Riešenia

Riešenia v oblasti varovania a vyrozumenia

Riešenia

Riešenia v oblasti varovania a vyrozumenia
Automatizácia hasičských staníc

Ovládanie a snímanie zariadení hasičských staníc z jedného riadiaceho centra, zjednodušenie kľúčových procesov.

Riadenie výjazdov, síl a prostriedkov na hasičskej stanici

Moderné a inovatívne softvérové riešenie pre hasičské stanice - zaznamenanie udalosti, evidencia informácií o zásahu, nasadený hasiči, použitá technika

Aplikácia Fire Extinguisher

Fire Extinguishers je moderná aplikácia určená na správu, riadenie a kontrolu hasiacich a bezpečnostných zariadení v jednom alebo viacerých priemyselných podnikoch