Estacion de monitoreo EMA Professional

Vysokovýkonná monitorovacia stanica novej generácie

EMA Professional

Monitorovacia stanica

EMA Professional je vysokovýkonná monitorovacia stanica novej generácie so zabudovanými pokročilými funkciami. Je určená predovšetkým do sofistikovaných systémov včasného varovania, prípadne do systémov vyžadujúcich viackanálovú komunikáciu cez zariadenia väčších rozmerov, ktoré je potrebné umiestniť do jednej skrine. Monitorovacia stanica je vhodná aj pre aplikácie v rámci priemyselnej automatizácie.

pdf_logo_file   Monitorovacia stanica EMA Professional

EMA Professional

Monitorovacia stanica
Estacion de monitoreo EMA Professional
Vysokovýkonná monitorovacia stanica novej generácie

EMA Professional je vysokovýkonná monitorovacia stanica novej generácie so zabudovanými pokročilými funkciami. Je určená predovšetkým do sofistikovaných systémov včasného varovania, prípadne do systémov vyžadujúcich viackanálovú komunikáciu cez zariadenia väčších rozmerov, ktoré je potrebné umiestniť do jednej skrine. Monitorovacia stanica je vhodná aj pre aplikácie v rámci priemyselnej automatizácie.

pdf_logo_file   Monitorovacia stanica EMA Professional

Profesionálna monitorovacia stanica najvyššej kvality pre varovné systémy

Monitorovacia stanica EMA Professional

Podľa druhu pripojených senzorov dokáže monitorovať poveternostné podmienky, hladiny vodných tokov, nádrží a odkalísk, stabilitu stavebných konštrukcii, ako aj prítomnosť nebezpečných látok v prostredí. Rovnako však dokáže ovládať ventily, motory či servopohony. Viacúrovňovo vyhodnocuje riziká. Monitorovacia stanica  EMA Professional namerané a vypočítané hodnoty odosiela rôznymi kanálmi buď na varovné riadiace centrá, mobilné telefóny, alebo priamo môže aktivovať elektronické sirény, rozhlasy či svetelné majáky. Jedná sa o modulárne zariadenie poskytujúce z praktického hľadiska takmer neobmedzené množstvo vstupov/výstupov.

Inovovaný napájací zdroj/nabíjač umožňuje šetrné viacúrovňové nabíjanie záložných batérii, čím predlžuje ich životnosť. Zároveň v nastavených intervaloch vykonáva záťažové testovanie batérií a včas upozorní na potrebu ich výmeny. Monitorovacia stanica EMA Professional je umiestnená v skrini z nehrdzavejúcej ocele a môže byť inštalovaná do vonkajšieho prostredia, či náročných priemyselných prostredí  bez nutnosti ďalšej ochrany.

Estacion de monitoreo EMA Professional

Súvisiace produkty

Súvisiace produkty

Ultra kompaktná monitorovacia stanica novej generácie. Zariadenie typu „všetko v jednom“.

Vysokovýkonná monitorovacia a riadiaca stanica novej generácie určená pre priemyselné aplikácie

Kvalitné senzory pre monitorovacie stanice a varovné systémy