OCP Vyrozumenie

OCP Vyrozumenie

OCP Vyrozumenie je aplikácia, ktorá umožňuje operátorom okamžité automatizované kontaktovanie a odovzdanie správy preddefinovanému okruhu osôb telefonicky alebo prostredníctvom SMS. Podporuje aj overenie doručenia správy, napríklad formou zadania požadovaného číselného kódu príjemcom.

Na účely krízového riadenia sa aplikácia OCP Vyrozumenie najčastejšie používa na zvolávanie krízových štábov alebo havarijných komisií pri vzniku mimoriadnej udalosti. Uplatnenie má aj v bežnom civilnom sektore na zvolávanie a informovanie väčšieho počtu vybraných osôb, napríklad v bankách alebo veľkých priemyselných podnikoch.

 

   Hlavné funkcie

 • Automatizované telefonovanie a odosielanie SMS správ preddefinovaným osobám
 • Až 150 preddefinovaných príjemcov, skupín príjemcov a núdzových udalostí
 • Nastavenie zoznamu udalostí pre vyrozumenie
 • Preddefinovaný zoznam ľudí, ktorí majú byť vyrozumení pri konkrétnej udalosti
 • Preddefinovaný zoznam správ, ktoré budú zasielané pri konkrétnej udalosti
 • Určenie priority príjemcov pri vyrozumení (pre hovory a SMS)
 • Automatické opakovanie vyrozumenia a zvolávania nedostupných príjemcov
 • Viacjazyčné upozornenia s presným určením jazyka pre konkrétneho príjemcu
 • Zaznamenávanie a uchovávanie všetkých informácií o udalostiach v zariadení (napríklad meno osoby, ktorá udalosť spustila, text odoslanej SMS správy, výsledok vyrozumenia a iné)

 

komunikacne-kanaly  Komunikačné kanály

 • SMS služby mobilných operátorov
 • GSM hlasové služby
 • SMS a GSM hlasové služby
 • VoIP služby

 

  Rozšírené nastavenia a funkcie

 • Nastavenie spôsobu vyrozumenia (hovor a/alebo SMS)
 • Nastavenie jazyka vyrozumenia
 • Konfigurácia spôsobu potvrdzovania prijatia SMS správ
 • Nastavenie počtu opakovaní vyrozumenia v prípade nepotvrdenia prijatia vyrozumievacej správy

Rýchle a správne rozhodnutia v krízových situáciách

Rýchle a správne rozhodnutia v krízových situáciách

Consola de despacho OCP16

Viacúčelové zariadenie, ktoré v sebe spája štandardné funkcie na interakciu obsluhy a systému s pokročilými funkciami pre varovanie, komunikáciu alebo automatizáciu procesov. V riadiacich centrách dokáže OCP16 nahradiť viacero iných jednoúčelových zariadení, čím výrazne šetrí náklady aj priestor. Je tak efektívnym nástrojom pre automatizáciu procesov rôzneho typu a odbremeňuje dispečerov od rutinných činností.

 

pdf_logo_file  Dispečerský riadiaci pult OCP16