Varovné systémy v ropnom
a plynárenskom priemysle

Varovné systémy
v ropnom a plynárenskom
priemysle

Varovné systémy
v ropnom a plynárenskom
priemysle

riesenie_ropa_plyn

Prečo budovať varovné systémy v ropnom a plynárenskom priemysle

Ropné a plynárenské spoločnosti ťažia, skladujú, prepravujú a spracovávajú vysoko horľavé a výbušné látky. Súvisiace nebezpečenstvo si vyžaduje vybudovanie moderných varovných a vyrozumievacích systémov. Na základe analýzy a vyhodnotenia možných rizík sa tieto varovné a vyrozumievacie systémy budujú tak, aby spĺňali všetky legislatívne požiadavky na požiarnu ochranu, všeobecnú ochranu zdravia a civilnú ochranu obyvateľstva.

Tieto systémy musia spĺňať dva hlavné ciele:

 • upozorniť zamestnancov na prevádzkové procesy, pri ktorých vznikne zvýšené riziko výbuchu alebo požiaru,
 • informovať zamestnancov o vzniku mimoriadnej udalosti alebo havárie a postupoch spojených s evakuáciou.

Prečo budovať varovné systémy v ropnom a plynárenskom priemysle

Ropné a plynárenské spoločnosti ťažia, skladujú, prepravujú a spracovávajú vysoko horľavé a výbušné látky. Súvisiace nebezpečenstvo si vyžaduje vybudovanie moderných varovných a vyrozumievacích systémov. Na základe analýzy a vyhodnotenia možných rizík sa tieto varovné a vyrozumievacie systémy budujú tak, aby spĺňali všetky legislatívne požiadavky na požiarnu ochranu, všeobecnú ochranu zdravia a civilnú ochranu obyvateľstva.

Tieto systémy musia spĺňať dva hlavné ciele:

 • upozorniť zamestnancov na prevádzkové procesy, pri ktorých vznikne zvýšené riziko výbuchu alebo požiaru,
 • informovať zamestnancov o vzniku mimoriadnej udalosti alebo havárie a postupoch spojených s evakuáciou.
riesenie_ropa_plyn

Popis riešenia varovného systému

Riešenie včasného varovania v ropnom a plynárenskom priemysle vychádza z analýz typických rizík a ich dopadov a je navrhnuté na báze systému Amadeo a softvéru Vektra®. Na základe týchto analýz sa varovným akustickým signálom pokryjú buď len ohrozené pracoviská v areáli priemyselného podniku alebo aj územie v okolí tohto areálu. V hlučných prevádzkach sa na zvýšenie účinnosti prieniku varovnej informácie používajú optické signalizačné zariadenia.

Riešenie, ktoré ponúka spoločnosť Telegrafia, zároveň umožňuje prepojiť tento lokálny varovný systém s nadriadeným celoštátnym systémom hromadného varovania obyvateľstva. Použité ústredne Amadeo ponúkajú možnosť priameho napojenia monitorovacích senzorov, hoci častejšie sa využíva prepojenie na existujúci monitorovací systém.

Toto riešenie je vhodné použiť vtedy, ak sa požaduje:

 • zaistiť varovanie vo viacerých stavebne oddelených objektoch,
 • ozvučenie v priestoroch so zvýšenou hlučnosťou,
 • ozvučenie vonkajšieho areálu priemyselného podniku,
 • lokálna prevádzkyschopnosť systému aj v prípade poruchy v riadiacom centre,
 • kombinácia prevádzkových a varovných hlásení a nastavenie ich priorít, prerušení a pokračovaní,
 • automatizácia vyrozumievacieho procesu za účelom privolania kompetentných osôb na pracovisko,
 • prepojenie varovného systému na prevádzkový monitorovací a riadiaci systém (SCADA),
 • zálohovanie systému v prípade výpadku elektrickej energie.

Varovný a vyrozumievací systém v ropnom a plynárenskom priemysle tvoria:

 • riadiace varovné a vyrozumievacie centrum,
 • rádiovo ovládané ústredne Amadeo,
 • reproduktory pre 100 V rozvody,
 • výkonové tlakové reproduktory,
 • svetelné signalizačné zariadenia.
schema_riesenia_ropa_plyn

Popis riešenia varovného systému

Riešenie včasného varovania v ropnom a plynárenskom priemysle vychádza z analýz typických rizík a ich dopadov a je navrhnuté na báze systému Amadeo a softvéru Vektra®. Na základe týchto analýz sa varovným akustickým signálom pokryjú buď len ohrozené pracoviská v areáli priemyselného podniku alebo aj územie v okolí tohto areálu. V hlučných prevádzkach sa na zvýšenie účinnosti prieniku varovnej informácie používajú optické signalizačné zariadenia.

Riešenie, ktoré ponúka spoločnosť Telegrafia, zároveň umožňuje prepojiť tento lokálny varovný systém s nadriadeným celoštátnym systémom hromadného varovania obyvateľstva. Použité ústredne Amadeo ponúkajú možnosť priameho napojenia monitorovacích senzorov, hoci častejšie sa využíva prepojenie na existujúci monitorovací systém.

Toto riešenie je vhodné použiť vtedy, ak sa požaduje:

 • zaistiť varovanie vo viacerých stavebne oddelených objektoch,
 • ozvučenie v priestoroch so zvýšenou hlučnosťou,
 • ozvučenie vonkajšieho areálu priemyselného podniku,
 • lokálna prevádzkyschopnosť systému aj v prípade poruchy v riadiacom centre,
 • kombinácia prevádzkových a varovných hlásení a nastavenie ich priorít, prerušení a pokračovaní,
 • automatizácia vyrozumievacieho procesu za účelom privolania kompetentných osôb na pracovisko,
 • prepojenie varovného systému na prevádzkový monitorovací a riadiaci systém (SCADA),
 • zálohovanie systému v prípade výpadku elektrickej energie.

Varovný a vyrozumievací systém v ropnom a plynárenskom priemysle tvoria:

 • riadiace varovné a vyrozumievacie centrum,
 • rádiovo ovládané ústredne Amadeo,
 • reproduktory pre 100 V rozvody,
 • výkonové tlakové reproduktory,
 • svetelné signalizačné zariadenia.
schema_riesenia_ropa_plyn

Riadiace varovné a vyrozumievacie centrum

Riadiace varovné a vyrozumievacie centrum plní predovšetkým nasledujúce úlohy:

 • priebežne monitoruje stav/funkčnosť celého systému,
 • monitoruje stav výrobnej technológie a koncentráciu nebezpečných látok,
 • pri prevádzkových procesoch so zvýšeným rizikom výbuchu alebo požiaru automaticky aktivuje upozorňujúce hlásenia alebo ich môže lokálne aktivovať operátor v riadiacom centre po vyhodnotení rizikovej situácie,
 • v prípade vzniku mimoriadnej udalosti alebo havárie automaticky aktivuje príslušné varovné hlásenie a optickú signalizáciu,
 • v prípade vzniku mimoriadnej udalosti alebo havárie aktivuje zároveň aj vyrozumievací proces, teda zvolávanie kompetentných pracovníkov na pracovisko a informovanie príslušných inštitúcii o jej vzniku,
 • zaznamenáva komunikáciu v riadiacom varovnom a vyrozumievacom centre za účelom neskoršej analýzy.

Riadiace centrum tvoria:

 • počítač so softvérom Vektra®
 • doplňujúce softvérové aplikácie pre monitoring, vyrozumenie a záznam
 • ústredne Amadeo alebo centrálna komunikačná jednotka

Lokálne ústredne Amadeo

Na jednotlivých prevádzkach sú umiestnené ústredne Amadeo, ktoré fungujú ako autonómne zariadenia a lokálne reagujú na jednotlivé prevádzkové stavy. Informácie o týchto stavoch odosielajú do riadiaceho varovného a vyrozumievacieho centra, z ktorého zároveň prijímajú príslušné pokyny. Algoritmy správania sa ústrední sú dané ich konfiguráciou a naprogramovaním. V  prípade akejkoľvek poruchy v riadiacom centre alebo poruchy komunikácie, lokálne ústredne Amadeo sú schopné fungovať samostatne. Vo vnútorných priestoroch s bežným hlukovým pozadím sa na šírenie akustickej varovnej správy používajú linkové 100 V rozvody s reproduktormi s výkonom 5-20 W. V hlučných halách a vonkajších priestoroch sa používajú výkonové tlakové reproduktory s výkonom 150-300 W.  Pre zvýšenie účinnosti varovania v hlučných prevádzkach sa používajú aj svetelné signalizačné zariadenia.

Komunikačná infraštruktúra

Tento typ riešenia využíva predovšetkým rádiovú komunikačnú infraštruktúru. Komunikácia prostredníctvom TCP/IP sietí alebo iná linková komunikácia sa používa zriedka, vzhľadom na cenovú náročnosť vybudovania kvalitných linkových podzemných vedení k jednotlivým prevádzkam a poruchovosti jednoduchých vzdušných vedení. Rovnako ako ústredne, aj komunikačná sieť je zálohovaná na 72 hodín prevádzky po výpadku elektrickej energie.

Ovládanie systému

Systém je možné ovládať z:

 • riadiaceho varovného a vyrozumievacieho centra,
 • lokálnych ovládacích jednotiek pripojených k ústredniam, ktoré, v závislosti od konfigurácie, dokážu ovládať aj iné ústredne,
 • iných prevádzkových monitorovacích a riadiacich systémov.
Text Widget
Aliquam erat volutpat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Integer sit amet lacinia turpis. Nunc euismod lacus sit amet purus euismod placerat? Integer gravida imperdiet tincidunt. Vivamus convallis dolor ultricies tellus consequat, in tempor tortor facilisis! Etiam et enim magna.