Riešenia

Riešenia v oblasti varovania a vyrozumenia

Riešenia

Riešenia v oblasti varovania a vyrozumenia
Automatizácia hasičských staníc

Ovládanie a snímanie zariadení hasičských staníc z jedného riadiaceho centra, zjednodušenie kľúčových procesov.

Riadenie výjazdov, síl a prostriedkov na hasičskej stanici

Moderné a inovatívne softvérové riešenie pre hasičské stanice - zaznamenanie udalosti, evidencia informácií o zásahu, nasadený hasiči, použitá technika

Dispečerský riadiaci pult OCP16

360-logo
[fwd360pv preset_id="Matus Preset" product_id="OCP16"]

Dispatcher-Steuerpult OCP16

360-logo
[fwd360pv preset_id="Matus Preset" product_id="Dispatcher-Steuerpult OCP16"]