Riešenia

Riešenia v oblasti varovania a vyrozumenia

Riešenia

Riešenia v oblasti varovania a vyrozumenia
Jednoduché, hardvérové vyrozumievacie a zvolávacie systémy

Jednoduché, autonómne a nezávislé systémy vyrozumenia a zvolávania osôb pomocou dispečerského riadiaceho pultu OCP16

Rozšírené, hardvérové vyrozumievacie a zvolávacie systémy

Komplexné, multifunkčné systémy na automatizované a efektívne vyrozumenie a zvolávanie osôb na základe výkonného softvéru Vektra® Vyrozumenie

Vyrozumievacie a zvolávacie systémy v cloude

Outsourcingové riešenia pre vyrozumenie a zvolávanie osôb v cloude, ľahko prístupné zo vzdialeného zariadenia