Riešenia

Riešenia v oblasti varovania a vyrozumenia

Riešenia

Riešenia v oblasti varovania a vyrozumenia
Celoštátny varovný systém

Aktivácia sirény alebo skupiny sirén na území celého štátu v priebehu niekoľkých sekúnd

Mestské varovné systémy

Mestské varovné systémy slúžiace vedeniu mesta na včasné informovanie obyvateľstva o blížiacich sa hrozbách, nutných opatreniach a prípadnej evakuácii

Protipovodňové systémy

Moderný a flexibilný spôsob včasného varovania pred povodňami a prívalovými dažďami ako účinná ochrana pred ich nepriaznivými následkami

Varovné systémy v okolí vodných priehrad

Včasná signalizácia poškodenia hrádzí a predchádzanie priamym stratám na ľudských životoch na záplavovom území

Varovanie pred prírodnými živlami

Včasné varovanie a vyrozumenie v oblastiach ohrozených prírodnými živlami na elimináciu väčších materiálnych škôd a straty na ľudských životoch

Varovné systémy v ropnom a plynárenskom priemysle

Upozorňovanie pri zvýšenom riziku výbuchu alebo požiaru a informovanie o vzniku mimoriadnej udalosti alebo havárie a postupoch spojených s evakuáciou

Varovné systémy v oceliarskom priemysle

Okamžité informovanie pohotovostných jednotiek o ohrození zdravia, života alebo majetku použitím tlačidiel Man-Down

Varovné systémy v energetickom priemysle

Včasné varovanie a vyrozumenie spĺňajúce prísne požiadavky na spoľahlivé prevádzkovanie jadrových elektrární v typicky náročných podmienkach

Varovné systémy v chemickom priemysle

Integrované komplexné systémy hromadného varovania a včasného vyrozumievania, vrátane monitorovania koncentrácií nebezpečných látok

Rozhlasy pre priemysel

Ozvučenie priemyselných priestorov zachovávajúce nároky na evakuačné rozhlasy a ľahko prepojiteľné s inými SCADA systémami

Kombinované rozhlasy pre exteriér a interiér

Ozvučenie exteriéru a interiéru z jedného miesta, vhodné aj pre potreby riadenej evakuácie v krízových situáciách

Mestský rozhlas

Viacúrovňový systém pre mestá, väčšie obce a združenia obcí tvorený menšími rozhlasmi mestských častí ako súčasť nadriadeného centra mestského magistrátu

Obecný rozhlas

Obecné a miestne rozhlasy pre plošné informovanie obyvateľstva o dianí v obci, vhodné aj ako lokálne varovné systémy pre použitie v krízových situáciách

Malý varovný systém pre obce

Autonómny varovný systém s monitoringom pre obce na zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce

Sirény v kameňolomoch a povrchových baniach

Maximalizácia bezpečnosti ľudí v kameňolomoch a povrchových baniach informovaním o nastávajúcom výbuchu hlasným akustickým signálom

Sirény na golfových ihriskách

Zaistenie ochrany všetkých osôb na golfových ihriskách pred prichádzajúcou búrkou sprevádzanou bleskami

Sirény na zimnych štadiónoch a v mraziarňach

Zabezpečenie ochrany zamestnancov, návštevníkov, obyvateľov a majetku pred následkami úniku nebezpečnej látky

Sirény na strelniciach a letiskách

Varovanie pri mimoriadnych situáciách a na ohlasovanie pokynov pri streľbe, plašenie vtákov a akustické dotváranie atmosféry

Možnosti použitia sirén Screamer

Hlučné prevádzky a staveniská, lode a prístavy, kameňolomy a bane, pohyblivé priemyselné zariadenia, letiská, autobusové a vlakové stanice a verejné priestranstvá

Varovný systém pre čerpacie stanice pohonných hmôt

Komplexné riešenie varovného systému pre čerpacie stanice v súlade s Vyhláškou č. 388/2006 s možnosťou napojenia na celoštátny varovný systém SEHIS

Jednoduché, hardvérové vyrozumievacie a zvolávacie systémy

Jednoduché, autonómne a nezávislé systémy vyrozumenia a zvolávania osôb pomocou dispečerského riadiaceho pultu OCP16

Rozšírené, hardvérové vyrozumievacie a zvolávacie systémy

Komplexné, multifunkčné systémy na automatizované a efektívne vyrozumenie a zvolávanie osôb na základe výkonného softvéru Vektra® Vyrozumenie

Vyrozumievacie a zvolávacie systémy v cloude

Outsourcingové riešenia pre vyrozumenie a zvolávanie osôb v cloude, ľahko prístupné zo vzdialeného zariadenia

Automatizácia hasičských staníc

Ovládanie a snímanie zariadení hasičských staníc z jedného riadiaceho centra, zjednodušenie kľúčových procesov.

Text Widget
Aliquam erat volutpat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Integer sit amet lacinia turpis. Nunc euismod lacus sit amet purus euismod placerat? Integer gravida imperdiet tincidunt. Vivamus convallis dolor ultricies tellus consequat, in tempor tortor facilisis! Etiam et enim magna.