GDPR

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom spracúvajúcim vaše osobné údaje je spoločnosť Telegrafia a.s.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: Email: GDPR@telegrafia.sk

Prevádzkovateľ IS spracúva osobné údaje o dotknutých osobách v nasledujúcich informačných systémoch:

 

Dispečerský riadiaci pult OCP16

360-logo
[fwd360pv preset_id="Matus Preset" product_id="OCP16"]

Dispatcher-Steuerpult OCP16

360-logo
[fwd360pv preset_id="Matus Preset" product_id="Dispatcher-Steuerpult OCP16"]