Včasné varovanie
pred tsunami

Včasné varovanie pred tsunami

Prečo budovať systém varovania
pred tsunami

Silné zemetrasenia a následné prívalové morské vlny tsunami predstavujú obrovské riziko pre mnohé ostrovy a pobrežné oblasti a môžu spôsobiť ničivé katastrofy, vedúce k ohrozeniu zdravia, života a významným stratám na majetku. Vlna tsunami môže udrieť kedykoľvek a kdekoľvek a na pobrežie sa môže dostať v priebehu niekoľkých minút od začiatku zemetrasenia. Práve tento čas je možné použitím moderného monitorovacieho, varovného a vyrozumievacieho systému využiť na záchranu životov a zmierňovanie  škôd na majetku.

pdf_logo_file    Systém hromadného varovania pre Tsunami

Prečo budovať systém varovania pred tsunami

Silné zemetrasenia a následné prívalové morské vlny tsunami predstavujú obrovské riziko pre mnohé ostrovy a pobrežné oblasti a môžu spôsobiť ničivé katastrofy, vedúce k ohrozeniu zdravia, života a významným stratám na majetku. Vlna tsunami môže udrieť kedykoľvek a kdekoľvek a na pobrežie sa môže dostať v priebehu niekoľkých minút od začiatku zemetrasenia. Práve tento čas je možné použitím moderného monitorovacieho, varovného a vyrozumievacieho systému využiť na záchranu životov a zmierňovanie  škôd na majetku.

pdf_logo_file    Systém hromadného varovania pre Tsunami

Popis riešenia systému na varovanie pred tsunami

Systém včasného varovania pred tsunami od spoločnosti Telegrafia je navrhnutý ako špičkový moderný systém, pokrývajúci sirénami rozsiahle obývané pobrežné oblasti. Je prepojený s existujúcim monitoringom podmorských zemetrasení a rôznymi systémami monitoringu počasia alebo úrovne morskej hladiny. Je vybavený softvérovými aplikáciami Vektra® (SCADA, Varovanie a Vyrozumenie) pre jednotlivé  prvky systému:

Monitorovací systém monitoruje seizmické vlny, ktoré prechádzajú zemskou kôrou po podmorskom zemetrasení
Varovný systém so sirénami pokrýva varovným signálom pobrežie, ktoré môže vlna tsunami zasiahnuť
Vyrozumievací systém informuje kompetentné osoby hlasovou alebo textovou správou o vzniku mimoriadnej situácie

Popis riešenia systému na varovanie pred tsunami

Systém včasného varovania pred tsunami od spoločnosti Telegrafia je navrhnutý ako špičkový moderný systém, pokrývajúci sirénami rozsiahle obývané pobrežné oblasti. Je prepojený s existujúcim monitoringom podmorských zemetrasení a rôznymi systémami monitoringu počasia alebo úrovne morskej hladiny. Je vybavený softvérovými aplikáciami Vektra® (SCADA, Varovanie a Vyrozumenie) pre jednotlivé  prvky systému:

Monitorovací systém monitoruje seizmické vlny, ktoré prechádzajú zemskou kôrou po podmorskom zemetrasení Varovný systém so sirénami pokrýva varovným signálom pobrežie, ktoré môže vlna tsunami zasiahnuť. Vyrozumievací systém informuje kompetentné osoby hlasovou alebo textovou správou o vzniku mimoriadnej situácie

Riadiace centrum

Je vybavené softvérovými aplikáciami Vektra® zbiera, analyzuje a vyhodnocuje údaje získané zo senzorov a oceánskych bóji automaticky aktivuje varovanie a vyrozumenie pri prekročení kritických hodnôt zaručuje vysokú bezpečnosť vďaka stopercentnému zálohovaniu celej technológie.

02

Monitorovací systém

Existujúci monitorovací systém je tvorený sústavou senzorov a sieťou oceánskych bóji na detekciu podmorského zemetrasenia a následnej prívalovej vlny tsunami. Senzory je možné pripojiť so sirénou Pavian, alebo monitorovacou stanicou a následne získané dáta preniesť do riadiaceho centra.

03

Komunikačná infraštruktúra

Zabezpečuje komunikáciu medzi riadiacim centrom a ostatnými prvkami varovného, monitorovacieho a vyrozumievacieho systému. Zároveň umožňuje prepojenie tohto systému so systémami tretích strán.

04

Elektronické sirény Pavian

Pokrývajú varovným signálom rozsiahle pobrežné oblasti, pričom majú dobrú zrozumiteľnosť aj pri reprodukovaní hovoreného slova. Pred príchodom katastrofy vysielajú akustické varovanie a po jej doznení možno hlasovými správami koordinovať postihnuté obyvateľstvo a pomáhať pri záchranných prácach. Každá siréna sa dá aktivovať samostatne alebo ako súčasť skupiny a dá sa ovládať lokálne alebo z kontrolného centra. Pri použití solárnych článkov sirény Pavian nepotrebujú externý zdroj energie.

05

Vyrozumievané kompetentné osoby

Sú informované o vzniku mimoriadnej  udalosti telefonicky alebo SMS správou a zároveň sú zvolávané na pracoviská a záchranné operácie.

druhy bod

Monitorovací systém

Existujúci monitorovací systém je tvorený sústavou senzorov a sieťou oceánskych bóji na detekciu podmorského zemetrasenia a následnej prívalovej vlny tsunami. Senzory je možné pripojiť so sirénou Pavian, alebo monitorovacou stanicou a následne získané dáta preniesť do riadiaceho centra.

03

Komunikačná infraštruktúra

Zabezpečuje komunikáciu medzi riadiacim centrom a ostatnými prvkami varovného, monitorovacieho a vyrozumievacieho systému. Zároveň umožňuje prepojenie tohto systému so systémami tretích strán.

Riadiace centrum

Je vybavené softvérovými aplikáciami Vektra® zbiera, analyzuje a vyhodnocuje údaje získané zo senzorov a oceánskych bóji automaticky aktivuje varovanie a vyrozumenie pri prekročení kritických hodnôt zaručuje vysokú bezpečnosť vďaka stopercentnému zálohovaniu celej technológieoperácie.

tsunami-schema-4-5

04

Elektronické sirény Pavian

Pokrývajú varovným signálom rozsiahle pobrežné oblasti, pričom majú dobrú zrozumiteľnosť aj pri reprodukovaní hovoreného slova. Pred príchodom katastrofy vysielajú akustické varovanie a po jej doznení možno hlasovými správami koordinovať postihnuté obyvateľstvo a pomáhať pri záchranných prácach. Každá siréna sa dá aktivovať samostatne alebo ako súčasť skupiny a dá sa ovládať lokálne alebo z kontrolného centra. Pri použití solárnych článkov sirény Pavian nepotrebujú externý zdroj energie.

05

Vyrozumievané kompetentné osoby

Sú informované o vzniku mimoriadnej  udalosti telefonicky alebo SMS správou a zároveň sú zvolávané na pracoviská a záchranné operácie.

Výhody riešenia

 • Pokrytie rozsiahleho územia prenikavým akustickým varovným signálom
 • Na základe výstupov z monitorovacieho systému dokáže automatizovane ovládať iné SCADA zariadenia, napr. vypnutie prívodu plynu
 • Automatická aktivácia varovania a vyrozumenia
 • Jednoduchšie následné riadenie evakuácie vďaka výbornej zrozumiteľnosti hovoreného slova
 • Smart prevádzka vďaka tichým testom sirén, vzdialenej autodiagnostike a možnosti prepojenia so systémami tretích strán
 • Plná nezávislosť pri výpadku napájania elektrickou energiou
tsunami-acusticus-small

Výhody riešenia

 • Pokrytie rozsiahleho územia prenikavým akustickým varovným signálom
 • Na základe výstupov z monitorovacieho systému dokáže automatizovane ovládať iné SCADA zariadenia, napr. vypnutie prívodu plynu
 • Automatická aktivácia varovania a vyrozumenia
 • Jednoduchšie následné riadenie evakuácie vďaka výbornej zrozumiteľnosti hovoreného slova
 • Smart prevádzka vďaka tichým testom sirén, vzdialenej autodiagnostike a možnosti prepojenia so systémami tretích strán
 • Plná nezávislosť pri výpadku napájania elektrickou energiou