Varovné systémy v
energetickom priemysle

Varovné systémy v
energetickom priemysle

Varovné systémy v
energetickom priemysle

energetika_01

Prečo budovať varovné systémy v energetickom priemysle

Jadrové palivo je veľmi efektívnym zdrojom energie, avšak predstavuje nebezpečnú látku. Pri manipulácii s ním je nutné vynakladať maximálnu opatrnosť a dodržiavať prísne bezpečnostné predpisy. Napriek tomu, že samotný výrobný proces,  predovšetkým tzv. štiepna reakcia, je dnes dobre technologicky zvládnutý, predsa len existuje určité riziko úniku rádioaktívnych látok. Pre minimalizáciu rizika ohrozenia  obyvateľstva a zamestnancov  prakticky všetky jadrové elektrárne na svete budujú systémy monitorujúce výskyt rádioaktívnych látok a na nich nadväzujúce varovné a vyrozumievacie systémy. Účelom týchto systémov je včas doručiť varovnú správu všetkým zamestnancom a obyvateľom  na ohrozenom území v prípade mimoriadnej udalosti.  Musia byť navrhnuté ako maximálne spoľahlivé, odolné a hlavne s ovládaním aj zo záložných, fyzicky vzdialených riadiacich centier, aby boli vždy v prípade potreby okamžite pripravené na použitie.

Prečo budovať varovné systémy v energetickom priemysle

Jadrové palivo je veľmi efektívnym zdrojom energie, avšak predstavuje nebezpečnú látku. Pri manipulácii s ním je nutné vynakladať maximálnu opatrnosť a dodržiavať prísne bezpečnostné predpisy. Napriek tomu, že samotný výrobný proces,  predovšetkým tzv. štiepna reakcia, je dnes dobre technologicky zvládnutý, predsa len existuje určité riziko úniku rádioaktívnych látok. Pre minimalizáciu rizika ohrozenia  obyvateľstva a zamestnancov  prakticky všetky jadrové elektrárne na svete budujú systémy monitorujúce výskyt rádioaktívnych látok a na nich nadväzujúce varovné a vyrozumievacie systémy. Účelom týchto systémov je včas doručiť varovnú správu všetkým zamestnancom a obyvateľom  na ohrozenom území v prípade mimoriadnej udalosti.  Musia byť navrhnuté ako maximálne spoľahlivé, odolné a hlavne s ovládaním aj zo záložných, fyzicky vzdialených riadiacich centier, aby boli vždy v prípade potreby okamžite pripravené na použitie.

energetika_01

Popis riešenia varovného systému v energetickom priemysle

Riešenie varového systému pre jadrovú elektráreň je navrhnuté tak, aby spĺňalo všetky požiadavky na spoľahlivé prevádzkovanie v typicky náročných podmienkach pre jadrové elektrárne. Ide predovšetkým o možnosť ovládania systému z dvoch nezávislých a fyzicky vzdialených riadiacich centier, stopercentnú zálohu kľúčových komunikačných prvkov a poskytovanie informácií o prevádzkyschopnosti všetkých dôležitých komponentov:  sirén, ústrední, komunikačných jednotiek, reproduktorov, zosilňovačov, komunikačných modemov, anténnych systémov, napájacích zdrojov, akumulátorov, atď.

Toto riešenie je vhodné použiť vtedy, ak sa vyžaduje:

 • mimoriadne spoľahlivé a bezpečné riešenie,
 • fyzické oddelenie hlavného a záložných dispečerských pracovísk,
 • krátke doby aktivácie a okamžitá spätná väzba o stave aktivácie zariadenia od veľkého množstva (rádovo aj stoviek) sirén,
 • spoľahlivé ozvučenie stavebne mimoriadne členitých interiérov,
 • maximálna automatizácia procesov po vyhlásení mimoriadnej udalosti (automatizácia zvolávania kompetentných pracovníkov, vyrozumievania zainteresovaných inštitúcii a pod.)
 • dobrý pomer medzi cenou a kvalitou riešenia

Hlavné prvky varovného systému pre jadrové elektrárne:

 • hlavné dispečerské pracovisko,
 • záložné dispečerské pracovisko,
 • rádiová komunikačná infraštruktúra,
 • elektronické sirény Pavian pre ozvučenie exteriéru,
 • rozhlasové ústredne  Amadeo pre ozvučenie vnútorných priestorov.

Systém je zároveň prepojený na nadriadený štátny alebo obecný varovný systém, a to na úrovni jednotlivých sirén aj na úrovni dispečerských pracovísk. Sirény, resp. skupiny sirén je možné ovládať aj lokálne, z lokálnych ovládacích jednotiek, čo je funkcia určená predovšetkým starostom obcí. Ďalej umožňuje ovládanie vnútornej svetelnej varovnej signalizácie jadrovej elektrárne.

schema_riesenia_energetika

Popis riešenia varovného systému v energetickom priemysle

Riešenie varového systému pre jadrovú elektráreň je navrhnuté tak, aby spĺňalo všetky požiadavky na spoľahlivé prevádzkovanie v typicky náročných podmienkach pre jadrové elektrárne. Ide predovšetkým o možnosť ovládania systému z dvoch nezávislých a fyzicky vzdialených riadiacich centier, stopercentnú zálohu kľúčových komunikačných prvkov a poskytovanie informácií o prevádzkyschopnosti všetkých dôležitých komponentov:  sirén, ústrední, komunikačných jednotiek, reproduktorov, zosilňovačov, komunikačných modemov, anténnych systémov, napájacích zdrojov, akumulátorov, atď.

Toto riešenie je vhodné použiť vtedy, ak sa vyžaduje:

 • mimoriadne spoľahlivé a bezpečné riešenie,
 • fyzické oddelenie hlavného a záložných dispečerských pracovísk,
 • krátke doby aktivácie a okamžitá spätná väzba o stave aktivácie zariadenia od veľkého množstva (rádovo aj stoviek) sirén,
 • spoľahlivé ozvučenie stavebne mimoriadne členitých interiérov,
 • maximálna automatizácia procesov po vyhlásení mimoriadnej udalosti (automatizácia zvolávania kompetentných pracovníkov, vyrozumievania zainteresovaných inštitúcii a pod.)
 • dobrý pomer medzi cenou a kvalitou riešenia

Hlavné prvky varovného systému pre jadrové elektrárne:

 • hlavné dispečerské pracovisko,
 • záložné dispečerské pracovisko,
 • rádiová komunikačná infraštruktúra,
 • elektronické sirény Pavian pre ozvučenie exteriéru,
 • rozhlasové ústredne  Amadeo pre ozvučenie vnútorných priestorov.

Systém je zároveň prepojený na nadriadený štátny alebo obecný varovný systém, a to na úrovni jednotlivých sirén aj na úrovni dispečerských pracovísk. Sirény, resp. skupiny sirén je možné ovládať aj lokálne, z lokálnych ovládacích jednotiek, čo je funkcia určená predovšetkým starostom obcí. Ďalej umožňuje ovládanie vnútornej svetelnej varovnej signalizácie jadrovej elektrárne.

schema_riesenia_energetika

Hlavné riadiace varovné a vyrozumievacie centrum

Hlavné riadiace varovné a vyrozumievacie centrum plní najmä tieto úlohy:

 • priebežne monitoruje stav/funkčnosť celého varovného systému na vyhradených rádiových frekvenciách
 • monitoruje priebeh určených technologických parametrov systému (samostatný monitorovací systém)
 • aktivuje príslušné varovné hlásenie a optickú signalizáciu v prípade kriticky zvýšenej úrovne hodnôt týchto parametrov
 • aktivuje vyrozumievací proces (teda zvolávanie kompetentných pracovníkov na pracovisko a informovanie príslušných inštitúcií) v prípade vzniku mimoriadnej udalosti väčšieho rozsahu
 • poskytuje informácie o stave systému vonkajšiemu  štátnemu varovnému systému obyvateľstva
 • zaznamenáva komunikáciu na dispečingu za účelom neskoršej analýzy

Hlavné komponenty tohto riadiaceho centra sú:

 • počítač so softvérom Vektra®
 • veľkoplošná  zobrazovacia  jednotka
 • doplňujúce moduly  pre vyrozumenie a záznam
 • počítač s dohliadacím a servisným softvérom.

Záložné riadiace varovné a vyrozumievacie centrum

Záložné riadiace varovné a vyrozumievacie centrum je technologicky rovnako vybavené ako hlavné a je v prevádzke súbežne, avšak neriadi, ale je v tzv. režime „načúvania“. V prípade potreby alebo výpadku hlavného riadiaceho centra je schopné manuálne alebo automaticky prevziať riadenie systému.

Komunikačná infraštruktúra

Komunikačná infraštruktúra je tvorená hlavnou vysielacou jednotkou, záložnou vysielacou jednotkou a lokálnymi vysielacími jednotkami. Hlavná komunikačná jednotka komunikuje s lokálnymi komunikačnými jednotkami a so sirénami v priamom dosahu. Lokálne komunikačné jednotky komunikujú so sirénami v určených lokalitách a majú predovšetkým funkciu koncentrátora za účelom zrýchlenia doby odozvy celého systému. Použitý rádiový protokol a komunikačné algoritmy sú optimalizované na maximálnu spoľahlivosť, rýchlosť a efektívnosť  komunikácie medzi sirénami a ich riadiacimi centrami. V prípade potreby preberá záložná komunikačná jednotka funkciu hlavnej. Vnútorné priestory sú ozvučené prostredníctvom rádiovo ovládaných ústrední Amadeo. Rádiový signál sa šíri k ústredniam Amadeo prostredníctvom anténneho systému, ktorý je navrhnutý na použitie špeciálnych vyžarovacích káblov. Tento anténny systém sa zároveň využíva pre bežnú hlasovú rádiovú komunikáciu prevádzkovateľa prostredníctvom rádiostaníc. Druhým ovládacím kanálom varovného systému je jednosmerný kanál RDS, ktorý využíva nadradený štátny varovný systém.

Elektronické sirény Pavian

Ako koncový akustický prvok na ozvučenie oblasti ohrozenia v okolí jadrovej elektrárne, teda na varovanie obyvateľstva, sa používajú elektronické sirény Pavian so všetkými svojimi autotestovacími funkciami a modulmi, aby bola zabezpečená maximálne možná spoľahlivosť a funkčnosť varovného systému.

Lokálne ústredne Amadeo

Pre ozvučenie vnútorných priestorov sa používanú lokálne ústredne Amadeo alebo aj ústredne tretích strán pripojené do systému cez špeciálne rozhranie. Rovnako ako sirény Pavian, aj ústredne Amadeo sú vybavené všetkými autotestovacími funkciami a modulmi. K ústredniam je navyše pripojená svetelná varovná signalizácia.

Text Widget
Aliquam erat volutpat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Integer sit amet lacinia turpis. Nunc euismod lacus sit amet purus euismod placerat? Integer gravida imperdiet tincidunt. Vivamus convallis dolor ultricies tellus consequat, in tempor tortor facilisis! Etiam et enim magna.