Malý varovný systém
pre obce a mestá

Malý varovný systém pre obce a mestá

tibor-obec

Potreba zavedenia malých varovných systémov

Väčšina miest a obcí na Slovensku je v prípade vzniku mimoriadnej situácie chránená prostredníctvom celoštátneho systému varovania a vyrozumenia. Stále častejšie sa však vyskytujú prívalové dažde, mohutné zrážky či veterné smršte v lokálnych oblastiach. Pri takýchto hrozbách si včasné varovanie obyvateľstva vyžaduje menší, oveľa flexibilnejší a hlavne spoľahlivý systém s vlastným autonómnym monitoringom a ovládaním. Práve pre tieto situácie pre vás spoločnosť Telegrafia a. s. vyvinula riešenie.

pdf_logo_file Malý varovný systém

Potreba zavedenia malých varovných systémov

Väčšina miest a obcí na Slovensku je v prípade vzniku mimoriadnej situácie chránená prostredníctvom celoštátneho systému varovania a vyrozumenia. Stále častejšie sa však vyskytujú prívalové dažde, mohutné zrážky či veterné smršte v lokálnych oblastiach. Pri takýchto hrozbách si včasné varovanie obyvateľstva vyžaduje menší, oveľa flexibilnejší a hlavne spoľahlivý systém s vlastným autonómnym monitoringom a ovládaním. Práve pre tieto situácie pre vás spoločnosť Telegrafia a. s. vyvinula riešenie.

pdf_logo_file Malý varovný systém

tibor-obec

Popis riešenia malého varovného systému pre mestá a obce

Malý varovný systém v sebe spája monitorovacie stanice EMA so senzormi, bezdrôtový obecný rozhlas Tibor, statické elektronické sirény, mobilné elektronické sirény Pavian Car a spoločné ovládanie. Vďaka tomu môžete vysielať hromadné varovanie všetkým obyvateľom, a to aj tým, ktorí sú na záhrade, alebo majú vypnutý mobil prípadne ho vôbec nemajú. Pretože hromadné varovanie v prípade nebezpečenstva má zmysel len vtedy, ak sa dostane ku všetkým.

O jeho použití rozhodujete iba vy – môžete varovať svojich obyvateľov okamžite a nemusíte sa zdržiavať telefonátmi na Civilnú ochranu alebo iné inštitúcie.

Vďaka svojej modulárnosti a mnohým možnostiam konfigurácie sa dá systém prispôsobiť  potrebám obce a menším mestám ako po funkčnej a technickej, tak aj po rozpočtovej stránke, čím sa významným spôsobom zvyšuje úroveň ochrany miestneho obyvateľstva.

Malý varovný systém s monitoringom pre obce plní funkcie

 • nepretržite a bez potreby obsluhy monitoruje vodnú hladinu, rýchlosť vetra, prítomnosť nebezpečných látok a ďalšie veličiny
 • umožní vám varovať pred nebezpečenstvom alebo informovať úplne všetkých bez rozdielu
 • pomáha predchádzať veľkým stratám na ľudských životoch
 • pomôže vám predísť alebo aspoň minimalizovať hospodárske škody
 • jeho možnosti oceníte v čase krízy aj pri každodennom živote
 • dovolí obyvateľom zodpovedných obcí cítiť sa bezpečne a pripravene aj v mimoriadnej situácii

Podľa druhu pripojených senzorov k monitorovacej stanici EMA sa malý varovný systém môže použiť na:

 • varovanie pred lokálnymi povodňami
 • varovanie pred nepriaznivým počasím
 • varovanie pri riziku tvorby bleskov
 • varovanie pred prívalovými dažďami
 • varovanie pred silným vetrom
 • varovanie pri výskyte nebezpečných látok v ovzduší 

Flexibilita systému dovoľuje jeho použitie nielen v extrémnych krízových situáciách (kde si môžu obyvatelia vyzdvihnúť rúška, ako sa majú pri kríze správať na verejných priestranstvách, alebo v akom špeciálnom čase bude ordinovať lekár), ale aj pri bežnom každodennom  živote obce. V takom prípade sa dá využiť ako klasický mestský rozhlas, napríklad na informovanie o kultúrnych alebo spoločenských udalostiach, prípadne pri potrebe rýchlo informovať o dôležitých oznamoch.

Popis riešenia malého varovného systému pre mestá a obce

Malý varovný systém v sebe spája monitorovacie stanice EMA so senzormi, bezdrôtový obecný rozhlas Tibor, statické elektronické sirény, mobilné elektronické sirény Pavian Car a spoločné ovládanie. Vďaka tomu môžete vysielať hromadné varovanie všetkým obyvateľom, a to aj tým, ktorí sú na záhrade, alebo majú vypnutý mobil prípadne ho vôbec nemajú. Pretože hromadné varovanie v prípade nebezpečenstva má zmysel len vtedy, ak sa dostane ku všetkým.

O jeho použití rozhodujete iba vy – môžete varovať svojich obyvateľov okamžite a nemusíte sa zdržiavať telefonátmi na Civilnú ochranu alebo iné inštitúcie.

Vďaka svojej modulárnosti a mnohým možnostiam konfigurácie sa dá systém prispôsobiť  potrebám obce a menším mestám ako po funkčnej a technickej, tak aj po rozpočtovej stránke, čím sa významným spôsobom zvyšuje úroveň ochrany miestneho obyvateľstva.

Malý varovný systém s monitoringom pre obce plní funkcie

 • nepretržite a bez potreby obsluhy monitoruje vodnú hladinu, rýchlosť vetra, prítomnosť nebezpečných látok a ďalšie veličiny
 • umožní vám varovať pred nebezpečenstvom alebo informovať úplne všetkých bez rozdielu
 • pomáha predchádzať veľkým stratám na ľudských životoch
 • pomôže vám predísť alebo aspoň minimalizovať hospodárske škody
 • jeho možnosti oceníte v čase krízy aj pri každodennom živote
 • dovolí obyvateľom zodpovedných obcí cítiť sa bezpečne a pripravene aj v mimoriadnej situácii
maly-varovny-system-infografika

 

Monitorovacia stanica EMA Compact

Nepretržite alebo v pravidelných intervaloch meria sledované hodnoty a na ich základe vyhodnocuje riziká. V prípade zaznamenania hraničných hodnôt odosiela tieto hodnoty do varovného riadiaceho centra, mobilných telefónov, alebo priamo aktivuje elektronické sirény, bezdrôtový rozhlasy či svetelné majáky.

 

Senzory

Na monitorovanie rôznych parametrov (výška hladiny, poveternostné podmienky, nebezpečné látky v ovzduší a pod.)

 

 

Elektronická siréna

Upovedomí varovným signálom obyvateľov obce/mesta na možný výskyt nebezpečenstva.

 

 

Bezdrôtový rozhlas Tibor

Určený na poskytnutie ďalších sprievodných informáciách a usmernení pre obyvateľov a bežného hlásenia v interiéri aj exteriéri.

 

 

Riadiace centrum

Prepojené na rozhlasovú ústredňu Tibor a elektronickú sirénu, vyhodnotí prijaté údaje prostredníctvom dispečerského pultu OCP16 a na ich základe vykoná:

 • pošle SMS starostovi a kompletným osobám
 • automaticky aktivuje varovné prostriedky
 • odvysiela doplňujúce informácie v obecnom rozhlase
 • umožní starostovi odvysielať živé hlásenie prostredníctvom jeho mobilného telefónu alebo prostredníctvom rozhlasovej ústredne
 • ovláda rôzne externé zariadenia ako majáky, brány a podobne
 • hromadne odošle SMS všetkým obyvateľom obce podľa predpripraveného zoznamu

sestka

 

Mobilná elektronická siréna Pavian Car

Určená na mobilné varovanie a hlásenia v odľahlých oblastiach alebo v oblastiach nepokrytých akustickým signálom varovného systému priamo z automobilu.

07

 

Vyrozumievané kompetentné osoby

Sú informované o vzniku mimoriadnej  udalosti telefonicky alebo SMS správou a zvolávané na pracoviská a záchranné operácie.

maly-varovny-system-pre-obce-a-mesta-1

 

Monitorovacia stanica EMA Compact

Nepretržite alebo v pravidelných intervaloch meria sledované hodnoty a na ich základe vyhodnocuje riziká. V prípade zaznamenania hraničných hodnôt odosiela tieto hodnoty do varovného riadiaceho centra, mobilných telefónov, alebo priamo aktivuje elektronické sirény, bezdrôtový rozhlasy či svetelné majáky.

 

Senzory

Na monitorovanie rôznych parametrov (výška hladiny, poveternostné podmienky, nebezpečné látky v ovzduší a pod.)

 

Vyrozumievané kompetentné osoby

Sú informované o vzniku mimoriadnej  udalosti telefonicky alebo SMS správou a zvolávané na pracoviská a záchranné operácie.

maly-varovny-system-pre-obce-a-mesta-2

 

Bezdrôtový rozhlas Tibor

Určený na poskytnutie ďalších sprievodných informáciách a usmernení pre obyvateľov a bežného hlásenia v interiéri aj exteriéri.

 

sestka

 

Mobilná elektronická siréna Pavian Car

Určená na mobilné varovanie a hlásenia v odľahlých oblastiach alebo v oblastiach nepokrytých akustickým signálom varovného systému priamo z automobilu.

maly-varovny-system-pre-obce-a-mesta-03

 

Elektronická siréna

Upovedomí varovným signálom obyvateľov obce/mesta na možný výskyt nebezpečenstva.

 

Riadiace centrum

Prepojené na rozhlasovú ústredňu Tibor a elektronickú sirénu, vyhodnotí prijaté údaje prostredníctvom dispečerského pultu OCP16 a na ich základe vykoná:

 • pošle SMS starostovi a kompletným osobám
 • automaticky aktivuje varovné prostriedky
 • odvysiela doplňujúce informácie v obecnom rozhlase
 • umožní starostovi odvysielať živé hlásenie prostredníctvom jeho mobilného telefónu alebo prostredníctvom rozhlasovej ústredne
 • ovláda rôzne externé zariadenia ako majáky, brány a podobne
 • hromadne odošle SMS všetkým obyvateľom obce podľa predpripraveného zoznamu

Príklady použitia

znecistene-ovzdusie-icon

Znečistené ovzdušie

Ak je v blízkosti obce veľká hydináreň alebo iný znečisťovateľ ovzdušia, kombináciou meteostanice a senzorov na meranie plynov v ovzduší je možné pri nepriaznivom smere vetra upozorniť obyvateľov na prichádzajúci zápach s odporúčaním, aby si zatvorili okná.

privalove-dazde-icon

Prívalové dažde

Ak sa obec nachádza pri rieke, ktorá sa často vylieva v dôsledku prívalových dažďov, monitorovacia stanica monitoruje stav hladiny rieky a v prípade zvýšenej hladiny varuje obyvateľov elektronickou sirénou na nebezpečenstvo vyliatia rieky a následne ich priebežne informuje o tom, ktoré oblasti by mali opustiť, kde sa zdržiavať, ako postupovať apod.

nedostatok-vody-icon

Nedostatok vody

Ak má obec problémy s dodávkou vody, varovný systém môže priebežne monitorovať stav hladiny rezervoáru a pri hraničnej hodnote prehrať v obecnom rozhlase upozornenie o nutnosti šetriť vodou.