Soluții

Soluții în domeniul alarmării și înștiințării

Soluții

Soluții în domeniul alarmării și înștiințării
Sistem național de alarmare

Activarea sirenei sau a unui grup de sirene pe teritoriul întregului stat în câteva secunde. Informații detaliate (engleză).

Sisteme urbane de alarmare

Sistemele urbane de alarmare care deservesc conducerea orașului pentru a informa în timp util populația despre amenințările iminente, măsurile necesare și posibila evacuare. Informații detaliate (engleză).

Sisteme de alarmare împotriva calamităților naturale

Semnalizarea timpurie și înștiințarea în zonele amenințate de calamitățile naturale pentru eliminarea pagubelor materiale și a pierderilor de vieți umane. Informații detaliate (engleză).

Sisteme de alarmare în apropierea barajelor de apă

Semnalizarea timpurie a deteriorării barajelor și prevenirea pierderilor directe de vieți omenești în teritoriul inundat. Informații detaliate (engleză).

Sistem de avertizare în masă pentru porturi

Sistem puternic de avertizare și notificare în masă pentru porturi, format din sirene electronice și un sistem de monitorizare autonom, extrem de automatizat (engleză)

Sistem de avertizare în masă pentru aeroporturi

Sistem puternic de avertizare și notificare în masă conceput pentru aeroporturi în caz de vreme nefavorabilă, păsări dăunătoare și situații de operare periculoase. (engleză)

Sisteme antiinundație

O modalitate modernă și flexibilă de alarmare timpurie împotriva inundațiilor și ploilor torențiale ca protecție eficientă împotriva consecințelor negative ale acestora. Informații detaliate (engleză).

Sisteme de alarmare în industria chimică

Sisteme industriale complexe de alarmare în masă și înștiințare timpurie, inclusiv monitorizarea concentrațiilor de substanțe periculoase. Informații detaliate (engleză).

Sisteme de alarmare în industria oțelului

Informarea imediată a unităților de urgență cu privire la punerea în pericol a sănătății, vieții sau a proprietății folosind butoanele Man-Down. Informații detaliate (engleză).

Sisteme de alarmare în industria petrolului și a gazelor

Alertă în cazul unui risc crescut de explozie sau incendiu și informarea cu privire la apariția unui eveniment sau accident extraordinar și la procedurile legate de evacuare. Informații detaliate (engleză).

Sisteme de alarmare în industria energetică

Alarmare și înștiințare timpurie care îndeplinesc cerințele stricte pentru funcționarea fiabilă a centralelor nucleare în condiții dificile tipice. Informații detaliate (engleză).

Sisteme radio pentru industrie

Sonorizarea spațiilor industriale care păstrează exigențele pentru sistemele radio de evacuare și ușor interconectabile cu alte sisteme SCADA . Informații detaliate (engleză).

Sisteme radio combinate pentru exterior și interior

Sonorizarea exteriorului și interiorului dintr-o singură locație, potrivită și pentru nevoile evacuării dirijate în situații de criză. Informații detaliate (engleză).

Notification and summons

A notification and summons system is a professional tool designed for the quick and mass distribution of messages, announcements, or warnings to any target group.

Sirene în cariere de piatră și mine de suprafață

Maximizarea siguranței oamenilor în carierele de piatră și minele de suprafață prin informarea despre o viitoare explozie cu un semnal acustic puternic. Informații detaliate (engleză).

Sirene pe terenurile de golf

Asigurarea protecției tuturor persoanelor pe terenurile de golf înainte de furtuna însoțită de fulgere. Informații detaliate (engleză).

Sirene pe stadioanele de iarnă și în depozitele frigorifice

Asigurarea protecției angajaților, vizitatorilor, locuitorilor și a bunurilor materiale împotriva scăpărilor de substanță periculoasă. Informații detaliate (engleză).

Stirene pe poligoanele de tir și aeroporturi

Alarmarea în situații de urgență și anunțarea instrucțiunilor în timpul tragerii, alungarea păsărilor și completarea acustică a atmosferei. Informații detaliate (engleză).

Posibilități de utilizare a sirenelor Screamer

Locuri de muncă și șantiere zgomotoase, nave și porturi, cariere de piatră și mine, instalații industriale mobile, aeroporturi, gări de autobuze și trenuri și spații publice. Informații detaliate (engleză).

Automatizarea statiilor de pompieri

Controlul și supravegherea echipamentelor unităților de pompieri de la un singur centru de control, simplificarea proceselor cheie (engleză)

Interventie si gestionarea resurselor

Soluție software modernă și inovatoare pentru unitățile de pompieri: înregistrarea evenimentelor, evidența informațiilor privind intervențiile, numărul de pompieri în acțiune, tehnologia folosită (engleză)