Acusticus

Demo projekty – akustické ozvučenie 

Acusticus

Demo projekty – akustické ozvučenie

Exteriérový akustický projekt
Elektronické sirény

Ukážkový projekt na vytvorenie jednoduchého lokálneho varovného systému v areáli priemyselného podniku. Cieľom je určiť počet a približné umiestnenie elektronických sirén na vhodné akustické pokrytie ohrozeného územia tohto podniku.

Exteriérový akustický projekt
Elektronické sirény

Ukážkový projekt na vytvorenie jednoduchého lokálneho varovného systému v areáli priemyselného podniku. Cieľom je určiť počet a približné umiestnenie elektronických sirén na vhodné akustické pokrytie ohrozeného územia tohto podniku.

Exteriérový akustický projekt
Ozvučenie obce

Ukážkový projekt na ozvučenie časti obce obecným rozhlasom. Cieľom je určiť počet a približné umiestnenie koncových bodov bezdrôtového rozhlasu alebo klasických drôtových reproduktorov, aby dostatočne pokryli celé zastavané územie požadovaným akustickým tlakom. Keďže cez obec prechádza hlučná cesta, projekt zohľadňuje aj hlukové pozadie a jeho vplyv na počuteľnosť a zrozumiteľnosť rozhlasu.

Exteriérový akustický projekt
Ozvučenie obce

Ukážkový projekt na ozvučenie časti obce obecným rozhlasom. Cieľom je určiť počet a približné umiestnenie koncových bodov bezdrôtového rozhlasu alebo klasických drôtových reproduktorov, aby dostatočne pokryli celé zastavané územie požadovaným akustickým tlakom. Keďže cez obec prechádza hlučná cesta, projekt zohľadňuje aj hlukové pozadie a jeho vplyv na počuteľnosť a zrozumiteľnosť rozhlasu.

Interiérový akustický projekt
Vnútorné ozvučenie

Ukážkový projekt na vytvorenie vnútorného rozhlasu pre budovu s predajným skladom a dvoma kanceláriami. Cieľom je správne rozmiestniť reproduktory, aby bola dostatočne pokrytá celá plocha požadovanou úrovňou akustického tlaku.

Interiérový akustický projekt
Vnútorné ozvučenie

Ukážkový projekt na vytvorenie vnútorného rozhlasu pre budovu s predajným skladom a dvoma kanceláriami. Cieľom je správne rozmiestniť reproduktory, aby bola dostatočne pokrytá celá plocha požadovanou úrovňou akustického tlaku.

acusticus_button_thumb