O spoločnosti

sound_wave_650

Milióny ľudí na celom svete sa spoliehajú
na sirény a evakuačné rozhlasy so značkou Telegrafia

Správna informácia v správnej chvíli.

O spoločnosti

Milióny ľudí na celom svete sa spoliehajú na sirény a evakuačné rozhlasy so značkou Telegrafia Správna informácia v správnej chvíli.

Spoločnosť Telegrafia a.s. je výrobcom a dodávateľom špičkových produktov a riešení v oblasti varovania a vyrozumenia s vlastnými vývojovými kapacitami. Okrem toho ponúka komplexné služby v dodávke podnikových informačných (ERP) systémov, založených na produkte Dynamics 365 Business Central.

Spoločnosť Telegrafia a.s. je výrobcom a dodávateľom špičkových produktov a riešení v oblasti varovania a vyrozumenia s vlastnými vývojovými kapacitami. Okrem toho ponúka komplexné služby v dodávke podnikových informačných (ERP) systémov, založených na produkte Dynamics 365 Business Central.

Elektronicke-sireny-Telegrafia

Nosným prvkom produkcie sú elektronické sirény Pavian a Gibon, evakuačné rozhlasy Amadeo a Johan, kompaktná siréna Screamer, mobilná a solárna rada sirén, bezdrôtový obecný rozhlas Tibor a špecializovaný softvér pre dispečerské centrá Vektra®. Telegrafia ako prvá uviedla na globálny trh inovatívny modulárny produktový rad aSCADA®, ktorý Vám umožní cenovo efektívnu tvorbu profesionálnych riešení v oblasti ozvučovania vnútorných a vonkajších priestorov.

Nosným prvkom produkcie sú elektronické sirény Pavian a Gibon, evakuačné rozhlasy Amadeo a Johan, kompaktná siréna Screamer, mobilná a solárna rada sirén, bezdrôtový obecný rozhlas Tibor a špecializovaný softvér pre dispečerské centrá Vektra®. Telegrafia ako prvá uviedla na globálny trh inovatívny modulárny produktový rad aSCADA®, ktorý Vám umožní cenovo efektívnu tvorbu profesionálnych riešení v oblasti ozvučovania vnútorných a vonkajších priestorov.

Elektronicke-sireny-Telegrafia

Ponúkané produkty a riešenia z oblasti varovania a vyrozumenia už našli uplatnenie u mnohých zákazníkov po celom svete od Francúzskej Polynézie cez ázijské a európske krajiny až po Južnú Ameriku. Dôkazom kvality je aj niekoľkonásobné prestížne ocenenie Slovak Gold® pre elektronickú sirénu Pavian. Spoločnosť Telegrafia je hrdým držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2015.

Varovný-systém-Telegrafia

Ponúkané produkty a riešenia z oblasti varovania a vyrozumenia už našli uplatnenie u mnohých zákazníkov po celom svete od Francúzskej Polynézie cez ázijské a európske krajiny až po Južnú Ameriku. Dôkazom kvality je aj niekoľkonásobné prestížne ocenenie Slovak Gold® pre elektronickú sirénu Pavian. Spoločnosť Telegrafia je hrdým držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2015.

Varovný-systém-Telegrafia
Míľniky

História spoločnosti

Marec, 2022

Súčasnosť

mobile-app01

Počas rokov sa portfólio spoločnosti Telegrafia rozrástlo o tvorbu komplexných riešení a architektúry v oblasti IT a poskytovanie technologických inovácií a riešení.

2015

Expanzia

expanzia-do-sveta

Nezadržateľná expanzia predaja varovných a vyrozumievacích zariadení za hranice Európy – spokojní zákazníci vo viac ako 50. krajinách po celom svete.

2010

Premeny

sucasnost_tlgZ národnej firmy sa stal globálny hráč na poli varovných a vyrozumievacích systémov so sieťou obchodných partnerov po celom svete. Vďaka vlastnému vývojovému centru a pozitívnemu prístupu k inováciám sa už nesústreďuje iba na držanie tempa s aktuálnymi trendami, ale priamo vytvára nové.

1990

Začiatok novodobej histórie

novodoba_tlgNovozaložená spoločnosť Telegrafia po rozpade komunizmu v roku 1990 nadviazala na tradície podniku Telegrafia Pardubice a ako jedna z prvých firiem nového slobodného Československa začala s predajom moderných počítačov.

1945

Začlenenie do koncernu Tesla

teslaPo druhej svetovej vojne bola Telegrafia začlenená do koncernu Tesla a postupne rozširovala svoj obor pôsobnosti od kvalitnej spotrebnej elektroniky až po špičkové radary pre detekciu „neviditeľných“ lietadiel kategórie stealth.

1919

Založenie spoločnosti Telegrafia a. s. Pardubice

pardubiceTáto firma sa výrazne podieľala na vytváraní dejín rádioelektroniky a zvlášť rádiovej komunikácie na území bývalého Československa s vedúcim postavením na trhu.

Míľniky

História spoločnosti

Marec, 2022

Súčasnosť

mobile-app01

Počas rokov sa portfólio spoločnosti Telegrafia rozrástlo o tvorbu komplexných riešení a architektúry v oblasti IT a poskytovanie technologických inovácií a riešení.

2015

Expanzia

expanzia-do-sveta

Nezadržateľná expanzia predaja varovných a vyrozumievacích zariadení za hranice Európy – spokojní zákazníci vo viac ako 50. krajinách po celom svete.

2010

Premeny

sucasnost_tlgZ národnej firmy sa stal globálny hráč na poli varovných a vyrozumievacích systémov so sieťou obchodných partnerov po celom svete. Vďaka vlastnému vývojovému centru a pozitívnemu prístupu k inováciám sa už nesústreďuje iba na držanie tempa s aktuálnymi trendami, ale priamo vytvára nové.

1990

Začiatok novodobej histórie

novodoba_tlgNovozaložená spoločnosť Telegrafia po rozpade komunizmu v roku 1990 nadviazala na tradície podniku Telegrafia Pardubice a ako jedna z prvých firiem nového slobodného Československa začala s predajom moderných počítačov.

1945

Začlenenie do koncernu Tesla

teslaPo druhej svetovej vojne bola Telegrafia začlenená do koncernu Tesla a postupne rozširovala svoj obor pôsobnosti od kvalitnej spotrebnej elektroniky až po špičkové radary pre detekciu „neviditeľných“ lietadiel kategórie stealth.

1919

Založenie spoločnosti Telegrafia a. s. Pardubice

pardubiceTáto firma sa výrazne podieľala na vytváraní dejín rádioelektroniky a zvlášť rádiovej komunikácie na území bývalého Československa s vedúcim postavením na trhu.

bicykelicon
205749Najazdených kilometrov
siren_icon
223človekorokov skúseností
cup
45928Šálok kávy
globe_icon
84Krajín pôsobnosti
Sídlo spoločnosti Telegrafia
Nové sídlo spoločnosti je výrazne väčšie, aby vyhovovalo účelu spoločnosti
a súčasne je veľmi moderným a pohodlným priestorom