Možnosti použitia
sirény Screamer

Možnosti použitia
sirény Screamer

Možnosti použitia
sirény Screamer

zeriav_01

Pohyblivé priemyselné zariadenia

Hoci je použitie integrovanej elektronickej sirény Screamer univerzálnym riešením, najčastejšie si svoje uplatnenie nachádza v priemysle. Kompaktné rozmery a umiestnenie elektroniky v odolnej ozvučnici z hliníkovej zliatiny ju predurčujú na využitie na rôznych pohyblivých priemyselných zariadeniach, ktoré môžu ohrozovať ľudí v okolí (na žeriavoch, vysokozdvižných vozíkoch, nákladných vozidlách a pod.). Zákazníci si môžu vybrať sirénu s jednoduchým manuálnym tlačidlovým ovládaním v kabíne operátora pohyblivého zariadenia, s diaľkovým ovládaním umiestneným mimo pohyblivého zariadenia alebo s komplexným ovládacím pultom v riadiacom centre.

 

Hlučné prevádzky a staveniská

Takmer vo všetkých odvetviach priemyslu sa stretávame s vysokou hlučnosťou. Sú to najmä železničné depá, staveniská, prevádzky na spracovanie kameňa alebo obrábanie kovov, kde bežný 100 V rozhlas svojim výkonom nepostačuje. Tieto miesta sa bez problémov dajú ozvučiť integrovanou sirénou Screamer. Na pokrytie väčších plôch alebo oddelených priestorov vo výrobných halách je možné vytvoriť jednoduchý varovný a ozvučovací systém pozostávajúci z niekoľkých sirén. Na staveniskách a v iných komplexných priestoroch, kde by bola dodatočná káblová inštalácia príliš komplikovaná alebo nemožná, zákazníci určite ocenia využitie doplnkových modulov na bezdrôtovú komunikáciu.

Pohyblivé priemyselné zariadenia

Hoci je použitie integrovanej elektronickej sirény Screamer univerzálnym riešením, najčastejšie si svoje uplatnenie nachádza v priemysle. Kompaktné rozmery a umiestnenie elektroniky v odolnej ozvučnici z hliníkovej zliatiny ju predurčujú na využitie na rôznych pohyblivých priemyselných zariadeniach, ktoré môžu ohrozovať ľudí v okolí (na žeriavoch, vysokozdvižných vozíkoch, nákladných vozidlách a pod.). Zákazníci si môžu vybrať sirénu s jednoduchým manuálnym tlačidlovým ovládaním v kabíne operátora pohyblivého zariadenia, s diaľkovým ovládaním umiestneným mimo pohyblivého zariadenia alebo s komplexným ovládacím pultom v riadiacom centre.

Hlučné prevádzky a staveniská

Takmer vo všetkých odvetviach priemyslu sa stretávame s vysokou hlučnosťou. Sú to najmä železničné depá, staveniská, prevádzky na spracovanie kameňa alebo obrábanie kovov, kde bežný 100 V rozhlas svojim výkonom nepostačuje. Tieto miesta sa bez problémov dajú ozvučiť integrovanou sirénou Screamer. Na pokrytie väčších plôch alebo oddelených priestorov vo výrobných halách je možné vytvoriť jednoduchý varovný a ozvučovací systém pozostávajúci z niekoľkých sirén. Na staveniskách a v iných komplexných priestoroch, kde by bola dodatočná káblová inštalácia príliš komplikovaná alebo nemožná, zákazníci určite ocenia využitie doplnkových modulov na bezdrôtovú komunikáciu.

zeriav_01

Kameňolomy a bane

Vďaka svojej schopnosti reprodukovať varovný signál aj hovorené slovo, siréna Screamer nachádza ideálne uplatnenie v kameňolomoch, baniach a ťažobných oblastiach s vysokou hlučnosťou. Okrem varovania v núdzových prípadoch môže byť použitá aj v bežnej prevádzke, napríklad pri trhacích prácach alebo pri pohybe nadrozmerných ťažobných mechanizmov.

 

Lode a prístavy

Integrovaná elektronická siréna Screamer ponúka niekoľko možností použitia v lodnej doprave. Predovšetkým slúži ako univerzálna náhrada klasických jednoúčelových lodných sirén a okrem varovania môže reprodukovať hudbu, umožňuje posádke vysielať živé hlásenia, koordinovať prípadnú evakuáciu alebo varovať pred nebezpečnou udalosťou. Uplatnenie si nájde aj v prístavoch na ozvučenie veľkých skladov a rozmerných pohyblivých mechanizmov, napríklad žeriavov alebo iných zariadení na manipuláciu s nákladom.

harbor_01

Kameňolomy a bane

Vďaka svojej schopnosti reprodukovať varovný signál aj hovorené slovo, siréna Screamer nachádza ideálne uplatnenie v kameňolomoch, baniach a ťažobných oblastiach s vysokou hlučnosťou. Okrem varovania v núdzových prípadoch môže byť použitá aj v bežnej prevádzke, napríklad pri trhacích prácach alebo pri pohybe nadrozmerných ťažobných mechanizmov.

Lode a prístavy

Integrovaná elektronická siréna Screamer ponúka niekoľko možností použitia v lodnej doprave. Predovšetkým slúži ako univerzálna náhrada klasických jednoúčelových lodných sirén a okrem varovania môže reprodukovať hudbu, umožňuje posádke vysielať živé hlásenia, koordinovať prípadnú evakuáciu alebo varovať pred nebezpečnou udalosťou. Uplatnenie si nájde aj v prístavoch na ozvučenie veľkých skladov a rozmerných pohyblivých mechanizmov, napríklad žeriavov alebo iných zariadení na manipuláciu s nákladom.

harbor_01
letiska
kamera
les

Letiská, autobusové a vlakové stanice

Vonkajšie aj vnútorné priestory autobusových a vlakových staníc a letísk sú často pomerne členité a náročné na kvalitné ozvučenie. Sirénu Screamer je možné použiť na varovanie pred nebezpečnou udalosťou, prehrávanie hudby z externého zdroja, audioreklám alebo živých hlásení o príchodoch a odchodoch vlakov alebo autobusov. Jedným z neštandardných, avšak užitočných využití sirény Screamer je periodická reprodukcia zvukov dravých vtákov, ktorá odplaší holuby a drobné vtáctvo, ohrozujúce pristávajúce lietadlá na letiskách a znečisťujúce okolie vlakových a železničných staníc.

 

Verejné priestranstvá a použitie s kamerovým systémom

Integrovaná elektronická siréna Screamer má drôtové a bezdrôtové vstupy a výstupy, vďaka ktorým sa dá prepojiť s inými zariadeniami. Jednou z možností jej využitia je prepojenie s kamerovým systémom. Operátor polície alebo súkromnej bezpečnostnej služby tak môže nielen pasívne sledovať situáciu, ale do nej aj aktívne zasiahnuť živým audio vstupom, ktorý vyplaší zlodeja alebo narušiteľa verejného poriadku. Ozvučiť je možné rôznorodé verejné priestranstvá, napríklad parky, športoviská, kúpaliská, morské pláže alebo vysokoškolské areály.

 

Iné možnosti využitia

Vďaka svojim kompaktným rozmerom, drôtovým aj bezdrôtovým spôsobom komunikácie a odolnej ozvučnici z hliníkovej zliatiny sa elektronická siréna Screamer hodí na použitie v mnohých neštandardných ozvučovacích alebo varovných systémoch. Skúšaná bola v leteckej akrobatickej skupine predvádzajúcej historické letecké súboje, kde imitovala zvuk kanóna. Rovnako môže imitovať a čiastočne nahradiť aj zvuky prírody (štebot vtákov, zvuk vodopádu a pod.) a dá sa  využiť v nemocniciach, rehabilitačných zariadeniach alebo administratívnych budovách.

Letiská, autobusové a vlakové stanice

Vonkajšie aj vnútorné priestory autobusových a vlakových staníc a letísk sú často pomerne členité a náročné na kvalitné ozvučenie. Sirénu Screamer je možné použiť na varovanie pred nebezpečnou udalosťou, prehrávanie hudby z externého zdroja, audioreklám alebo živých hlásení o príchodoch a odchodoch vlakov alebo autobusov. Jedným z neštandardných, avšak užitočných využití sirény Screamer je periodická reprodukcia zvukov dravých vtákov, ktorá odplaší holuby a drobné vtáctvo, ohrozujúce pristávajúce lietadlá na letiskách a znečisťujúce okolie vlakových a železničných staníc.

letiska

Verejné priestranstvá a použitie s kamerovým systémom

Integrovaná elektronická siréna Screamer má drôtové a bezdrôtové vstupy a výstupy, vďaka ktorým sa dá prepojiť s inými zariadeniami. Jednou z možností jej využitia je prepojenie s kamerovým systémom. Operátor polície alebo súkromnej bezpečnostnej služby tak môže nielen pasívne sledovať situáciu, ale do nej aj aktívne zasiahnuť živým audio vstupom, ktorý vyplaší zlodeja alebo narušiteľa verejného poriadku. Ozvučiť je možné rôznorodé verejné priestranstvá, napríklad parky, športoviská, kúpaliská, morské pláže alebo vysokoškolské areály.

kamera

Iné možnosti využitia

Vďaka svojim kompaktným rozmerom, drôtovým aj bezdrôtovým spôsobom komunikácie a odolnej ozvučnici z hliníkovej zliatiny sa elektronická siréna Screamer hodí na použitie v mnohých neštandardných ozvučovacích alebo varovných systémoch. Skúšaná bola v leteckej akrobatickej skupine predvádzajúcej historické letecké súboje, kde imitovala zvuk kanóna. Rovnako môže imitovať a čiastočne nahradiť aj zvuky prírody (štebot vtákov, zvuk vodopádu a pod.) a dá sa  využiť v nemocniciach, rehabilitačných zariadeniach alebo administratívnych budovách.

les