Vyrozumenie

Vyrozumenie

Vyrozumenie

vyrozumenie_01

Vektra® Vyrozumenie je softvérová aplikácia, ktorá umožňuje operátorom okamžité automatizované telefonovanie a odosielanie SMS správ preddefinovaným príjemcom. Umožňuje zvolávanie krízových štábov a havarijných komisií pri vzniku mimoriadnych situácií. Aplikácia nachádza uplatnenie aj pri bežnom civilnom zvolávaní a informovaní väčšieho počtu osôb. Pri súčasnom použití aplikácie Vektra® SCADA sa dá vyrozumenie spúšťať automaticky na základe zmeny stavu monitorovaných hodnôt.

pdf_logo_file    Vektra® Vyrozumenie

Vektra® Vyrozumenie je softvérová aplikácia, ktorá umožňuje operátorom okamžité automatizované telefonovanie a odosielanie SMS správ preddefinovaným príjemcom. Umožňuje zvolávanie krízových štábov a havarijných komisií pri vzniku mimoriadnych situácií. Aplikácia nachádza uplatnenie aj pri bežnom civilnom zvolávaní a informovaní väčšieho počtu osôb. Pri súčasnom použití aplikácie Vektra® SCADA sa dá vyrozumenie spúšťať automaticky na základe zmeny stavu monitorovaných hodnôt.

pdf_logo_file    Vektra® Vyrozumenie

vyrozumenie_phone_01

Hlavné funkcie

 • automatizované telefonovanie a odosielanie SMS správ preddefinovaným osobám
 • neobmedzený počet príjemcov, skupín príjemcov a núdzových udalostí
 • určenie priority príjemcov pri vyrozumení (pre hovory a SMS)
 • automatické opakovanie vyrozumenia a zvolávania nedostupných príjemcov
 • viacjazyčné upozornenia s presným určením jazyka pre konkrétneho príjemcu
 • zaznamenávanie a uchovávanie všetkých informácií o udalostiach do databázy Vektra®
  • meno osoby, ktorá udalosť spustila
  • názov udalosti a text odoslanej SMS správy
  • dátum a čas spustenia/ukončenia udalosti
  • spôsob vyrozumenia (hovor a/alebo SMS)
  • výsledok vyrozumenia od všetkých osôb, ktoré mali byť vyrozumené

 Pokročilé nastavenia vyrozumenia

 • Nastavenie zoznamu udalostí pre vyrozumenie
 • Preddefinovaný zoznam ľudí, ktorí majú byť vyrozumení pri konkrétnej udalosti
 • Preddefinovaný zoznam správ, ktoré budú zasielané pri konkrétnej udalosti
 • Nastavenie spôsobu vyrozumenia (hovor a/alebo SMS)
 • Nastavenie jazyka vyrozumenia
 • Definovania spôsobu potvrdenia prijatia SMS správ
 • Nastavenie počtu opakovaní vyrozumenia v prípade nepotvrdenia prijatia vyrozumievacej správy
softver pre riadiace centra - vyrozumenie

Hlavné funkcie

 • automatizované telefonovanie a odosielanie SMS správ preddefinovaným osobám
 • neobmedzený počet príjemcov, skupín príjemcov a núdzových udalostí
 • určenie priority príjemcov pri vyrozumení (pre hovory a SMS)
 • automatické opakovanie vyrozumenia a zvolávania nedostupných príjemcov
 • viacjazyčné upozornenia s presným určením jazyka pre konkrétneho príjemcu
 • zaznamenávanie a uchovávanie všetkých informácií o udalostiach do databázy Vektra®
  • meno osoby, ktorá udalosť spustila
  • názov udalosti a text odoslanej SMS správy
  • dátum a čas spustenia/ukončenia udalosti
  • spôsob vyrozumenia (hovor a/alebo SMS)
  • výsledok vyrozumenia od všetkých osôb, ktoré mali byť vyrozumené

 Pokročilé nastavenia vyrozumenia

 • Nastavenie zoznamu udalostí pre vyrozumenie
 • Preddefinovaný zoznam ľudí, ktorí majú byť vyrozumení pri konkrétnej udalosti
 • Preddefinovaný zoznam správ, ktoré budú zasielané pri konkrétnej udalosti
 • Nastavenie spôsobu vyrozumenia (hovor a/alebo SMS)
 • Nastavenie jazyka vyrozumenia
 • Definovania spôsobu potvrdenia prijatia SMS správ
 • Nastavenie počtu opakovaní vyrozumenia v prípade nepotvrdenia prijatia vyrozumievacej správy
softver pre riadiace centra - vyrozumenie

Oblasti použitia

efektivne_vyrozumenie
pavian_mesto

Vektra® je systém moderných softvérových aplikácií typu klient-server, ktoré umožňujú operátorom ovládať akustické prostriedky varovania, automatizovane zvládať krízové situácie, jednoducho zvolávať krízové štáby a záchranné zložky a ktorý udržiava havarijný monitoring pod kontrolou a automatizuje správu procesov záchranných a bezpečnostných zložiek.

Aplikácie systému Vektra®

Jednotlivé aplikácie sú štandardne dodávané samostatne podľa potrieb klienta, sú však navrhnuté tak, aby sa dali veľmi jednoducho prepojiť do jedného celku.

Softvér Vektra® sa dá plne prispôsobiť potrebám klientov. Umožňuje riadiť systém na rôznych úrovniach na základe určenej hierarchie štruktúry riadenia, pričom každý používateľ môže mať povolenie na ovládanie konkrétnych zariadení na určitej úrovni.

pdf_logo_file    Maximálna spoľahlivosť inštalácií Vektra®

pavian_mesto

Vektra® je systém moderných softvérových aplikácií typu klient-server, ktoré umožňujú operátorom ovládať akustické prostriedky varovania, automatizovane zvládať krízové situácie, jednoducho zvolávať krízové štáby a záchranné zložky a ktorý udržiava havarijný monitoring pod kontrolou a automatizuje správu procesov záchranných a bezpečnostných zložiek.

Aplikácie systému Vektra®

Jednotlivé aplikácie sú štandardne dodávané samostatne podľa potrieb klienta, sú však navrhnuté tak, aby sa dali veľmi jednoducho prepojiť do jedného celku.

Softvér Vektra® sa dá plne prispôsobiť potrebám klientov. Umožňuje riadiť systém na rôznych úrovniach na základe určenej hierarchie štruktúry riadenia, pričom každý používateľ môže mať povolenie na ovládanie konkrétnych zariadení na určitej úrovni.

pdf_logo_file    Maximálna spoľahlivosť inštalácií Vektra®