Automatizácia
hasičských staníc

Automatizácia

hasičských staníc

Chceli by ste skrátiť čas od prijatia hlásenia
po samotný výjazd hasičskej jednotky?

Hľadáte moderné a spoľahlivé technológie,
ktoré zautomatizujú prácu hasičských staníc?

 

pdf_logo_file Automatizácia hasičských staníc 

KE-hasici
KE-hasici

Chceli by ste skrátiť čas od prijatia hlásenia
po samotný výjazd hasičskej jednotky?

Hľadáte moderné a spoľahlivé technológie,
ktoré zautomatizujú prácu hasičských staníc?

 

pdf_logo_file Automatizácia hasičských staníc 

Využite výhody riešenia automatizácie hasičských staníc od Telegrafie.

Prečo automatizovať hasičské stanice

Automatizácia hasičských staníc je mimoriadne dôležitá, lebo dokáže významne skrátiť kritický interval medzi prijatím hlásenia o mimoriadnej udalosti a výjazdom hasičskej jednotky na miesto zásahu. V danom čase musia prebehnúť viaceré činnosti, ako je presmerovanie preberaného hlásenia do vnútorného ozvučenia hasičskej stanice, zapnutie poplachového osvetlenia, otvorenie požadovaných garážových brán, spustenie ventilácie a pod. Automatizáciou nielenže dokážeme skrátiť čas  na uskutočnenie všetkých požadovaných činností, ale aj eliminovať možnosť vzniku chýb vplyvom ľudského faktora, čo významne prispeje k úspešnosti samotného hasičského zásahu. Okrem toho automatizácia hasičských staníc prinesie ďalšie nové, predtým neexistujúce možnosti, napríklad možnosť ovládať hasičskú stanicu na diaľku z krajského operačného strediska.

Popis riešenia pre automatizáciu hasičských staníc

Riešenie automatizácie hasičských staníc ponúkané firmou Telegrafia je navrhnuté tak, aby umožňovalo ovládať zariadenia hasičských staníc a monitorovať ich stav z jedného riadiaceho centra. Veľký dôraz sa kladie na  zjednodušenie kľúčových procesov a skrátenie času v najkritickejších situáciách od nahlásenia mimoriadnej udalosti až po výjazd hasičskej jednotky.

Každá sekunda je dôležitá.

Prijatie tiesňového volania

automatizacia hasicskych stanic

Automatizované procesy

 • Presmerovanie tiesňového volania do vnútorného ozvučenia
 • Spustenie alarmu
 • Zapnutie poplachového osvetlenia
 • Vyhlásenie dodatočných informácií pre hasičskú jednotku
automatizacia hasicskych stanic_01

Automatizované procesy

 • Spustenie/zastavenie systému odsávania výfukových plynov
 • Otvorenie/zatvorenie garážových brán
 • Zapnutie/vypnutie dopravnej svetelnej signalizácie pred hasičskou stanicou
automatizacia hasicskych stanic_02

Prijatie tiesňového volania

hasici-hlasenie-phone1

Automatizované procesy

 • Prepojenie tiesňového volania do vnútorného ozvučenia
 • Spustenie alarmu
 • Zapnutie poplachového osvetlenia
 • Vyhlásenie dodatočných informácií pre hasičskú jednotku
hasici-alarm-phone1

Automatizované procesy

 • Spustenie odsávania výfukových plynov
 • Otvorenie garážových brán
 • Zapnutie dopravnej svetelnej signalizácie pred hasičskou stanicou
 • Uzavretie hasičskej stanice
hasici-vyjzd-phone1

Skráťte čas odozvy automatizáciou vašej hasičskej stanice.

Pred automatizáciou

čas a riziko vzniku chýb

Po automatizácii

čas a riziko vzniku chýb
BG-pred-po-new

Pred automatizáciou

čas a riziko vzniku chýb
alarm-old

Po automatizácii

čas a riziko vzniku chýb
alarm-new

Prínosy riešenia automatizácie hasičských staníc

 • zjednodušenie kľúčových procesov hasičských staníc
 • skrátenie času v najkritickejšej situácii od nahlásenia mimoriadnej udalosti po výjazd hasičskej jednotky
 • eliminácia manuálnych úkonov
 • minimalizácia pravdepodobnosti vzniku chýb v riadení vplyvom ľudského faktora
 • ovládanie a snímanie viacerých zariadení z jedného riadiaceho centra, ako sú:
  • varovné zariadenia
  • kamery
  • garážové brány
  • vzduchotechnika
  • semafory
  • turnikety
  • osvetlenie a iné
 • automatické spustenie vyrozumenia preddefinovaných osôb pri preddefinovaných udalostiach
 • možnosť ovládania hasičskej stanice z nadriadeného operačného strediska
 • spracovávanie a poskytovanie informácií o udalostiach požadovaným riadiacim centrám v danej sieti
 • možnosť integrácie so systémami tretích strán
 • vykonávanie viacerých predvolených akcií stlačením jedného tlačidla
 • možnosť pripojenia analógového telefónu do OCP16 prostredníctvom audio vstupu
 • dosiahnutie úplnej automatizácie hasičských staníc, vrátane elektronickej evidencie, systematickej archivácie, správy a riadenia udalostí, ľudských zdrojov, finančných prostriedkov, skladových zásob a záchrannej techniky pridaním zariadenia s aplikáciou Vektra® Manažment pre záchranné systémy