Sirény na
strelniciach a letiskách

Sirény na
strelniciach a letiskách

strelnica_02

Samostatné elektronické sirény na strelniciach

Moderná elektronická siréna na strelnici môže reprodukovať prakticky akýkoľvek zvuk, takže sa dá využiť pre ohlasovanie začiatku a konca streľby, ostatných pokynov k streľbe, pre varovanie pri mimoriadnej situácii, hromadnú informáciu pre všetky osoby v areáli alebo akustické plašenie vtákov pred streľbou. Hlásenia môžu byť automatizované pri prehrávaní z vnútornej pamäte, živé pri vstupe z mikrofónu alebo sprostredkované pri vstupe z externého zdroja ako je rádio, rôzne prehrávače, mobilný telefón alebo interiérový rozhlas na strelnici.

Hoci základnou úlohou sirény je upozorniť na nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku, jej možnosti sa dajú využiť aj kreatívnym spôsobom. Napríklad na paintball strelniciach môže reprodukovať simulované zvuky továrne, mesta či bojovej zóny. Významne tak prispeje k dotvoreniu autentickej atmosféry.

Výhody riešenia

 • kvalitné akustické pokrytie areálu strelnice jediným zariadením
 • vďaka vysokému výkonu a špeciálnym ozvučniciam je hlásenia počuť aj cez ochranné slúchadlá
 • možnosť prehrávať predpripravené správy, hlásiť naživo z mikrofónu alebo použiť externý zdroj zvuku
 • kvalitné prevedenie z hliníkových zliatin zabezpečuje dlhú životnosť zariadenia aj v extrémnych vonkajších podmienkach
 • produkty spoločnosti Telegrafia sú používané po celom svete v najrôznejších varovných systémoch, takže už od začiatku sa od nich požaduje mimoriadna spoľahlivosť a odolnosť

Samostatné elektronické sirény na strelniciach

Moderná elektronická siréna na strelnici môže reprodukovať prakticky akýkoľvek zvuk, takže sa dá využiť pre ohlasovanie začiatku a konca streľby, ostatných pokynov k streľbe, pre varovanie pri mimoriadnej situácii, hromadnú informáciu pre všetky osoby v areáli alebo akustické plašenie vtákov pred streľbou. Hlásenia môžu byť automatizované pri prehrávaní z vnútornej pamäte, živé pri vstupe z mikrofónu alebo sprostredkované pri vstupe z externého zdroja ako je rádio, rôzne prehrávače, mobilný telefón alebo interiérový rozhlas na strelnici.

Hoci základnou úlohou sirény je upozorniť na nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku, jej možnosti sa dajú využiť aj kreatívnym spôsobom. Napríklad na paintball strelniciach môže reprodukovať simulované zvuky továrne, mesta či bojovej zóny. Významne tak prispeje k dotvoreniu autentickej atmosféry.

Výhody riešenia

 • kvalitné akustické pokrytie areálu strelnice jediným zariadením
 • vďaka vysokému výkonu a špeciálnym ozvučniciam je hlásenia počuť aj cez ochranné slúchadlá
 • možnosť prehrávať predpripravené správy, hlásiť naživo z mikrofónu alebo použiť externý zdroj zvuku
 • kvalitné prevedenie z hliníkových zliatin zabezpečuje dlhú životnosť zariadenia aj v extrémnych vonkajších podmienkach
 • produkty spoločnosti Telegrafia sú používané po celom svete v najrôznejších varovných systémoch, takže už od začiatku sa od nich požaduje mimoriadna spoľahlivosť a odolnosť
strelnica_02

Samostatné elektronické sirény na letiskách

Sirénu ako samostatné zariadenie bez dispečingu je možné použiť aj na akustické ozvučenie areálu letiska. Elektronická siréna sa zvyčajne umiestňuje na riadiacu vežu letiska, pričom na ovládanie sirény sa používa jeden z modulov externého ovládania, umiestnený na dispečerskom pulte riadiacej veže. Rovnako je možné pripojiť aj druhý modul ovládania niekde mimo riadiacu vežu. V prípade mimoriadnej situácie je možné z veže aktivovať predpripravené hlásenia alebo priamo vstúpiť s živým hlásením. Na tento účel je mimoriadne vhodná elektronická siréna Gibon. Pokiaľ sú požadované pokročilejšie funkcie, viaceré spôsoby ovládania alebo možnosť pripojiť sirénu do väčšieho celku (napríklad celoštátneho varovného systému), je potrebné použiť elektronickú sirénu Pavian.

 

Výhody riešenia

 • pokrytie areálu letiska akustickým hlásením z jedného miesta
 • možnosť kompletných „tichých“ autotestov sirény bez toho, aby boli ľudia na letisku a v jeho okolí vyrušovaní skúšobnými hláseniami
 • pomocou autotestu je možné zistiť kompletný stav sirény bez toho, aby k nej museli fyzicky ísť servisní pracovníci
 • prehrávanie predpripravených audiozáznamov z digitálnej pamäte (WMA, MP3), priamy vstup z mikrofónu alebo vstup z externého zdroja audiosignálu
 • možnosť naprogramovania rôznych reakcií na základe rôznych vstupných podnetov
 • napájanie z bezúdržbových akumulátorov s možnosťou doplnenia o solárne panely
 • inteligentné dobíjanie akumulátorov optimalizujúce nabíjací prúd a predlžujúce ich životnosť
letisko_01

Samostatné elektronické sirény na letiskách

Sirénu ako samostatné zariadenie bez dispečingu je možné použiť aj na akustické ozvučenie areálu letiska. Elektronická siréna sa zvyčajne umiestňuje na riadiacu vežu letiska, pričom na ovládanie sirény sa používa jeden z modulov externého ovládania, umiestnený na dispečerskom pulte riadiacej veže. Rovnako je možné pripojiť aj druhý modul ovládania niekde mimo riadiacu vežu. V prípade mimoriadnej situácie je možné z veže aktivovať predpripravené hlásenia alebo priamo vstúpiť s živým hlásením. Na tento účel je mimoriadne vhodná elektronická siréna Gibon. Pokiaľ sú požadované pokročilejšie funkcie, viaceré spôsoby ovládania alebo možnosť pripojiť sirénu do väčšieho celku (napríklad celoštátneho varovného systému), je potrebné použiť elektronickú sirénu Pavian.

 

Výhody riešenia

 • pokrytie areálu letiska akustickým hlásením z jedného miesta
 • možnosť kompletných „tichých“ autotestov sirény bez toho, aby boli ľudia na letisku a v jeho okolí vyrušovaní skúšobnými hláseniami
 • pomocou autotestu je možné zistiť kompletný stav sirény bez toho, aby k nej museli fyzicky ísť servisní pracovníci
 • prehrávanie predpripravených audiozáznamov z digitálnej pamäte (WMA, MP3), priamy vstup z mikrofónu alebo vstup z externého zdroja audiosignálu
 • možnosť naprogramovania rôznych reakcií na základe rôznych vstupných podnetov
 • napájanie z bezúdržbových akumulátorov s možnosťou doplnenia o solárne panely
 • inteligentné dobíjanie akumulátorov optimalizujúce nabíjací prúd a predlžujúce ich životnosť
letisko_01
Celoštátny_varovný_systém

Iné použitie sirén ako samostatných zariadení

Elektronické sirény od spoločnosti Telegrafia je možné využiť všade tam, kde zákazník požaduje vysoký akustický výkon v exteriéri. Vzhľadom na použité konštrukčné materiály je možná prevádzka aj v ťažkých klimatických a poveternostných podmienkach (nízke a vysoké teploty, vysoká vlhkosť vzduchu, a pod.). Ponúkané sirény majú implementované rozhrania pre externé zariadenia a senzory a disponujú základnými možnosťami monitorovacích a regulačných systémov. Dá sa z nich teda vytvoriť aj kompaktný autonómny varovný systém.

Široké portfólio ponúkaných elektronických sirén Vám umožňuje vybrať si riešenie podľa Vašich predstáv a možností. Okrem už popísaných riešení vidíme priestor v ich použití aj pri iných aplikáciách ako sú rôzne staveniská, logistické a skladovacie centrá, mraziarne a potravinové sklady, letiská, autobusové a železničné stanice, kúpaliská alebo morské pláže. Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete pomoc, kontaktujte nás a radi Vám poradíme.

Iné použitie sirén ako samostatných zariadení

Elektronické sirény od spoločnosti Telegrafia je možné využiť všade tam, kde zákazník požaduje vysoký akustický výkon v exteriéri. Vzhľadom na použité konštrukčné materiály je možná prevádzka aj v ťažkých klimatických a poveternostných podmienkach (nízke a vysoké teploty, vysoká vlhkosť vzduchu, a pod.). Ponúkané sirény majú implementované rozhrania pre externé zariadenia a senzory a disponujú základnými možnosťami monitorovacích a regulačných systémov. Dá sa z nich teda vytvoriť aj kompaktný autonómny varovný systém.

Široké portfólio ponúkaných elektronických sirén Vám umožňuje vybrať si riešenie podľa Vašich predstáv a možností. Okrem už popísaných riešení vidíme priestor v ich použití aj pri iných aplikáciách ako sú rôzne staveniská, logistické a skladovacie centrá, mraziarne a potravinové sklady, letiská, autobusové a železničné stanice, kúpaliská alebo morské pláže. Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete pomoc, kontaktujte nás a radi Vám poradíme.

Celoštátny_varovný_systém