Acusticus Professional

acusticus_line

Výkonný nástroj na vytváranie projektov
interiérového a exteriérového ozvučenia

 

Acusticus Professional

Výkonný nástroj na vytváranie projektov interiérového a exteriérového ozvučenia

Aplikácia pre projekty exteriérového
a interiérového ozvučenia

Acusticus Professional je výkonný online nástroj pre webové prehliadače, slúžiaci na tvorbu projektov interiérového aj exteriérového ozvučenia. Môžete vytvoriť jednoduchý projekt s použitím iba jednej sirény alebo komplexný celoštátny varovný systém so stovkami sirén, meracích bodov a hlukovým pozadím. Acusticus Professional zvládne tiež návrh ozvučovacieho systému pre interiér budov a výrobných hál, kombináciu interiérového a exteriérového ozvučenia a tiež návrh ozvučenia pre obecný a mestský rozhlas Tibor.

Bez poplatkov a nutnosti registrácie

Acusticus Professional môžete využívať bez akýchkoľvek poplatkov, potreby inštalácie či nutnosti zaregistrovať sa. Registráciu však odporúčame, keďže potom si budete môcť svoje projekty uložiť a taktiež využiť niektoré z pokročilých nastavení.

Acusticus Professional - vykonný nastoj na tvorbu projektov

Aplikácia pre projekty exteriérového a interiérového ozvučenia

Acusticus Professional je výkonný online nástroj pre webové prehliadače, slúžiaci na tvorbu projektov interiérového aj exteriérového ozvučenia. Môžete vytvoriť jednoduchý projekt s použitím iba jednej sirény alebo komplexný celoštátny varovný systém so stovkami sirén, meracích bodov a hlukovým pozadím. Acusticus Professional zvládne tiež návrh ozvučovacieho systému pre interiér budov a výrobných hál, kombináciu interiérového a exteriérového ozvučenia a tiež návrh ozvučenia pre obecný a mestský rozhlas Tibor.

Bez poplatkov a nutnosti registrácie

Acusticus Professional môžete využívať bez akýchkoľvek poplatkov, potreby inštalácie či nutnosti zaregistrovať sa. Registráciu však odporúčame, keďže potom si budete môcť svoje projekty uložiť a taktiež využiť niektoré z pokročilých nastavení.

Acusticus Professional - vykonný nastoj na tvorbu projektov

Jednoduchý s množstvom možností

Mnohé nastavenia v aplikácii Acusticus Professional majú prednastavené hodnoty, ktoré vychádzajú z dlhoročných skúseností spoločnosti Telegrafia a. s.. Pri jednoduchom projekte, kde si chcete iba overiť dosah zvoleného typu sirény, tak nebudete zaťažovaný zbytočnými zložitými parametrami. 

Ak však potrebujete svoj profesionálny akustický projekt prispôsobiť špecifickým požiadavkám, k dispozícii máte množstvo hodnôt, ktoré je možné individuálne nastaviť v pokročilých nastaveniach.

ACUSTICUS

Bezplatná registrácia (rozšírené možnosti)

Demo projekty a znalostná databáza

Demo projekty a znalostná databáza

factory

Lokálny varovný
systém so sirénami

obec_rozhlas

Ozvučenie obce
obecným rozhlasom

ozvucenie_interier_01

Ozvučenie
v interiéri

databaza

Znalostná
databáza

factory

Lokálny varovný
systém so sirénami

obec_rozhlas

Ozvučenie obce
obecným rozhlasom

ozvucenie_interier_01

Ozvučenie
v interiéri

databaza

Znalostná
databáza

partners

Staňte sa obchodným partnerom spoločnosti Telegrafia a získajte viac

Obchodní partneri spoločnosti Telegrafia a. s. majú možnosť získať v aplikácii Acusticus Professional status „Partnera“, ktorý sprístupňuje mnohé ďalšie nadštandardné možnosti.

Jednou z nich je možnosť tvorby rádiového projektu na rádiokomunikačnú sieť pre sirény, ktorý zohľadňuje reálny zakrivený tvar zemského povrchu. Ďalšou je napríklad možnosť tvorby projektových schém a ich export vo forme obrázka. Zákazník tak s prehľadom zistí, čo je predmetom ponuky a ľahko prečíta obsah projektu.

partners

Staňte sa obchodným partnerom spoločnosti Telegrafia a získajte viac

Obchodní partneri spoločnosti Telegrafia a. s. majú možnosť získať v aplikácii Acusticus Professional status „Partnera“, ktorý sprístupňuje mnohé ďalšie nadštandardné možnosti.

Jednou z nich je možnosť tvorby rádiového projektu na rádiokomunikačnú sieť pre sirény, ktorý zohľadňuje reálny zakrivený tvar zemského povrchu. Ďalšou je napríklad možnosť tvorby projektových schém a ich export vo forme obrázka. Zákazník tak s prehľadom zistí, čo je predmetom ponuky a ľahko prečíta obsah projektu.

Plne konfigurovateľná siréna

Každá siréna, použitá v projekte, sa dá individuálne nakonfigurovať. Vďaka tomu je možné zistiť, či sa do zvolenej skrine vojdú všetky batérie a komunikačné moduly, vyskúšať si na realistickej simulácii funkčnosť a možnosti ovládacích prvkov alebo nastaviť pre sirénu konkrétne komunikačné kanály. Významným spôsobom sa tak uľahčí následná objednávka.

konfiguracia

Plne konfigurovateľná siréna

Každá siréna, použitá v projekte, sa dá individuálne nakonfigurovať. Vďaka tomu je možné zistiť, či sa do zvolenej skrine vojdú všetky batérie a komunikačné moduly, vyskúšať si na realistickej simulácii funkčnosť a možnosti ovládacích prvkov alebo nastaviť pre sirénu konkrétne komunikačné kanály. Významným spôsobom sa tak uľahčí následná objednávka.

konfiguracia
automatizacia

Šetrite vďaka automatizácii

Acusticus Professional ponúka ďalší nástroj, ktorý vie sám navrhnúť veľkú rádiovú sieť s vysielačmi, retranslačnými stanicami aj prijímacími bodmi. Po optimalizácii na základe údajov a nameraných hodnôt z terénu a následnej úprave v aplikácii Acusticus Professional je možné výsledok použiť priamo pri tvorbe realizačného projektu.

Šetrite vďaka automatizácii

Acusticus Professional ponúka ďalší nástroj, ktorý vie sám navrhnúť veľkú rádiovú sieť s vysielačmi, retranslačnými stanicami aj prijímacími bodmi. Po optimalizácii na základe údajov a nameraných hodnôt z terénu a následnej úprave v aplikácii Acusticus Professional je možné výsledok použiť priamo pri tvorbe realizačného projektu.

automatizacia