Rozhlas pre priemysel

Rozhlas pre priemysel

rozhlas_priemysel

Typické riziká

Riziko požiaru patrí k jednému z najbežnejších a najfrekventovanejších rizík, ktoré ohrozujú ľudské životy a majetok. Najväčšiu hrozbu predstavuje hlavne v budovách, kde sa kombinuje veľké množstvo horľavých materiálov a zároveň zložitá vnútorná štruktúra budovy. Toto riziko sa dá významným spôsobom znížiť použitím evakuačného rozhlasu.

Evakuačný rozhlas najčastejšie spája elektrickú požiarnu signalizáciu a núdzový zvukový systém. Náročné technické požiadavky na tieto zariadenia sú vo väčšine krajín dané právnymi predpismi a normami. Čo však ovplyvnilo požiadavky na evakuačné rozhlasy oveľa viac ako normy, sú individuálne nároky zákazníkov. Tí už nepožadujú iba jednoúčelový systém, využiteľný v stave núdze, ale moderné viacúčelové riešenie ozvučenia priestorov, prispôsobiteľné presne na mieru konkrétnej budove, ktoré si zachováva nároky na evakuačné rozhlasy a zároveň je ľahko prepojiteľné s inými SCADA systémami, ktoré môže ovládať alebo byť nimi ovládané. Vďaka týmto výhodám zákazníci môžu ušetriť významnú časť investičných nákladov.

Riešenie ozvučenia vnútorných aj vonkajších priestorov pre priemysel od spoločnosti Telegrafia je založené na špičkovom modulárnom, ozvučovacom, varovnom a evakuačnom systéme Amadeo a je rokmi overené vo viacerých priemyselných podnikoch a zariadeniach nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Typické riziká

Riziko požiaru patrí k jednému z najbežnejších a najfrekventovanejších rizík, ktoré ohrozujú ľudské životy a majetok. Najväčšiu hrozbu predstavuje hlavne v budovách, kde sa kombinuje veľké množstvo horľavých materiálov a zároveň zložitá vnútorná štruktúra budovy. Toto riziko sa dá významným spôsobom znížiť použitím evakuačného rozhlasu.

Evakuačný rozhlas najčastejšie spája elektrickú požiarnu signalizáciu a núdzový zvukový systém. Náročné technické požiadavky na tieto zariadenia sú vo väčšine krajín dané právnymi predpismi a normami. Čo však ovplyvnilo požiadavky na evakuačné rozhlasy oveľa viac ako normy, sú individuálne nároky zákazníkov. Tí už nepožadujú iba jednoúčelový systém, využiteľný v stave núdze, ale moderné viacúčelové riešenie ozvučenia priestorov, prispôsobiteľné presne na mieru konkrétnej budove, ktoré si zachováva nároky na evakuačné rozhlasy a zároveň je ľahko prepojiteľné s inými SCADA systémami, ktoré môže ovládať alebo byť nimi ovládané. Vďaka týmto výhodám zákazníci môžu ušetriť významnú časť investičných nákladov.

Riešenie ozvučenia vnútorných aj vonkajších priestorov pre priemysel od spoločnosti Telegrafia je založené na špičkovom modulárnom, ozvučovacom, varovnom a evakuačnom systéme Amadeo a je rokmi overené vo viacerých priemyselných podnikoch a zariadeniach nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

rozhlas_priemysel

Rozhlas v jednej budove

Toto riešenie je vhodné pre priestory, kde je možné technické požiadavky na ozvučenie splniť jednou ústredňou. Priestory sú rozčlenené na samostatné úseky, do ktorých je zvukový signál vysielaný selektívne. K ústredni je pripojená jedna alebo viacero ovládacích staníc, najčastejšie vo forme Dispečerského riadiaceho pultu OCP16. Tie zaisťujú vstup hovoreného slova a audio signálov z ďalších zdrojov a zároveň umožňujú aktivovať hlásenia a signály uložené v digitálnej pamäti a ovládať ďalšie pripojené zariadenia.

K ústredni je možné pripojiť počítač vybavený softvérom Vektra®, čím sa rozšíria možnosti systému o funkcionality programového vybavenia Vektra®. Štandardne sú pre ozvučenie interiéru k ústredni pripojené reproduktory po 100 V rozvode, avšak technológia Amadeo umožňuje využiť na ozvučenie mimoriadne hlučných vnútorných alebo rozľahlejších vonkajších priestorov aj výkonnejšie tlakové reproduktory.

Rozhlas v jednej budove

Toto riešenie je vhodné pre priestory, kde je možné technické požiadavky na ozvučenie splniť jednou ústredňou. Priestory sú rozčlenené na samostatné úseky, do ktorých je zvukový signál vysielaný selektívne. K ústredni je pripojená jedna alebo viacero ovládacích staníc, najčastejšie vo forme Dispečerského riadiaceho pultu OCP16. Tie zaisťujú vstup hovoreného slova a audio signálov z ďalších zdrojov a zároveň umožňujú aktivovať hlásenia a signály uložené v digitálnej pamäti a ovládať ďalšie pripojené zariadenia.

K ústredni je možné pripojiť počítač vybavený softvérom Vektra®, čím sa rozšíria možnosti systému o funkcionality programového vybavenia Vektra®. Štandardne sú pre ozvučenie interiéru k ústredni pripojené reproduktory po 100 V rozvode, avšak technológia Amadeo umožňuje využiť na ozvučenie mimoriadne hlučných vnútorných alebo rozľahlejších vonkajších priestorov aj výkonnejšie tlakové reproduktory.

rozhlas priemysel

Rozhlas v komplexe budov

Riešenie je postavené na technológii produktu Amadeo. Keďže je potrebné z jedného centrálneho miesta ozvučiť viacero budov, systém je navrhnutý ako viacúrovňový, s ústredňou v každej budove. Na ústredne v jednotlivých budovách sú pripojené po 100 V rozvodoch reproduktory, ktoré môžu byť v jednotlivých slučkách rozmiestnené po jednotlivých poschodiach a miestnostiach.

Vzdialené lokality resp. vonkajší areál komplexu budov je doozvučený výkonnými tlakovými reproduktormi alebo malými viacúčelovými sirénami Screamer a Bono. K systému je samozrejme možné pripojiť aj výkonné elektronické sirény Pavian. Jednotlivé ústredne je možné hierarchicky zoraďovať a ovládať z centrálneho riadiaceho dispečingu. Prepájajú sa buď po drôte s využitím existujúcej počítačovej infraštruktúry cez protokol TCP/IP alebo bezdrôtovo prostredníctvom rádiového spojenia.

Efektivita a možnosti systému sa dajú zvýšiť pripojením mnohých ďalších účelových súčastí, ako sú senzory, rôzne detektory nebezpečných látok, majáky a svetelná signalizácia, kamery a podobne. Systém Amadeo, najmä v kombinácii so softvérom Vektra®, sa dá využiť aj na ovládanie rôznych SCADA systémov, ako sú brány, závory, ventilačná technika, rôzne elektromechanické regulátory, alebo sa dá rozšíriť o nové funkcionality ako vyrozumenie a hromadné zvolávanie osôb alebo monitoring.

Ovládanie systému

 • z centrálnej budovy
  • cez dispečerské riadiace pulty alebo cez lokálne ovládače LCU15
  • cez dispečerský počítač so softvérom Vektra®
  • cez akýkoľvek počítač v budove (so softvérom Vektra®), pripojený k centrálnej ústredni Amadeo cez Ethernet (TCP/IP)
 • z akejkoľvek budovy komplexu
  • cez dispečerské riadiace pulty alebo cez lokálne ovládače LCU15, pripojené k lokálnej ústredni
  • cez akýkoľvek počítač v budove (so softvérom Vektra®), pripojený k najbližšej lokálnej ústredni Amadeo cez Ethernet (TCP/IP)
 • mimo budov
  • z mobilného telefónu
  • z pevnej linky telefónnej hlasovej služby
  • cez internet
  • cez rádiostanicu

Rozhlas v komplexe budov

Riešenie je postavené na technológii produktu Amadeo. Keďže je potrebné z jedného centrálneho miesta ozvučiť viacero budov, systém je navrhnutý ako viacúrovňový, s ústredňou v každej budove. Na ústredne v jednotlivých budovách sú pripojené po 100 V rozvodoch reproduktory, ktoré môžu byť v jednotlivých slučkách rozmiestnené po jednotlivých poschodiach a miestnostiach.

Vzdialené lokality resp. vonkajší areál komplexu budov je doozvučený výkonnými tlakovými reproduktormi alebo malými viacúčelovými sirénami Screamer a Bono. K systému je samozrejme možné pripojiť aj výkonné elektronické sirény Pavian. Jednotlivé ústredne je možné hierarchicky zoraďovať a ovládať z centrálneho riadiaceho dispečingu. Prepájajú sa buď po drôte s využitím existujúcej počítačovej infraštruktúry cez protokol TCP/IP alebo bezdrôtovo prostredníctvom rádiového spojenia.

Efektivita a možnosti systému sa dajú zvýšiť pripojením mnohých ďalších účelových súčastí, ako sú senzory, rôzne detektory nebezpečných látok, majáky a svetelná signalizácia, kamery a podobne. Systém Amadeo, najmä v kombinácii so softvérom Vektra®, sa dá využiť aj na ovládanie rôznych SCADA systémov, ako sú brány, závory, ventilačná technika, rôzne elektromechanické regulátory, alebo sa dá rozšíriť o nové funkcionality ako vyrozumenie a hromadné zvolávanie osôb alebo monitoring.

Ovládanie systému

 • z centrálnej budovy
  • cez dispečerské riadiace pulty alebo cez lokálne ovládače LCU15
  • cez dispečerský počítač so softvérom Vektra®
  • cez akýkoľvek počítač v budove (so softvérom Vektra®), pripojený k centrálnej ústredni Amadeo cez Ethernet (TCP/IP)
 • z akejkoľvek budovy komplexu
  • cez dispečerské riadiace pulty alebo cez lokálne ovládače LCU15, pripojené k lokálnej ústredni
  • cez akýkoľvek počítač v budove (so softvérom Vektra®), pripojený k najbližšej lokálnej ústredni Amadeo cez Ethernet (TCP/IP)
 • mimo budov
  • z mobilného telefónu
  • z pevnej linky telefónnej hlasovej služby
  • cez internet
  • cez rádiostanicu
rozhlas priemysel

Prečo sa rozhodnúť pre toto riešenie

 • systém je navrhnutý tak, aby dokázal optimálne pokryť všetky naň kladené požiadavky a neobsahoval zbytočné nevyužiteľné prvky, čím sa značne ušetria investičné náklady
 • systém dokáže vysielať živé hlásenia z mikrofónu, automaticky odvysielať predpripravené hlásenia z vnútornej pamäte, prehrať rádiové vysielanie zo zabudovaného FM prijímača, prehrať súbory z pripojeného USB kľúča alebo externého zdroja signálu alebo použitím doplnkových modulov prehrať dokonca aj živé hlásenie z mobilného telefónu
 • celý systém je zálohovaný akumulátormi, bude teda fungovať aj v mimoriadnej situácii po výpadku prúdu
 • systém je mimoriadne odolný a robustný vďaka zdvojeným linkám na prenos signálu, zálohovaniu napájania a ďalším technickým riešeniam, bude teda fungovať aj pri istej miere fyzického poškodenia alebo zničenia niektorých jeho častí
 • rozhlas sa dá ľahko prepojiť s modernými elektronickými sirénami celoštátneho varovného systému alebo sirénami autonómnych lokálnych systémov
 • systém umožňuje predprogramovať a naplánovať hlásenia, ako aj komplexné rozhlasové vysielanie
 • systém má autotestovacie funkcie jednotlivých prvkov aj signálových liniek, čo nezanedbateľným spôsobom znižuje prevádzkové náklady
 • možnosť pripojiť ústredňu ako štandardné sieťové zariadenie a tak ju podľa prístupových práv zdieľať cez počítačovú sieť v budove (možnosť využitia existujúcej IT infraštruktúry v budove)
Prečo sa rozhodnúť pre toto riešenie
 • systém je navrhnutý tak, aby dokázal optimálne pokryť všetky naň kladené požiadavky a neobsahoval zbytočné nevyužiteľné prvky, čím sa značne ušetria investičné náklady
 • systém dokáže vysielať živé hlásenia z mikrofónu, automaticky odvysielať predpripravené hlásenia z vnútornej pamäte, prehrať rádiové vysielanie zo zabudovaného FM prijímača, prehrať súbory z pripojeného USB kľúča alebo externého zdroja signálu alebo použitím doplnkových modulov prehrať dokonca aj živé hlásenie z mobilného telefónu
 • celý systém je zálohovaný akumulátormi, bude teda fungovať aj v mimoriadnej situácii po výpadku prúdu
 • systém je mimoriadne odolný a robustný vďaka zdvojeným linkám na prenos signálu, zálohovaniu napájania a ďalším technickým riešeniam, bude teda fungovať aj pri istej miere fyzického poškodenia alebo zničenia niektorých jeho častí
 • rozhlas sa dá ľahko prepojiť s modernými elektronickými sirénami celoštátneho varovného systému alebo sirénami autonómnych lokálnych systémov
 • systém umožňuje predprogramovať a naplánovať hlásenia, ako aj komplexné rozhlasové vysielanie
 • systém má autotestovacie funkcie jednotlivých prvkov aj signálových liniek, čo nezanedbateľným spôsobom znižuje prevádzkové náklady
 • možnosť pripojiť ústredňu ako štandardné sieťové zariadenie a tak ju podľa prístupových práv zdieľať cez počítačovú sieť v budove (možnosť využitia existujúcej IT infraštruktúry v budove)