Obecný rozhlas

Obecný rozhlas

Obecný rozhlas

tibor-bezdrotovy-skrinka

Popis riešenia

Riešenie miestneho rozhlasu v obciach je postavené na technológiách produktov Tibor resp. Amadeo. Umožňuje vedeniu obce plošne informovať svojich obyvateľov o dianí v obci (napr. pravidelné obecné vysielanie), ale je možné ho využiť aj ako lokálny varovný systém v krízových situáciách.

Pre obce, ktoré sa rozhodujú medzi modernizovaním pôvodného 100 V drôtového rozhlasu a medzi vybudovaním úplne nového bezdrôtového systému sme pripravili riešenie bez kompromisov – obecný rozhlas, ktorý sa dá vybudovať v niekoľkých medzistupňoch od klasického drôtového až po bezdrôtový so všetkými najmodernejšími funkciami. Obec si tak môže rozplánovať investície na dlhšie časové obdobie a pritom nie je nutné zahadzovať už nakúpené veci – systém sa len bude neustále rozširovať o nové zariadenia a funkcie. Ústredňa je zálohovaná akumulátormi a systém spĺňa požiadavky normy STN EN 50 849 pre núdzové akustické systémy.  Systém je možné rozšíriť o softvér Vektra® a ďalšie doplnkové moduly na ovládanie rozhlasu cez mobilný telefón, internet alebo pevnú telefónnu linku.

Popis riešenia

Riešenie miestneho rozhlasu v obciach je postavené na technológiách produktov Tibor resp. Amadeo. Umožňuje vedeniu obce plošne informovať svojich obyvateľov o dianí v obci (napr. pravidelné obecné vysielanie), ale je možné ho využiť aj ako lokálny varovný systém v krízových situáciách.

Pre obce, ktoré sa rozhodujú medzi modernizovaním pôvodného 100 V drôtového rozhlasu a medzi vybudovaním úplne nového bezdrôtového systému sme pripravili riešenie bez kompromisov – obecný rozhlas, ktorý sa dá vybudovať v niekoľkých medzistupňoch od klasického drôtového až po bezdrôtový so všetkými najmodernejšími funkciami. Obec si tak môže rozplánovať investície na dlhšie časové obdobie a pritom nie je nutné zahadzovať už nakúpené veci – systém sa len bude neustále rozširovať o nové zariadenia a funkcie. Ústredňa je zálohovaná akumulátormi a systém spĺňa požiadavky normy STN EN 50 849 pre núdzové akustické systémy.

tibor-bezdrotovy-skrinka

Rozhlas po drôte - 100 V systém

 • Základné riešenie pre obce, ktoré už majú vybudované 100 V drôtové vedenie
 • Jadrom systému je ústredňa Amadeo s celkovým výkonom až do 2400 W (600 W na jedno samostatné vedenie)
 • Hlásenie z mikrofónu alebo z iného zdroja audiosignálu
100V_drote_01

Rozhlas po drôte - 100 V systém

 • Základné riešenie pre obce, ktoré už majú vybudované 100 V drôtové vedenie
 • Jadrom systému je ústredňa Amadeo s celkovým výkonom až do 2400 W (600 W na jedno samostatné vedenie)
 • Hlásenie z mikrofónu alebo z iného zdroja audiosignálu
100V_drote_01
kombinovany

Kombinované riešenie - po drôte a bezdrôtovo

 • Riešenie pre obce, kde časť obce je pokrytá pôvodnými 100 V drôtovými rozvodmi a vzdialenejšie a ťažko dostupné miesta sa pokryjú bezdrôtovými akustickými hlásičmi Tibor
 • Jadrom systému je ústredňa Amadeo rozšírená o rádiopack

Kombinované riešenie - po drôte a bezdrôtovo

 • Riešenie pre obce, kde časť obce je pokrytá pôvodnými 100 V drôtovými rozvodmi a vzdialenejšie a ťažko dostupné miesta sa pokryjú bezdrôtovými akustickými hlásičmi Tibor
 • Jadrom systému je ústredňa Amadeo rozšírená o rádiopack
kombinovany

Bezdrôtový rozhlas

 • Riešenie na pokrytie celej obce modernými bezdrôtovými akustickými hlásičmi Tibor
 • Jadrom systému je ústredňa Tibor obsahujúca rádiopack a ovládací pult
 • Vysoká robustnosť a odolnosť systému pred živelnými pohromami a zásahmi tretích osôb
 • Možnosť diaľkového nastavenia hlasitosti pre každý koncový bod samostatne
 • Flexibilné a jednoduché rozširovanie systému
rozhlas-tibor-bezdrotovy-obecny

Bezdrôtový rozhlas

 • Riešenie na pokrytie celej obce modernými bezdrôtovými akustickými hlásičmi Tibor
 • Jadrom systému je ústredňa Tibor obsahujúca rádiopack a ovládací pult
 • Vysoká robustnosť a odolnosť systému pred živelnými pohromami a zásahmi tretích osôb
 • Možnosť diaľkového nastavenia hlasitosti pre každý koncový bod samostatne
 • Flexibilné a jednoduché rozširovanie systému
rozhlas-tibor-bezdrotovy-obecny