STN EN 60849 pre núdzové akustické systémy a už v štandardnom prevedení je zálohovaný akumulátormi.

pdf_logo_file    Ozvučovací, varovný a evakuačný systém Amadeo

 


Hlavné funkcie a vlastnosti

 

 

 

 

 

 

Hlavná funkcia systému

vysielanie  hovorových hlásení alebo akustických varovných signálov.

Vysielať je možné:

 • živé hlásenia z mikrofónu
 • hovorové hlásenia a signály z vnútornej pamäte (SD karta)
 • rádiové vysielanie zo zabudovaného FM prijímača
 • súbory z pripojeného USB kľúča
 • zvukové signály z rôznych externých zdrojov (rádiostanice, mobilné telefóny a pod.).
amadeo_skrina

 

 

 

dispecer

 

 

 

Aktivácia vysielania hlásení:

 • tlačidlami alebo výberom z menu na niektorej zo staníc hlásateľa

 • pokynom z pripojených počítačov prostredníctvom softvéru Vektra®

 • automatizovane na základe podnetov z okolia  – údajov z rôznych snímačov, tlačidiel a pod.
 • na základe požiadaviek z monitorovacích a riadiacich systémov tretích strán – SCADA systémy, EZS, EPS a pod.
 • na základe požiadaviek z iných softvérov, bežiacich na osobných počítačoch
 • priamym vstupom z iných komunikačných systémov – mobilné telefóny, pevné telefónne linky, rádiostanice, VKV rádio, satelitné komunikačné systémy a pod.

 

 

 

Druhá funkčnosť systému

snímanie informácii z pripojených snímačov ako sú:

 • snímače nebezpečných látok
 • snímače teploty
 • snímače hladiny vody
 • tlačidlá a pod.

a následné aktivovanie varovných signálov a ovládanie rôznych technických prostriedkov napríklad:

 • optické signalizačné a výstražné zariadenia
 • zobrazovacie tablá a kamery
 • závory a brány
 • semafory a pod.
snimace

 

 

Architektúra systému

Elektronický rozhlas Amadeo

 

 

 

 

 

Architektúra systému

 

 

Systém Amadeo je moderný modulárny systém, ktorého počet modulov bol minimalizovaný využitím progresívnych obvodových riešení a snahou zaistiť ich funkčné vlastnosti potrebné aj pre tie najnáročnejšie aplikácie iba zmenou interného programového vybavenia – firmvéru. Táto koncepcia prináša naším zákazníkom pri zaistení špičkových technických parametrov cenové relácie na úrovni podstatne jednoduchších systémov. Vychádza z technológii elektronických sirén Pavian. Jej doplnenie o nové funkčné možnosti umožnilo vytvoriť rozhlas, ktorý má všetky vlastnosti tých najkvalitnejších rozhlasových systémov a zároveň spĺňa požiadavky na systémy pre hromadné varovanie obyvateľstva.

Technické prostriedky ozvučovacieho a varovného systému Amadeo sú tvorené:

 • rozhlasovými ústredňami Amadeo
 • technickými prostriedkami pre ovládanie ústrední Amadeo, resp. systému pozostávajúcehoz viacerých ústrední
 • elektroakustickými meničmi – reproduktormi
 • optickými varovnými prostriedkami – svetelnými majákmi
 • ďalšími zariadeniami iných výrobcov – semafory, rampy, brány a pod.

Ústredne Amadeo je možné prepájať do sieti rádiom alebo káblom. Ovládať ich je možné z centrálneho pracoviska, alebo podriadených lokalít podľa prevádzkových potrieb.  Napájanie ústrední je štandardne zálohované akumulátormi. Široká škála elektroakustických meničov umožňuje zaistiť pokrytie ohrozených priestorov a území dostatočne silným a zrozumiteľným akustickým signálom. Doplnenie systému o funkcionality typické pre riadiace a monitorovacie systémy (SCADA systémy) umožňuje výrazne šetrenie nákladov pri budovaní komplexných varovných a evakuačných systémov.

 

amadeo_architektura

 

 

 

Vyskúšaj

Elektronický rozhlas Amadeo

Vytvorte si návrh ozvučovacieho systému pre vašu budovu

Návrh ozvučovacieho systému pre interiér budov a výrobných hál
môžete vytvoriť  jednoducho a rýchlo pomocou bezplatnej online webovej aplikácie
Acusticus Professional. No nielen to. Acusticus Professional umožňuje
vytvorenie profesionálneho akustického projektu so zohľadnením
hlukového pozadia, priamo na mapových podkladoch Google Maps.

acusticus_button

Popis produktu

Amadeo

 Amadeo_title_01Ozvučovací, varovný a evakuačný systém

Amadeo je modulárny ozvučovací, varovný a evakuačný systém, určený pre zaistenie ozvučenia  a varovania vo výrobných halách a ich okolí, v administratívnych a obchodných prevádzkach, kultúrnych zariadeniach a na voľnom priestranstve. Vzhľadom na svoju modulárnosť je vhodný ako pre menšie priestory, tak pre rozsiahle komplexy budov. Systém spĺňa požiadavky normy STN EN 60849 pre núdzové akustické systémy a už v štandardnom prevedení je zálohovaný akumulátormi.

pdf_logo_file    Ozvučovací, varovný a evakuačný systém Amadeo

Hlavné funkcie a vlastnosti

 

Hlavná funkcia systému

vysielanie  hovorových hlásení alebo akustických varovných signálov.

Vysielať je možné:

 • živé hlásenia z mikrofónu
 • hovorové hlásenia a signály z vnútornej pamäte (SD karta)
 • rádiové vysielanie zo zabudovaného FM prijímača
 • súbory z pripojeného USB kľúča
 • zvukové signály z rôznych externých zdrojov (rádiostanice, mobilné telefóny a pod.).

amadeo_skrina

Aktivácia vysielania hlásení:

 • tlačidlami alebo výberom z menu na niektorej zo staníc hlásateľa
 • pokynom z pripojených počítačov prostredníctvom softvéru Vektra®
 • automatizovane na základe podnetov z okolia  – údajov z rôznych snímačov, tlačidiel a pod.
 • na základe požiadaviek z monitorovacích a riadiacich systémov tretích strán – SCADA systémy, EZS, EPS a pod.
 • na základe požiadaviek z iných softvérov, bežiacich na osobných počítačoch
 • priamym vstupom z iných komunikačných systémov – mobilné telefóny, pevné telefónne linky, rádiostanice, VKV rádio, satelitné komunikačné systémy a pod.

 

dispecer

 

Druhá funkčnosť systému

snímanie informácii z pripojených snímačov ako sú:

 • snímače nebezpečných látok
 • snímače teploty
 • snímače hladiny vody
 • tlačidlá a pod.

a následné aktivovanie varovných signálov a ovládanie rôznych technických prostriedkov napríklad:

 • optické signalizačné a výstražné zariadenia
 • zobrazovacie tablá a kamery
 • závory a brány
 • semafory a pod.

snimace

Architektúra systému

Elektronický rozhlas Amadeo

amadeo_architektura

 

Systém Amadeo je moderný modulárny systém, ktorého počet modulov bol minimalizovaný využitím progresívnych obvodových riešení a snahou zaistiť ich funkčné vlastnosti potrebné aj pre tie najnáročnejšie aplikácie iba zmenou interného programového vybavenia – firmvéru. Táto koncepcia prináša naším zákazníkom pri zaistení špičkových technických parametrov cenové relácie na úrovni podstatne jednoduchších systémov. Vychádza z technológii elektronických sirén Pavian. Jej doplnenie o nové funkčné možnosti umožnilo vytvoriť rozhlas, ktorý má všetky vlastnosti tých najkvalitnejších rozhlasových systémov a zároveň spĺňa požiadavky na systémy pre hromadné varovanie obyvateľstva.

Technické prostriedky ozvučovacieho a varovného systému Amadeo sú tvorené:

 • rozhlasovými ústredňami Amadeo
 • technickými prostriedkami pre ovládanie ústrední Amadeo, resp. systému pozostávajúcehoz viacerých ústrední
 • elektroakustickými meničmi – reproduktormi
 • optickými varovnými prostriedkami – svetelnými majákmi
 • ďalšími zariadeniami iných výrobcov – semafory, rampy, brány a pod.

Ústredne Amadeo je možné prepájať do sieti rádiom alebo káblom. Ovládať ich je možné z centrálneho pracoviska, alebo podriadených lokalít podľa prevádzkových potrieb.  Napájanie ústrední je štandardne zálohované akumulátormi. Široká škála elektroakustických meničov umožňuje zaistiť pokrytie ohrozených priestorov a území dostatočne silným a zrozumiteľným akustickým signálom. Doplnenie systému o funkcionality typické pre riadiace a monitorovacie systémy (SCADA systémy) umožňuje výrazne šetrenie nákladov pri budovaní komplexných varovných a evakuačných systémov.

Vyskúšaj

Elektronický rozhlas Amadeo

Vytvorte si návrh ozvučovacieho systému pre vašu budovu

Návrh ozvučovacieho systému pre interiér budov a výrobných hál môžete vytvoriť  jednoducho a rýchlo pomocou bezplatnej online webovej aplikácie Acusticus Professional. No nielen to. Acusticus Professional umožňuje vytvorenie profesionálneho akustického projektu so zohľadnením hlukového pozadia, priamo na mapových podkladoch Google Maps.

acusticus_button_thumb

Súvisiace produkty

Súvisiace produkty

Univerzálny a výkonný rozhlas a ozvučovací systém, ktorý umožňuje prepojenie cez existujúcu ethernetovú infraštruktúru

Bezdrôtový obecný rozhlas a varovný systém pre 21. storočie na ozvučenie verejných priestranstiev

Elektronické kostolné zvony Urban – náhrada klasických kostolných zvonov, moderná technológia, zachovávajúca tradičné hodnoty