Varovné systémy v ropnom
a plynárenskom priemysle

Varovné systémy
v ropnom a plynárenskom
priemysle

Varovné systémy
v ropnom a plynárenskom
priemysle

oil-and-gas

Prečo budovať varovné systémy v ropnom a plynárenskom priemysle

Ropné, plynárenské a petrochemické spoločnosti ťažia, skladujú, prepravujú a spracovávajú vysoko horľavé a výbušné látky. Súvisiace riziká vzniku mimoriadnych udalostí, ako sú výbuchy, požiare, úrazy elektrickým prúdom, nehody, úniky chemikálií a podobne si vyžadujú dôkladné dodržiavanie všetkých bezpečnostných opatrení a vybudovanie moderných varovných a vyrozumievacích systémov.

Vďaka jedinečnému a inovatívnemu riešeniu monitorovania, varovania a vyrozumenia vonkajších areálov a vnútorných priestorov rafinérie získate spoľahlivé riešenie na zvýšenie bezpečnosti zamestnancov pri práci a ochranu ich zdravia, ako aj civilného obyvateľstva v okolí priemyselných objektov.

pdf_logo_file    Varovný systém v ropnom a plynárenskom priemysle

Prečo budovať varovné systémy v ropnom a plynárenskom priemysle

Ropné, plynárenské a petrochemické spoločnosti ťažia, skladujú, prepravujú a spracovávajú vysoko horľavé a výbušné látky. Súvisiace riziká vzniku mimoriadnych udalostí, ako sú výbuchy, požiare, úrazy elektrickým prúdom, nehody, úniky chemikálií a podobne si vyžadujú dôkladné dodržiavanie všetkých bezpečnostných opatrení a vybudovanie moderných varovných a vyrozumievacích systémov.

Vďaka jedinečnému a inovatívnemu riešeniu monitorovania, varovania a vyrozumenia vonkajších areálov a vnútorných priestorov rafinérie získate spoľahlivé riešenie na zvýšenie bezpečnosti zamestnancov pri práci a ochranu ich zdravia, ako aj civilného obyvateľstva v okolí priemyselných objektov.

pdf_logo_file    Varovný systém v ropnom a plynárenskom priemysle

oil-and-gas

Investujte do elektronických sirén a moderného systému včasného varovania a výrazne znížte riziko zranení alebo dokonca strát na ľudských životoch

Popis riešenia varovného systému

Riešenie včasného varovania v rafinérii vychádza z výsledkov analýzy typických rizík a ich dopadov. Na ich základe sú varovným akustickým a svetelným signálom pokryté buď len ohrozené pracoviská v areáli rafinérie, ropného vrtu alebo ropných polí alebo aj územie v ich okolí.

Tieto systémy musia spĺňať tri hlavné ciele, t.j. musia byť schopné:

 • monitorovať výskyt nebezpečných látok, ich hladiny a koncentrácie, ako aj meteorologické podmienky šírenia týchto látok,
 • upozorniť zamestnancov na prevádzkové procesy, ktoré predstavujú zvýšené riziko výbuchu alebo požiaru,
 • informovať zamestnancov a obyvateľov v blízkosti areálu rafinérie o vzniku mimoriadnej udalosti alebo havárie a postupoch spojených s evakuáciou.

 

Monitorovací systém a senzory, ktoré

 • sú napojené na ústredňu Amadeo alebo priamo na elektronické sirény Pavian,
 • monitorujú stav výrobných technológií a koncentrácie nebezpečných látok,
 • signalizujú prekročené maximálne povolené hodnoty alebo hodnoty mimo bezpečného intervalu

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

 

Riadiace varovné a vyrozumievacie centrum

vybavené softvérovou aplikáciou Vektra® (SCADA, Varovanie a Vyrozumenie), ktoré:

 • prípade zvýšeného rizika výbuchu alebo požiaru
  • automaticky aktivuje upozorňujúce hlásenia alebo ich môže lokálne aktivovať operátor v riadiacom centre
 • v prípade vzniku mimoriadnej udalosti alebo havárie
  • automaticky aktivuje príslušné varovné hlásenie a optickú signalizáciu
  • automaticky aktivuje vyrozumievací proces, teda informuje kompetentných pracovníkov a príslušné inštitúcie a zvoláva ich na pracoviská a záchranné operácie
 • zaznamenáva komunikáciu v riadiacom varovnom a vyrozumievacom centre za účelom neskoršej analýzy
 • zaručuje vysokú bezpečnosť vďaka stopercentnému zálohovaniu celej technológie.

.

 

Systém vnútorného a vonkajšieho ozvučenia Amadeo, ktorého:

 • jednotky sú umiestnené na jednotlivých prevádzkach na zaistenie varovania vo viacerých stavebne oddelených objektoch,
 • jednotky fungujú ako autonómne zariadenia a lokálne reagujú na jednotlivé prevádzkové stavy,
 • sú schopné fungovať samostatne, aj v prípade akejkoľvek poruchy v riadiacom centre alebo poruchy komunikácie,
 • súčasťou sú 100 V rozvody s reproduktormi pre ozvučenie vnútorných priestorov s bežným hlukovým pozadím alebo aj reprotukroty na ozvučenie hlučných prevádzok a vonkajších priestorov,
 • svetelné majáky sa môžu použiť na zvýšenie účinnosti varovania v hlučných prevádzkach
 • sú vybavené všetkými autotestovacími funkciami a modulmi

.
.

 

Elektronické sirény Pavian, ktoré:

 • produkujú vysoký akustický tlak na veľkú vzdialenosť,
 • majú dobrú zrozumiteľnosť pri reprodukovaní hovoreného slova,
 • disponujú vysokou spoľahlivosťou vďaka:
  • plnej prevádzkyschopnosti aj v prípade výpadku elektrického napájania,
  • plnej funkčnosti v extrémnych teplotách,
  • pokročilým autotestovacím funkciám,
 • ponúkaj rôznorodé spôsoby napájania,
 • zabezpečujú komunikáciu s riadiacim centrom pomocou rádiových a linkových komunikačných kanálov.

 

Komunikačná infraštruktúra

 • zabezpečuje komunikáciu medzi riadiacim centrom a ostatnými prvkami varovného systému,
 • umožňuje pripojiť systém včasného varovania ropných a plynárenských spoločností do nadriadeného celoštátneho varovného systému.

.
.
.
.
.
.

 

Vyrozumievané kompetentné osoby,

ktoré sú:

 • informované o vzniku mimoriadnej  udalosti telefonicky alebo SMS správou,
 • zvolávané na pracoviská a záchranné operácie.

.
.
.
.

 

Monitorovací systém a senzory, ktoré

 • sú napojené na ústredňu Amadeo alebo priamo na elektronické sirény Pavian,
 • monitorujú stav výrobných technológií a koncentrácie nebezpečných látok,
 • signalizujú prekročené maximálne povolené hodnoty alebo hodnoty mimo bezpečného intervalu

 

 

Elektronické sirény Pavian, ktoré:

 • produkujú vysoký akustický tlak na veľkú vzdialenosť,
 • majú dobrú zrozumiteľnosť pri reprodukovaní hovoreného slova,
 • disponujú vysokou spoľahlivosťou vďaka:
  • plnej prevádzkyschopnosti aj v prípade výpadku elektrického napájania,
  • plnej funkčnosti v extrémnych teplotách,
  • pokročilým autotestovacím funkciám,
 • ponúkaj rôznorodé spôsoby napájania,
 • zabezpečujú komunikáciu s riadiacim centrom pomocou rádiových a linkových komunikačných kanálov.

 

Riadiace varovné a vyrozumievacie centrum
vybavené softvérovou aplikáciou Vektra® (SCADA, Varovanie a Vyrozumenie), ktoré:

 • prípade zvýšeného rizika výbuchu alebo požiaru
  • automaticky aktivuje upozorňujúce hlásenia alebo ich môže lokálne aktivovať operátor v riadiacom centre
 • v prípade vzniku mimoriadnej udalosti alebo havárie
  • automaticky aktivuje príslušné varovné hlásenie a optickú signalizáciu
  • automaticky aktivuje vyrozumievací proces, teda informuje kompetentných pracovníkov a príslušné inštitúcie a zvoláva ich na pracoviská a záchranné operácie
 • zaznamenáva komunikáciu v riadiacom varovnom a vyrozumievacom centre za účelom neskoršej analýzy
 • zaručuje vysokú bezpečnosť vďaka stopercentnému zálohovaniu celej technológie.

 

 

Systém vnútorného a vonkajšieho
ozvučenia Amadeo
, ktorého:

 • jednotky sú umiestnené na jednotlivých prevádzkach na zaistenie varovania vo viacerých stavebne oddelených objektoch,
 • jednotky fungujú ako autonómne zariadenia a lokálne reagujú na jednotlivé prevádzkové stavy,
 • sú schopné fungovať samostatne, aj v prípade akejkoľvek poruchy v riadiacom centre alebo poruchy komunikácie,
 • súčasťou sú 100 V rozvody s reproduktormi pre ozvučenie vnútorných priestorov s bežným hlukovým pozadím alebo aj reprotukroty na ozvučenie hlučných prevádzok a vonkajších priestorov,
 • svetelné majáky sa môžu použiť na zvýšenie účinnosti varovania v hlučných prevádzkach
 • sú vybavené všetkými autotestovacími funkciami a modulmi

 

Komunikačná infraštruktúra

 • zabezpečuje komunikáciu medzi riadiacim centrom a ostatnými prvkami varovného systému,
 • umožňuje pripojiť systém včasného varovania ropných a plynárenských spoločností do nadriadeného celoštátneho varovného systému.

 

 

Vyrozumievané kompetentné osoby, ktoré sú:

 • informované o vzniku mimoriadnej  udalosti telefonicky alebo SMS správou,
 • zvolávané na pracoviská a záchranné operácie.
Text Widget
Aliquam erat volutpat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Integer sit amet lacinia turpis. Nunc euismod lacus sit amet purus euismod placerat? Integer gravida imperdiet tincidunt. Vivamus convallis dolor ultricies tellus consequat, in tempor tortor facilisis! Etiam et enim magna.