Riešenia

Riešenia v oblasti varovania a vyrozumenia

Riešenia

Riešenia v oblasti varovania a vyrozumenia
Malý varovný systém pre obce

Autonómny varovný systém s monitoringom pre obce na zvýšenie bezpečnosti obyvateľov obce

Rozhlasy pre priemysel

Ozvučenie priemyselných priestorov zachovávajúce nároky na evakuačné rozhlasy a ľahko prepojiteľné s inými SCADA systémami

Kombinované rozhlasy pre exteriér a interiér

Ozvučenie exteriéru a interiéru z jedného miesta, vhodné aj pre potreby riadenej evakuácie v krízových situáciách

Obecný rozhlas

Obecné a miestne rozhlasy pre plošné informovanie obyvateľstva o dianí v obci, vhodné aj ako lokálne varovné systémy pre použitie v krízových situáciách