Pavian

Elektronická siréna novej generácie

Nová generácia

Pavian          ul-listed-certificat

Elektronická siréna novej generácie
pre komplexné varovné systémy

• Inteligentnejšia

Vzdialená správa sirény, podrobnejšia autodiagnostika,
zlepšená konektivita s externými zariadeniami

• Kompaktnejšia

Zmenšené rozmery a znížená hmotnosť sirény
s vyšším výkonom

pdf_logo_file    Elektronická siréna Pavian

• Zrozumiteľnejšia 

Kvalitnejšie spracovanie zvuku, lepši a zrozumiteľnosť
a regulácia hlasitosti sirény

• Flexibilnejšia

Softvérové prispôsobenie
funkcií sirény

• Inteligentnejšia

Vzdialená správa sirény, podrobnejšia autodiagnostika,
zlepšená konektivita s externými zariadeniami

• Kompaktnejšia

Zmenšené rozmery a znížená hmotnosť sirény
s vyšším výkonom

• Zrozumiteľnejšia 

Kvalitnejšie spracovanie zvuku, lepši a zrozumiteľnosť
a regulácia hlasitosti sirény

• Flexibilnejšia

Softvérové prispôsobenie
funkcií sirény

pdf_logo_file    Elektronická siréna Pavian

Pavian nie je iba siréna, ale inteligentné multifunkčné varovné zariadenie

Pavian nie je iba siréna, ale inteligentné multifunkčné varovné zariadenie

Elektronická siréna Pavian

Elektronická siréna Pavian novej generácie predstavuje špičkový produkt v celom rade moderných elektronických varovných a vyrozumievacích zariadení od spoločnosti Telegrafia. Táto siréna je inteligentnou modulárnou elektronickou sirénou 4. generácie a je určená predovšetkým pre rozsiahle komplexné varovné a vyrozumievacie systémy, teda systémy vyžadujúce sofistikované ovládanie a efektívne monitorovanie stavu sirény.

Siréna štandardne disponuje plnou autodiagnostikou stavu, vrátane batérií, ako aj viacerými možnosťami ovládania a komunikácie. Vďaka zabudovaným batériám dokáže bez problémov fungovať aj pri výpadku elektrického prúdu. Zároveň vie autonómne reagovať na podnety z okolia a dokonca ovládať externé zariadenia. K siréne je možné dokúpiť široké spektrum príslušenstva, od nosných stĺpov cez náhradné batérie, káble, majáky, komunikačné antény až po set pre napájanie zo solárnych panelov. Obrovskou výhodou je možnosť prispôsobiť viaceré funkcie a parametre sirény špecifickým potrebám zákazníka.

pavian-variations

Použitie elektronickej sirény Pavian v praxi

Použitie elektronickej sirény Pavian v praxi
Zemetrasenia
zemetrasenie_ico
Tsunami
tsunami_ico
Prívalové dažde
a povodne
privalove dazde a povodne
Vodné priehrady
priehrady_ico
Ropný a plynárenský
priemysel
ropa_plyn_ico
Zemetrasenia
zemetrasenie_ico
Tsunami
tsunami_ico
Prívalové dažde
a povodne
privalove dazde a povodne
Vodné priehrady
priehrady_ico
Ropný a plynárenský
priemysel
ropa_plyn_ico

Súvisiace produkty

Súvisiace produkty

Výkonná elektronická siréna pre použitie samostatne alebo v malých sieťach

Kompaktná integrovaná elektronická siréna na priemyselné využite s vlastnou zabudovanou napájacou batériou

Výkonná mobilná elektronická siréna pre hromadné varovanie vhodná na inštaláciu na automobily a iné dopravné zariadenia