Kombinovaný rozhlas
pre exteriér a interiér

Kombinovaný rozhlas
pre exteriér a interiér

Kombinovaný rozhlas
pre exteriér a interiér

recepcia

Popis riešenia ozvučenia exteriéru a interiéru

Riešenie rozhlasu pre ozvučenie exteriéru a interiéru je postavené na technológií produktu Amadeo. Jadrom riešenia je ústredňa Amadeo, ktorá je umiestnená v interiéri (vrátnica, miestnosť správcu areálu, miestny úrad a pod.). K ústredni sú pripojené ovládacie jednotky, najčastejšie typ OCP16 prípadne LCU15, ktoré zaisťujú vstup hovoreného slova a audio signálov z ďalších zdrojov a zároveň umožňujú aktivovať hlásenia a signály uložené v digitálnej pamäti. K ústredni môže byť pripojený počítač s programovým vybavením Vektra® , čím sa zvýši komfort ovládania celého systému.

Pre ozvučenie viacerých lokalít exteriéru (parkoviská, priľahlé plochy budov a pod.) je systém navrhnutý ako viacúrovňový so samostatnou  ústredňou v každej lokalite. Jednotlivé ústredne sú prepojené káblom, cez existujúcu infraštruktúru počítačovej siete využitím protokolu TCP/IP, alebo bezdrôtovo, cez rádiové spojenie. Jednotlivé ústredne je možné hierarchicky zoraďovať a ovládať z hlavného riadiaceho centra.

Riešenie rozhlasu je možné prepojiť so systémom elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) a integrovať aj do aj nadriadeného štátneho varovného systému.

Štruktúra systému

 • ústredňa Amadeo
 • stanica/stanice hlásateľa OCP16/LCU15
 • akustické hlásiče
  • reproduktory (nástenné, stropné, závesné, guľové a pod.) pre 100 V linkové vedenie
  • ozvučnice z odolnej hliníkovej zliatiny s výkonným tlakovým reproduktorom
 • počítač s programovým vybavením Vektra®

Popis riešenia ozvučenia exteriéru a interiéru

Riešenie rozhlasu pre ozvučenie exteriéru a interiéru je postavené na technológií produktu Amadeo. Jadrom riešenia je ústredňa Amadeo, ktorá je umiestnená v interiéri (vrátnica, miestnosť správcu areálu, miestny úrad a pod.). K ústredni sú pripojené ovládacie jednotky, najčastejšie typ OCP16 prípadne LCU15, ktoré zaisťujú vstup hovoreného slova a audio signálov z ďalších zdrojov a zároveň umožňujú aktivovať hlásenia a signály uložené v digitálnej pamäti. K ústredni môže byť pripojený počítač s programovým vybavením Vektra® , čím sa zvýši komfort ovládania celého systému.

Pre ozvučenie viacerých lokalít exteriéru (parkoviská, priľahlé plochy budov a pod.) je systém navrhnutý ako viacúrovňový so samostatnou  ústredňou v každej lokalite. Jednotlivé ústredne sú prepojené káblom, cez existujúcu infraštruktúru počítačovej siete využitím protokolu TCP/IP, alebo bezdrôtovo, cez rádiové spojenie. Jednotlivé ústredne je možné hierarchicky zoraďovať a ovládať z hlavného riadiaceho centra.

Riešenie rozhlasu je možné prepojiť so systémom elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) a integrovať aj do aj nadriadeného štátneho varovného systému.

Štruktúra systému

 • ústredňa Amadeo
 • stanica/stanice hlásateľa OCP16/LCU15
 • akustické hlásiče
  • reproduktory (nástenné, stropné, závesné, guľové a pod.) pre 100 V linkové vedenie
  • ozvučnice z odolnej hliníkovej zliatiny s výkonným tlakovým reproduktorom
 • počítač s programovým vybavením Vektra®
recepcia

Kde a kedy je vhodné využiť toto riešenie

Kde je vhodné využiť toto riešenie

 • športové areály, ihriská, aquaparky, kúpaliská, ZOO, zábavné centra a pod.
 • univerzitné a internátne areály
 • nemocnice, kúpele a liečebné ústavy

Kedy je vhodné toto riešenie

 • na ozvučenie relatívne väčšieho areálu (interiéru aj exteriéru) z jedného miesta zrozumiteľnými akustickými hláseniami
 • ak sa v ozvučovanom areáli nachádzajú budovy, v interiéri ktorých nie je z rôznych dôvodov hlásenia z exteriéru počuť
 • na informovanie návštevníkov hovoreným slovom, prehrávanie hudby, prípadne zvučiek
 • ak je potrebné miestny rozhlas využívať aj v krízových/mimoriadnych situáciách pre potreby riadenej evakuácie
 • ak sa vyžaduje pravidelné testovanie funkčnosti systému, čím sa dá minimalizovať výskyt porúch počas jeho prevádzky v núdzových situáciách
 • ak je potrebné, aby systém fungoval aj počas výpadku elektrickej energie

Ovládanie systému

 • z interiéru
  • cez ovládaciu jednotku OCP15/LCU15
  • cez počítač so softvérovým vybavením Vektra®
 • z exteriéru
  • z mobilného telefónu
  • z pevnej linky telefónnej hlasovej služby
  • cez internet
  • cez rádiostanicu
rozhlas

Kde a kedy je vhodné využiť toto riešenie

Kde je vhodné využiť toto riešenie

 • športové areály, ihriská, aquaparky, kúpaliská, ZOO, zábavné centra a pod.
 • univerzitné a internátne areály
 • nemocnice, kúpele a liečebné ústavy

Kedy je vhodné toto riešenie

 • na ozvučenie relatívne väčšieho areálu (interiéru aj exteriéru) z jedného miesta zrozumiteľnými akustickými hláseniami
 • ak sa v ozvučovanom areáli nachádzajú budovy, v interiéri ktorých nie je z rôznych dôvodov hlásenia z exteriéru počuť
 • na informovanie návštevníkov hovoreným slovom, prehrávanie hudby, prípadne zvučiek
 • ak je potrebné miestny rozhlas využívať aj v krízových/mimoriadnych situáciách pre potreby riadenej evakuácie
 • ak sa vyžaduje pravidelné testovanie funkčnosti systému, čím sa dá minimalizovať výskyt porúch počas jeho prevádzky v núdzových situáciách
 • ak je potrebné, aby systém fungoval aj počas výpadku elektrickej energie

Ovládanie systému

 • z interiéru
  • cez ovládaciu jednotku OCP15/LCU15
  • cez počítač so softvérovým vybavením Vektra®
 • z exteriéru
  • z mobilného telefónu
  • z pevnej linky telefónnej hlasovej služby
  • cez internet
  • cez rádiostanicu
rozhlas

Výhody riešenia

 • zrozumiteľné hlásenia aj v akusticky izolovanom interiéri budov areálu
 • možnosť využitia ozvučenia zvolených zón v rámci budovy
 • možnosť ovládať systém rôznymi spôsobmi či už z interiéru alebo exteriéru
 • možnosť predprogramovania a naplánovania hlásení
 • pokročilé funkčnosti autotestovania s presným určením miesta poruchy (resp. slučky v prípade 100 V rozhlasových rozvodov)
 • informácie o stave celého systému a jednotlivých zariadení v každom čase
 • nezávislosť systému – pri výpadku jedného koncového bodu ostatné časti systému ostávajú v prevádzke
 • možnosť selekcie samostatných hlásení len pre časti areálu, až na úroveň jednotlivých koncových bodov či slučiek
 • možnosť použiť riešenie ako lokálny varovný systém v krízových situáciách
 • možnosť evakuácie obyvateľstva priamym vstupom do systému z terénu
 • možnosť prepojiť rozhlas s vonkajším celorepublikovým alebo lokálnym varovným systémom v krízových situáciách
 • niekoľkohodinová prevádzka systému aj pri výpadku elektrickej energie

Nevýhody riešenia

 • v prípade využitia viacerých ústrední vyššie investičné náklady
Text Widget
Aliquam erat volutpat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Integer sit amet lacinia turpis. Nunc euismod lacus sit amet purus euismod placerat? Integer gravida imperdiet tincidunt. Vivamus convallis dolor ultricies tellus consequat, in tempor tortor facilisis! Etiam et enim magna.