GDPR

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom spracúvajúcim vaše osobné údaje je spoločnosť Telegrafia a.s.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: Email: GDPR@telegrafia.sk

Prevádzkovateľ IS spracúva osobné údaje o dotknutých osobách v nasledujúcich informačných systémoch: