Varovný systém
pre čerpacie stanice

Varovný systém

pre čerpacie stanice

cerpacie_stanice_rizika

Typické riziká

Spĺňa vyhlášku 388/2006

Nízke prevádzkové náklady

Bezproblémové napojenie na celoštátny varovný systém SEHIS

Čerpacie stanice na pohonné hmoty zvyčajne skladujú v nádržiach veľké množstvá uhľovodíkových palív. Napriek prísnym predpisom a vyškolenému personálu stále existuje nezanedbateľné riziko, že únik týchto látok alebo vážne poškodenie používaných technologických zariadení môže ohroziť civilné obyvateľstvo v okolí čerpacej stanice, predovšetkým v zastavaných oblastiach.

Typické riziká

Spĺňa vyhlášku 388/2006

Nízke prevádzkové náklady

Bezproblémové napojenie na celoštátny varovný systém SEHIS

Čerpacie stanice na pohonné hmoty zvyčajne skladujú v nádržiach veľké množstvá uhľovodíkových palív. Napriek prísnym predpisom a vyškolenému personálu stále existuje nezanedbateľné riziko, že únik týchto látok alebo vážne poškodenie používaných technologických zariadení môže ohroziť civilné obyvateľstvo v okolí čerpacej stanice, predovšetkým v zastavaných oblastiach.

cerpacie_stanice_rizika

Popis riešenia

Varovný systém pre čerpacie stanice od spoločnosti Telegrafia a. s., založený na modernej elektronickej siréne, poskytuje optimálne pokrytie ohrozeného územia varovným akustickým signálom. Konkrétny typ sirény a jej výkon sa môžu pri jednotlivých inštaláciách líšiť a vychádzajú hlavne z miestnych pomerov a určenej veľkosti ohrozeného územia.

V závislosti od použitého ovládania je možné sirénu aktivovať viacerými spôsobmi od stlačenia jednoduchého tlačidla až po vzdialenú aktiváciu z dispečingu Civilnej ochrany, prípadne aj úplne autonómne na základe informácií z monitorovacieho systému, ktorý stráži únik nebezpečných látok. Obsluha sirény môže využiť buď predpripravené varovné správy (obyčajne kombinácia varovného tónu a hovoreného slova) alebo živé hlásenie cez zabudovaný mikrofón. Siréna sa dá bez problémov napojiť na celoštátny varovný systém SEHIS.

riesenie

Popis riešenia

Varovný systém pre čerpacie stanice od spoločnosti Telegrafia a. s., založený na modernej elektronickej siréne, poskytuje optimálne pokrytie ohrozeného územia varovným akustickým signálom. Konkrétny typ sirény a jej výkon sa môžu pri jednotlivých inštaláciách líšiť a vychádzajú hlavne z miestnych pomerov a určenej veľkosti ohrozeného územia.

V závislosti od použitého ovládania je možné sirénu aktivovať viacerými spôsobmi od stlačenia jednoduchého tlačidla až po vzdialenú aktiváciu z dispečingu Civilnej ochrany, prípadne aj úplne autonómne na základe informácií z monitorovacieho systému, ktorý stráži únik nebezpečných látok. Obsluha sirény môže využiť buď predpripravené varovné správy (obyčajne kombinácia varovného tónu a hovoreného slova) alebo živé hlásenie cez zabudovaný mikrofón. Siréna sa dá bez problémov napojiť na celoštátny varovný systém SEHIS.

riesenie