Riešenia v oblasti vyrozumenia a zvolávania

Čo je to zvolávací a vyrozumievací systém a prečo doň investovať

Zvolávací a vyrozumievací systém je profesionálny nástroj určený na rýchlu a hromadnú distribúciu správ, oznámení alebo upozornení akýmkoľvek cieľovým skupinám.  Bez ohľadu na pracovné odvetvie, umožňuje odoslanie dôležitých informácií alebo pokynov veľkému počtu ľudí s minimálnym úsilím.  V najkratšom čase je teda možné informovať každého, od vybraných jednotlivcov, cez krízový štáb, záchranárov, až po zamestnancov a urýchliť ich nevyhnutnú odozvu.

vyrozumievaci-a-zvolavaci-system-tablet
vyrozumievaci-a-zvolavaci-system-smartphonet

Popis zvolávacieho a vyrozumievacieho systému

Špičkový systém vyrozumenia a  zvolávania od firmy Telegrafia funguje na princípe hromadného posielania správ prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov. Dôležitý obsah sa doručí okamžite, či ide o textové správy (SMS), e-maily, hlasové hovory alebo push notifikácie na mobilné zariadenia. okamžite. Oznámenia, informácie o núdzových situáciách, pokyny v prípade krízy, či novinky o podnikateľských zmenách si príjemcu nájdu nech už je kdekoľvek.

  • Zvýšenie bezpečnosti dotknutých osôb v prípade nebezpečenstva či vzniknutej krízovej situácie
  • Okamžitá komunikácia a informovanosť dotknutých strán v prípade núdzových situácií na zmiernenie jej dopadov
  • Zefektívnenie informovania (zamestnancov) o dôležitých zmenách vo firme
  • Zjednodušenie a prehľadnosť plánovania alebo koordinácie pri organizovaní veľkých podujatí
  • Personalizované oznámenia a komunikácia pre konkrétne skupiny zamestnancov alebo členov tímu
  • Celkové zlepšenie efektivity, časovej úspory a produktivity vďaka automatickým správam, oznámeniam a rýchlej komunikácii jednotlivých osôb (alebo strán)
  • Bezprostredná spätná väzba, spravovanie a monitoring komunikácie

Vo všeobecnosti každý vyrozumievací a zvolávací systém prispieva k zvýšeniu bezpečnosti, rýchlosti a efektívnosti komunikácie vo firmách, čím posilňuje ich schopnosť čeliť núdzovým situáciám, zmenám a výzvam.

Vyrozumievacie a zvolávacie systémy spoločnosti Telegrafia spĺňajú prísne kritériá pre varovné a vyrozumievacie systémy používané v núdzových situáciách. Boli vyvinuté v spoločnosti Telegrafia a. s., čo znamená, že zákazníci môžu získať moderné riešenie, ktoré sa dá prispôsobiť ich individuálnym potrebám priamo u výrobcu a tým v nemalej miere ušetriť investičné náklady na jeho vybudovanie.

Vo všeobecnosti každý vyrozumievací a zvolávací systém prispieva k zvýšeniu bezpečnosti, rýchlosti a efektívnosti komunikácie vo firmách, čím posilňuje ich schopnosť čeliť núdzovým situáciám, zmenám a výzvam.

Vyrozumievacie a zvolávacie systémy spoločnosti Telegrafia spĺňajú prísne kritériá pre varovné a vyrozumievacie systémy používané v núdzových situáciách. Boli vyvinuté v spoločnosti Telegrafia a. s., čo znamená, že zákazníci môžu získať moderné riešenie, ktoré sa dá prispôsobiť ich individuálnym potrebám priamo u výrobcu a tým v nemalej miere ušetriť investičné náklady na jeho vybudovanie.

Zvolavanie-zamestnancov
Naša spoločnosť nachádza riešenie v oblasti vyrozumenia a zvolávania úplne pre každého. Preto aj našu ponuku rozdeľujeme na jednoduchý, rozšírený cloudový vyrozumievací a zvolávací systém. Každý z nich má svoje výhody a rôznorodé možnosti využitia.

Jednoduchý vyrozumievací a zvolávací systém

Jednoduchy-vyrozumievaci-a-zvolavaci-system-1

Ak hľadáte jednoduchý, samostatný a nezávislý spôsob vyrozumenia a  zvolávania, riešenie fungujúce prostredníctvom dispečerského riadiaceho pultu OCP16 je tým ideálnym. Vďaka prehľadnosti a inštinktívnemu ovládaniu OCP16 proces vyrozumievania a zvolávania sa dá realizovať niekoľkými jednoduchými krokmi. O priebehu aj výsledku vyrozumievania je obsluha automaticky informovaná notifikáciou na displeji.

Dané riešenie umožňuje jednoducho preddefinovať vyrozumievané osoby a nastaviť komunikačné kanály a telefónne čísla pre ich vyrozumenie a zvolávanie. Zároveň ponúka možnosť výberu konkrétneho typu mimoriadnej udalosti a následné priradenie príslušných osôb, ktoré majú byť v danej situácii vyrozumené.

Jednoduchý vyrozumievací a zvolávací systém je vhodný najmä pre zákazníkov, ktorí požadujú samostatný a odolný systém s jednoduchou obsluhou a stabilitou.

Rozšírený vyrozumievací a zvolávací systém

automatizovany-a-multifunkcny-sposob-vyrozumenia-a-zvolavania-osob

Ak požadujete automatizovaný a multifunkčný spôsob vyrozumenia a zvolávania osôb s viacerými rozšírenými funkciami, je pre vás vhodné ucelené riešenie postavené na výkonnom softvéri Vektra® Vyrozumenie. Tento softvér môže využívať  počítač, alebo iné zariadenie podľa dostupnosti, ku ktorému sa pripoja potrebné komunikačné moduly. Riešenie je možné implementovať niekoľkými spôsobmi a jeho funkčnosť sa dá rozšíriť pomocou modulov Vektra® Varovanie alebo Vektra® SCADA.

Rozšírený vyrozumievací a zvolávací systém štandardne podporuje tieto komunikačné kanály: mobilné telefóny – hlasové a textové správy a emaily. Dajú sa však doplniť aj o push notifikácie, rádiostanice alebo iné komunikačné kanály podľa požiadaviek zákazníka. Systém v tejto verzii dokáže zohľadniť rôznu časovú dostupnosť osôb (napríklad podľa ich pracovnej doby) a podľa toho zvoliť preferovaný spôsob vyrozumenia. Obsluha je rovnako automaticky informovaná o výsledku vyrozumenia.

Vyrozumievací a zvolávací systém v cloude

Vyrozumievaci-a-zvolavaci-system-v-cloude

Ak hľadáte ten najprogresívnejší spôsob vyrozumenia a zvolávania osôb prístupný z akéhokoľvek vzdialeného zariadenia, využite riešenie vo forme služby v Cloude. V tomto prípade nie je nutné kupovať žiaden hardvér alebo softvér a vystačíte si iba s pripojením na internet. Cloudové riešenie je vhodné hlavne pre firmy, ktoré uprednostňujú outsourcing svojich prevádzkových procesov.

Základom riešenia je aplikácia Vektra® Web, ktorú je možné spustiť v internetovom prehliadači akéhokoľvek zariadenia s prístupom na internet (smartfóne, tablete, notebooku, pc a pod.). Aj prostredníctvom tejto aplikácie je možné preddefinovať vyrozumievané osoby a nastaviť komunikačné kanály a telefónne čísla pre ich vyrozumenie a zvolávanie, ale aj priradiť kontakty príslušných osôb ku konkrétnym typom mimoriadnych udalostí. To všetko, spoločne s automatickým informovaním o výsledku vyrozumenia.

Štandardne sú podporované tieto komunikačné kanály: mobilné telefóny – hlasové správy prostredníctvom SIP/VoIP kanála, textové správy a emaily. Použitie prídavných komunikačných kanálov, ako sú rádiostanice a iné, závisí od možností a legislatívy vo zvolenej krajine.