monitorovacia-stanica-ema-industrial

Priemyselná vysokovýkonná monitorovacia a riadiaca stanica novej generácie

EMA Industrial

Monitorovacia stanica

EMA Industrial je najvýkonnejšia modulárna monitorovacia a automatizačná stanica novej generácie z produkcie spoločnosti Telegrafia. Je navrhnutá pre rozsiahle a sofistikované systémy s vysokou mierou automatizácie. Umožňuje nielen nepretržite zbierať a samostatne vyhodnocovať údaje zo stoviek senzorov, ale aj uskutočňovať komunikáciu a ovládať iné SCADA systémy podľa vopred naprogramovaných scenárov. Pre najrozsiahlejšie priemyselné areály je možné prepojiť viacero staníc EMA Industrial do jedného funkčného celku a využiť pritom existujúcu technologickú infraštruktúru a štandardizované rackové skrine.

pdf_logo_file     Monitorovacia stanica EMA Industrial

EMA Industrial

Monitorovacia stanica
monitorovacia-stanica-ema-industrial
Priemyselná vysokovýkonná monitorovacia a riadiaca stanica novej generácie

EMA Industrial je najvýkonnejšia modulárna monitorovacia a automatizačná stanica novej generácie z produkcie spoločnosti Telegrafia. Je navrhnutá pre rozsiahle a sofistikované systémy s vysokou mierou automatizácie. Umožňuje nielen nepretržite zbierať a samostatne vyhodnocovať údaje zo stoviek senzorov, ale aj uskutočňovať komunikáciu a ovládať iné SCADA systémy podľa vopred naprogramovaných scenárov. Pre najrozsiahlejšie priemyselné areály je možné prepojiť viacero staníc EMA Industrial do jedného funkčného celku a využiť pritom existujúcu technologickú infraštruktúru a štandardizované rackové skrine.

pdf_logo_file     Monitorovacia stanica EMA Industrial

Profesionálna monitorovacia stanica najvyššej kvality pre varovné systémy

Monitorovacia stanica EMA Industrial

Podľa druhu pripojených senzorov stanica dokáže monitorovať prítomnosť nebezpečných látok  v priemyselných prevádzkach a skladovacích priestoroch, stabilitu stavebných konštrukcií, ale aj poveternostné podmienky a vodné hladiny nádrží a odkalísk. Vyhodnocuje viacúrovňovo rôznorodé riziká. Okrem monitorovania, dokáže ovládať a spúšťať do prevádzky osvetlenie, svetelné majáky, ventily, motory a servopohony.

Monitorovacia stanica EMA Industrial odosiela namerané a vypočítané hodnoty rôznymi nezávislými kanálmi do varovného riadiaceho centra, mobilných telefónov, alebo môže priamo aktivovať elektronické sirény, rozhlasy či rôzne zariadenia. Monitorovacia stanica je modulárnym zariadením, ktoré poskytuje prakticky takmer neobmedzené množstvo vstupov/výstupov.

Podľa potreby je možné rozmiestniť v priemyselnom areáli viacero monitorovacích staníc EMA Industrial a využiť existujúcu komunikačnú infraštruktúru, prípadne ju doplniť inými vhodnými komunikačnými modulmi. Inovovaný napájací zdroj/nabíjač umožňuje šetrné viacúrovňové nabíjanie záložných batérii, čím predlžuje ich životnosť. Zároveň v nastavených intervaloch prevádza záťažové testovanie batérii a včas upozorní na potrebu ich výmeny. Monitorovacia stanica je umiestnená v rackovej skrini.

.

monitorovacia-stanica-ema-industrial-zavreta

Súvisiace produkty

Súvisiace produkty

Ultra kompaktná monitorovacia stanica novej generácie. Zariadenie typu „všetko v jednom“.

Vysokovýkonná monitorovacia stanica novej generácie

Kvalitné senzory pre monitorovacie stanice a varovné systémy