Sirény na zimných
štadiónoch a v mraziarňach

Sirény na zimných štadiónoch
a v mraziarňach

rizika_lad

Typické riziká

Na prípravu a prevádzku ľadovej plochy využívajú zimné štadióny zväčša chladiacu technológiu na báze čpavku (amoniaku), ktorý svojimi chemickými, fyzikálnymi, toxikologickými alebo biologickými vlastnosťami môže spôsobiť ohrozenie života, zdravia alebo majetku.  Rovnaký postup chladenia s použitím nebezpečného čpavku sa používa aj v mraziarňach či mäsospracujúcom priemysle.

Typické riziká

Na prípravu a prevádzku ľadovej plochy využívajú zimné štadióny zväčša chladiacu technológiu na báze čpavku (amoniaku), ktorý svojimi chemickými, fyzikálnymi, toxikologickými alebo biologickými vlastnosťami môže spôsobiť ohrozenie života, zdravia alebo majetku.  Rovnaký postup chladenia s použitím nebezpečného čpavku sa používa aj v mraziarňach či mäsospracujúcom priemysle.

rizika_lad

Popis riešenia

Na zabezpečenie ochrany zamestnancov, návštevníkov zimného štadióna, obyvateľstva a majetku pred následkami mimoriadnych udalostí spojených s potenciálnymi únikmi nebezpečnej látky je vhodné implementovať jednoduchý varovný systém s využitím elektronickej sirény ako samostatného zariadenia.

Elektronická siréna slúži na včasné varovanie, ale zároveň aj ako monitorovacie zariadenie, ktoré zo senzorov spracováva údaje o prípadnom úniku čpavku. Elektronickú sirénu je možné naprogramovať na automatizované spustenie hlásenia pri úniku čpavku, ale aktivovať sirénu je možné aj manuálne pomocou diaľkového ovládača RCU15 alebo dispečerského riadiaceho pultu OCP16.

Výhody riešenia

 • jednoduchý automatizovaný varovný systém (monitoring úniku čpavku a následná automatická aktivácia sirén)
 • pokrytie areálu zimného štadióna/mraziarne a okolia akustickým hlásením z jedného miesta
 • možnosť kompletných „tichých“ autotestov sirény bez toho, aby boli ľudia na zimnom štadióne, zamestnanci mraziarne a v okolí vyrušovaní skúšobnými hláseniami
 • prehrávanie predpripravených audiozáznamov z digitálnej pamäte (SD karty) vo formáte WMA, MP3
 • možnosť naprogramovania rôznych reakcií na základe rôznych vstupných podnetov
 • napájanie z bezúdržbových akumulátorov
 • inteligentné dobíjanie akumulátorov optimalizujúce nabíjací prúd podľa moderných algoritmov odporúčaných výrobcami a predlžujúcimi ich životnosť
 • produkty spoločnosti Telegrafia sú používané po celom svete v najrôznejších varovných systémoch, takže už od začiatku sa od nich požaduje mimoriadna spoľahlivosť a odolnosť
roof_sirens_01

Popis riešenia

Na zabezpečenie ochrany zamestnancov, návštevníkov zimného štadióna, obyvateľstva a majetku pred následkami mimoriadnych udalostí spojených s potenciálnymi únikmi nebezpečnej látky je vhodné implementovať jednoduchý varovný systém s využitím elektronickej sirény ako samostatného zariadenia.

Elektronická siréna slúži na včasné varovanie, ale zároveň aj ako monitorovacie zariadenie, ktoré zo senzorov spracováva údaje o prípadnom úniku čpavku. Elektronickú sirénu je možné naprogramovať na automatizované spustenie hlásenia pri úniku čpavku, ale aktivovať sirénu je možné aj manuálne pomocou diaľkového ovládača RCU15 alebo dispečerského riadiaceho pultu OCP16.

Výhody riešenia

 • jednoduchý automatizovaný varovný systém (monitoring úniku čpavku a následná automatická aktivácia sirén)
 • pokrytie areálu zimného štadióna/mraziarne a okolia akustickým hlásením z jedného miesta
 • možnosť kompletných „tichých“ autotestov sirény bez toho, aby boli ľudia na zimnom štadióne, zamestnanci mraziarne a v okolí vyrušovaní skúšobnými hláseniami
 • prehrávanie predpripravených audiozáznamov z digitálnej pamäte (SD karty) vo formáte WMA, MP3
 • možnosť naprogramovania rôznych reakcií na základe rôznych vstupných podnetov
 • napájanie z bezúdržbových akumulátorov
 • inteligentné dobíjanie akumulátorov optimalizujúce nabíjací prúd podľa moderných algoritmov odporúčaných výrobcami a predlžujúcimi ich životnosť
 • produkty spoločnosti Telegrafia sú používané po celom svete v najrôznejších varovných systémoch, takže už od začiatku sa od nich požaduje mimoriadna spoľahlivosť a odolnosť
roof_sirens_01