SCADA

SCADA

SCADA

scada_01

Vektra® SCADA je softvérová aplikácia, ktorá umožňuje operátorom sledovať monitorovacie prostriedky a spravovať a ovládať jednotlivé prvky systému. V prípade prekročenia prípustných hodnôt automaticky reguluje činnosť technologických zariadení a v núdzových situáciách aktivuje procesy varovania a notifikácie.

pdf_logo_file    Vektra® SCADA

Vektra® SCADA je softvérová aplikácia, ktorá umožňuje operátorom sledovať monitorovacie prostriedky a spravovať a ovládať jednotlivé prvky systému. V prípade prekročenia prípustných hodnôt automaticky reguluje činnosť technologických zariadení a v núdzových situáciách aktivuje procesy varovania a notifikácie.

pdf_logo_file    Vektra® SCADA

scada_mobil

Inteligentné monitorovanie a ovládanie zariadení

 • Zber, analýza, vyhodnocovanie a zobrazovanie údajov zo senzorov a snímacích zariadení (hĺbka, tlak, hladina, rýchlosť vodného prietoku, koncentrácia monitorovanej látky v ovzduší a iné)
 • Vyhodnotenie situácie a informovanie operátorov o dôležitých zmenách stavov nameraných hodnôt
 • Aktivácia procesov varovania a vyrozumenia prostredníctvom aplikácií Vektra® Varovanie a Vektra® Vyrozumenie v prípade prekročenia medzných hodnôt
 • Ovládanie prostriedkov monitoringu a regulácie v systéme (vetranie, klimatizácia, ozvučenie, otváranie a zatváranie okien, dverí, rámp, ovládanie osvetlenia a svetelenej signalizácie)
 • Automatizované súčasné aktivovanie viacerých úkonov
 • Zobrazovanie údajov v desktopovej aplikácii alebo v zjednodušenej verzii na mobilnej aplikácii v smartfóne (Android)

Intuitívne grafické používateľské rozhranie

 • Prehľad všetkých monitorovaných bodov
 • Zobrazenie stavu sledovaného miesta, aktuálne nameraných hodnôt zo snímacích zariadení
 • Vizualizácia výsledkov meraní a reálnych záberov z webových kamier
 • Zobrazenie všetkých výsledkov meraní vo forme tabuliek a grafov
softver pre riadiace centra - monitoring

Inteligentné monitorovanie a ovládanie zariadení

 • Zber, analýza, vyhodnocovanie a zobrazovanie údajov zo senzorov a snímacích zariadení (hĺbka, tlak, hladina, rýchlosť vodného prietoku, koncentrácia monitorovanej látky v ovzduší a iné)
 • Vyhodnotenie situácie a informovanie operátorov o dôležitých zmenách stavov nameraných hodnôt
 • Aktivácia procesov varovania a vyrozumenia prostredníctvom aplikácií Vektra® Varovanie a Vektra® Vyrozumenie v prípade prekročenia medzných hodnôt
 • Ovládanie prostriedkov monitoringu a regulácie v systéme (vetranie, klimatizácia, ozvučenie, otváranie a zatváranie okien, dverí, rámp, ovládanie osvetlenia a svetelenej signalizácie)
 • Automatizované súčasné aktivovanie viacerých úkonov
 • Zobrazovanie údajov v desktopovej aplikácii alebo v zjednodušenej verzii na mobilnej aplikácii v smartfóne (Android)

Intuitívne grafické používateľské rozhranie

 • Prehľad všetkých monitorovaných bodov
 • Zobrazenie stavu sledovaného miesta, aktuálne nameraných hodnôt zo snímacích zariadení
 • Vizualizácia výsledkov meraní a reálnych záberov z webových kamier
 • Zobrazenie všetkých výsledkov meraní vo forme tabuliek a grafov
softver pre riadiace centra - monitoring

Oblasti použitia

efektivne_scada
pavian_mesto

Vektra® je systém moderných softvérových aplikácií typu klient-server, ktoré umožňujú operátorom ovládať akustické prostriedky varovania, automatizovane zvládať krízové situácie, jednoducho zvolávať krízové štáby a záchranné zložky a ktorý udržiava havarijný monitoring pod kontrolou a automatizuje správu procesov záchranných a bezpečnostných zložiek.

Aplikácie systému Vektra®

Jednotlivé aplikácie sú štandardne dodávané samostatne podľa potrieb klienta, sú však navrhnuté tak, aby sa dali veľmi jednoducho prepojiť do jedného celku.

Softvér Vektra® sa dá plne prispôsobiť potrebám klientov. Umožňuje riadiť systém na rôznych úrovniach na základe určenej hierarchie štruktúry riadenia, pričom každý používateľ môže mať povolenie na ovládanie konkrétnych zariadení na určitej úrovni.

pdf_logo_file    Maximálna spoľahlivosť inštalácií Vektra®

pavian_mesto

Vektra® je systém moderných softvérových aplikácií typu klient-server, ktoré umožňujú operátorom ovládať akustické prostriedky varovania, automatizovane zvládať krízové situácie, jednoducho zvolávať krízové štáby a záchranné zložky a ktorý udržiava havarijný monitoring pod kontrolou a automatizuje správu procesov záchranných a bezpečnostných zložiek.

Aplikácie systému Vektra®

Jednotlivé aplikácie sú štandardne dodávané samostatne podľa potrieb klienta, sú však navrhnuté tak, aby sa dali veľmi jednoducho prepojiť do jedného celku.

Softvér Vektra® sa dá plne prispôsobiť potrebám klientov. Umožňuje riadiť systém na rôznych úrovniach na základe určenej hierarchie štruktúry riadenia, pričom každý používateľ môže mať povolenie na ovládanie konkrétnych zariadení na určitej úrovni.

pdf_logo_file    Maximálna spoľahlivosť inštalácií Vektra®