Siréna v kameňolomoch
a povrchových baniach

Siréna v kameňolomoch

a povrchových baniach

rizika_kamenolomy

Typické riziká

Kameňolomy a povrchové bane sa vyznačujú prácami, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu zdravia a života zamestnancov. Pri ťažbe kameňa sa používajú riadené explózie pomocou priemyselných výbušnín. Pre zabezpečenie maximálnej bezpečnosti je pred každým výbuchom potrebné informovať ľudí v kameňolome alebo povrchovej bani o následnom výbuchu hlasným akustickým signálom.

Typické riziká

Kameňolomy a povrchové bane sa vyznačujú prácami, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu zdravia a života zamestnancov. Pri ťažbe kameňa sa používajú riadené explózie pomocou priemyselných výbušnín. Pre zabezpečenie maximálnej bezpečnosti je pred každým výbuchom potrebné informovať ľudí v kameňolome alebo povrchovej bani o následnom výbuchu hlasným akustickým signálom.

rizika_kamenolomy

Popis riešenia

Na tento účel je možné použiť integrovanú elektronickú sirénu Screamer a umiestniť ju v strede ozvučovaného areálu. Pre členité, rozťahané areály je vhodné použiť sirénu s väčším výkonom a to integrovanú samostatnú sirénu Bono alebo elektronickú sirénu Gibon.

Elektronická siréna môže byť ovládaná jednoduchým samostatným diaľkovým ovládačom, alebo je možne ju prepojiť priamo s aktivačným tlačidlom explózie. Pomocou diaľkového ovládača, pripojeného buď káblom alebo bezdrôtovo, sa dajú nadefinovať rôzne hlásenia: napr. informačné pred explóziami alebo varovné pri zosuve skál a pod.. Pri požiadavke na komplexnejší varovný systém s rozšírenými možnosťami hlásenia, správy sirén alebo vyrozumenia kompetentných osôb, odporúčame použiť mobilnú dispečerskú jednotku v odolnom prenosnom kufri Peli®.

Siréna v kameňolomoch a povrchových baniach

Legenda

 1. elektronická siréna Bono
 2. integrovaná elektronická siréna Screamer
 3. mobilné dispečerské centrum
 4. diaľkový ovládač RCT15
 5. vyrozumievané kompetentné osoby
varovny system bane

Popis riešenia

Na tento účel je možné použiť integrovanú elektronickú sirénu Screamer a umiestniť ju v strede ozvučovaného areálu. Pre členité, rozťahané areály je vhodné použiť sirénu s väčším výkonom a to integrovanú samostatnú sirénu Bono alebo elektronickú sirénu Gibon.

Elektronická siréna môže byť ovládaná jednoduchým samostatným diaľkovým ovládačom, alebo je možne ju prepojiť priamo s aktivačným tlačidlom explózie. Pomocou diaľkového ovládača, pripojeného buď káblom alebo bezdrôtovo, sa dajú nadefinovať rôzne hlásenia: napr. informačné pred explóziami alebo varovné pri zosuve skál a pod.. Pri požiadavke na komplexnejší varovný systém s rozšírenými možnosťami hlásenia, správy sirén alebo vyrozumenia kompetentných osôb, odporúčame použiť mobilnú dispečerskú jednotku v odolnom prenosnom kufri Peli®.

Siréna v kameňolomoch a povrchových baniach

Legenda

 1. elektronická siréna Bono
 2. integrovaná elektronická siréna Screamer
 3. mobilné dispečerské centrum
 4. diaľkový ovládač RCT15
 5. vyrozumievané kompetentné osoby
varovny system bane

Výhody riešenia 

 • výber medzi samostatnou sirénou Screamer, ktorú je možné umiestniť kedykoľvek bez montáže v areály kameňolomu alebo bane, statickou sirénou Gibon, ktorá pokryje areál akustickým hlásením z jedného miesta alebo integrovanou samostatnou sirénou Bono so zabudovaným záložným napájaním,
 • manuálne ovládanie pomocou diaľkového ovládača RCU15 alebo mobilného dispečerského centra,
 • jednoduchá aktivácia sirény jedným tlačidlom,
 • vďaka vysokému výkonu a špeciálnym ozvučniciam je hlásenia počuť aj cez ochranné slúchadlá,
 • možnosť naprogramovania rôznych reakcií na základe rôznych vstupných podnetov,
 • pre neoprávnené použitie sirén je možné ich vybaviť doplnkovou autorizáciou obsluhy
 • siréna neslúži len na varovanie, môžete ju použiť na prehrávanie audiozáznamov z digitálnej pamäte, z externých zdrojov (rádio, telefón), hlásiť naživo z mikrofónu alebo použiť externý zdroj zvuku,
 • kvalitné prevedenie z hliníkových zliatin zabezpečuje dlhú životnosť zariadenia aj v extrémnych vonkajších podmienkach,
 • produkty spoločnosti Telegrafia sú používané po celom svete v najrôznejších varovných systémoch, takže už od začiatku sa od nich požaduje mimoriadna spoľahlivosť a odolnosť,
 • použitím sirén spoločnosti Telegrafia zabezpečíte ochranu zdravia pracovníkom v kameňolome alebo povrchovej bani.