Aplikácia Fire Extinguishers

Aplikácia Fire Extinguishers

Ušetrite čas a maximalizujte bezpečnosť

Fire Extinguishers je moderná aplikácia určená na správu, riadenie a kontrolu hasiacich a bezpečnostných zariadení v jednom alebo viacerých priemyselných podnikoch. Jej hlavnou funkciou je zaznamenávanie životného cyklu hasiacich prístrojov, hydrantov a monitorov, od nákupu, cez uskladnenie, až po ich likvidáciu. Vďaka možnosti načítať čiarový kód prostredníctvom smartfónu tiež výrazne uľahčuje vykonávanie pravidelných kontrol prístrojov. Pretože tak, ako každé zariadenie na záchranu života, je absolútne nevyhnutné, aby boli v prípade núdze hasiace prístroje prevádzkyschopné a okamžite použiteľné.

Spravovanie procesu elektronickej evidencie hasičskej a bezpečnostnej techniky nebolo nikdy jednoduchšie. Serverová časť aplikácie Fire Extinguishers obsahuje rozsiahlu databázu a pripojenie pre webového klienta z prehliadača na PC, tabletu alebo smartfónu. Naše riešenie však ponúka  správu aj prostredníctvom mobilnej aplikácie pre zariadenia so systémom Android. Webová aj mobilná aplikácia disponujú intuitívnymi ovládacími prvkami a komplexnými funkciami, ktoré urýchlia a zároveň uľahčia správu hasiacich prístrojov, a to všetko s podporou hierarchickej štruktúry a možnosťou nastavenia kompetencií pre každého používateľa.

pdf_logo_file  Aplikácia Fire Extinguisher

moderna-aplikacia-fire-extinguisher

Premeňte kontrolu bezpečnostných prístrojov na rutinu

smartphone-fire-extinguisher-aplikacia

Hlavné funkcie

 • Rýchla identifikácia zariadení vďaka možnosti čítania čiarových kódov priamo zo smartfónu
 • Evidencia hasiacich prístrojov, hydrantov a monitorov s podrobnými údajmi
 • Presuny hasiacich zariadení do/z prevádzky, ich odosielanie/prijímanie z opravy a vyradenie z evidencie
 • Evidencia stavu hasiacich zariadení a zjednodušenie kontroly hasiacich zariadení
 • Zaznamenávanie opráv spolu s náhradnými dielmi a kalkulácia nákladov
 • Podrobné správy o hasiacich zariadeniach, vykonaných operáciách pracovníkov a pod.
 • Jednoduchá administrácia dátového obsahu aplikácie (výrobcovia, sklady, podniky, prevádzky a pod.)
 • Upozornenia na končiace termíny platnosti kontrol na základe predefinovaných časových intervalov
 • Podpora pre celkovú lokalizáciu aplikácie do požadovaného jazyka
 • Správa hasičskej a bezpečnostnej techniky pre viacero firiem s osobitými nastaveniami a záznamami
 • Hierarchizácia štruktúry riadenia a nastavenie kompetencií pre každého používateľa

Výhody používania aplikácie Fire Extinguishers

 • Jednoduché a intuitívne používateľské grafické rozhranie
 • Pomoc organizáciám udržiavať digitálny záznam a spĺňať legislatívne požiadavky
 • Zníženie času a námahy na evidenciu hasiacich prístrojov bez nutnosti použitia ďalších zariadení
 • Možnosť vytvárať podrobné správy o hasiacich prístrojoch na ich systematickú archiváciu
 • Prístup k evidencii a zoznamom z kontrol hasiacich prístrojov zo smartfónu aj v teréne
 • Možnosť spravovať hasiace zariadenia viacerých spoločností s osobitnou evidenciou pre každú spoločnosť
desktop-aplikacia-fire-extinguisher

Výhody používania aplikácie Fire Extinguishers

 • Jednoduché a intuitívne používateľské grafické rozhranie
 • Pomoc organizáciám udržiavať digitálny záznam a spĺňať legislatívne požiadavky
 • Zníženie času a námahy na evidenciu hasiacich prístrojov bez nutnosti použitia ďalších zariadení
 • Možnosť vytvárať podrobné správy o hasiacich prístrojoch na ich systematickú archiváciu
 • Prístup k evidencii a zoznamom z kontrol hasiacich prístrojov zo smartfónu aj v teréne
 • Možnosť spravovať hasiace zariadenia viacerých spoločností s osobitnou evidenciou pre každú spoločnosť
desktop-aplikacia-fire-extinguisher