Riešenia

Riešenia v oblasti varovania a vyrozumenia

Riešenia

Riešenia v oblasti varovania a vyrozumenia
Celoštátny varovný systém

Aktivácia sirény alebo skupiny sirén na území celého štátu v priebehu niekoľkých sekúnd

Mestské varovné systémy

Mestské varovné systémy slúžiace vedeniu mesta na včasné informovanie obyvateľstva o blížiacich sa hrozbách, nutných opatreniach a prípadnej evakuácii

Varovné systémy v okolí vodných priehrad

Včasná signalizácia poškodenia hrádzí a predchádzanie priamym stratám na ľudských životoch na záplavovom území

Varovanie pred prírodnými živlami

Včasné varovanie a vyrozumenie v oblastiach ohrozených prírodnými živlami na elimináciu väčších materiálnych škôd a straty na ľudských životoch

Protipovodňové systémy

Moderný a flexibilný spôsob včasného varovania pred povodňami a prívalovými dažďami ako účinná ochrana pred ich nepriaznivými následkami

Malý varovný systém pre obce

Autonómny varovný systém s monitoringom pre obce na zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce

Systém hromadného varovania pre letiská

Výkonný systém hromadného varovania a vyrozumenia určený pre letiská v prípade nepriaznivého počasia, nežiadúceho vtáctva a nebezpečných prevádzkových situácií.

Systém hromadného varovania pre prístavy

Výkonný systém hromadného varovania a vyrozumenia určený pre prístavy, tvoria elektronické sirény a samostatný, vysoko automatizovaný monitorovací systém

Včasné varovanie pred tsunami

Vlna tsunami môže udrieť kedykoľvek a kdekoľvek a na pobrežie sa môže dostať v priebehu niekoľkých minút od začiatku zemetrasenia.

Včasné varovanie pri zemetrasení

Systém včasného varovania pri zemetrasení so spoľahlivými seizmickými senzormi, ktoré dokážu detegovať seizmické vlny a následne automaticky aktivovať varovný signál.

Pavian Portable využitie v praxi

Tento inovatívny systém vám zaručí nielen spoľahlivý varovný mechanizmus, ale aj jednoduchú prenosnosť, vynikajúcu efektívnosť a flexibilitu pri zachovaní všetkých vlastností smart elektronickej sirény Pavian.