Včasné varovanie
pri zemetrasení

Včasné varovanie pri zemetrasení

Prečo budovať systém na varovanie
pri zemetrasení

Na celom svete dochádza denne k desiatkam zemetrasení. Našťastie väčšina z nich je príliš slabá na to, aby dokázala ohroziť ľudské aktivity. Vážny problém nastáva až vtedy, keď sa objaví silné zemetrasenie s veľkou intenzitou. Keďže presný okamih vzniku silného zemetrasenia zatiaľ predpovedať nevieme,  o to dôležitejšie je vybudovať v ohrozených oblastiach dostatočne rýchle, efektívne a účinné varovanie, vďaka ktorému ľudia získajú cenné sekundy na svoju záchranu.

pdf_logo_file   Systém včasného varovanie pri zemetrasení

Prečo budovať systém na varovanie pri zemetrasení

Na celom svete dochádza denne k desiatkam zemetrasení. Našťastie väčšina z nich je príliš slabá na to, aby dokázala ohroziť ľudské aktivity. Vážny problém nastáva až vtedy, keď sa objaví silné zemetrasenie s veľkou intenzitou. Keďže presný okamih vzniku silného zemetrasenia zatiaľ predpovedať nevieme,  o to dôležitejšie je vybudovať v ohrozených oblastiach dostatočne rýchle, efektívne a účinné varovanie, vďaka ktorému ľudia získajú cenné sekundy na svoju záchranu.

pdf_logo_file   Systém včasného varovanie pri zemetrasení

Popis riešenia systému na varovanie pri zemetrasení

Základom systémov včasného varovania pri zemetrasení sú spoľahlivé seizmický senzory, ktoré dokážu detekovať seizmické vlny a následne po ich bleskovom vyhodnotení automaticky aktivovať varovný signál. Ten poskytne ľuďom v ohrozenej oblasti cenné sekundy na svoju záchranu.

Seizmický senzor je pripojený priamo na elektronickú sirénu, ktorú aktivuje automaticky pri nebezpečných otrasoch. Systém je automatický a nezávislý, takže funguje aj v prípade výpadku napájania, ktoré je častým sprievodným javom pri zemetrasení. Väčšie systémy sú vybavené softvérovými aplikáciami Vektra® (SCADA, Varovanie a Vyrozumenie).
V prípade detekcie nebezpečných vĺn senzormi (monitoruje ich Vektra® SCADA), sa automaticky aktivujú všetky sirény (Vektra® Varovanie) a zároveň sú kompetentné osoby informované hlasovou alebo textovou správou o vzniku mimoriadnej situácie (Vektra® Vyrozumenie).

Popis riešenia systému na varovanie pri zemetrasení

Základom systémov včasného varovania pri zemetrasení sú spoľahlivé seizmický senzory, ktoré dokážu detekovať seizmické vlny a následne po ich bleskovom vyhodnotení automaticky aktivovať varovný signál. Ten poskytne ľuďom v ohrozenej oblasti cenné sekundy na svoju záchranu.

Seizmický senzor je pripojený priamo na elektronickú sirénu, ktorú aktivuje automaticky pri nebezpečných otrasoch. Systém je automatický a nezávislý, takže funguje aj v prípade výpadku napájania, ktoré je častým sprievodným javom pri zemetrasení. Väčšie systémy sú vybavené softvérovými aplikáciami Vektra® (SCADA, Varovanie a Vyrozumenie). V prípade detekcie nebezpečných vĺn senzormi (monitoruje ich Vektra® SCADA), sa automaticky aktivujú všetky sirény (Vektra® Varovanie) a zároveň sú kompetentné osoby informované hlasovou alebo textovou správou o vzniku mimoriadnej situácie (Vektra® Vyrozumenie).

bod jeden

Špecializované senzory

Seizmické senzory sú umiestňované do najnižších priestorov budov a monitorujú seizmické vlny. Pri detekcii nebezpečných seizmických vĺn okamžite automaticky aktivujú varovný systém.  Sú pripojené priamo na elektronickú sirénu a následne získané dáta prenášajú do riadiaceho centra.

02

Elektronické sirény

Okamžite a automaticky po zaznamenaní nebezpečnej seizmickej aktivity vysielajú varovný signál. Ich najväčšou výhodou je, že pokryjú veľké územie a čo najrýchlejšie podajú varovnú správu ľuďom na ohrozenom území. Po doznení prvotných otrasov možno hlasovými správami koordinovať postihnuté obyvateľstvo a pomáhať pri záchranných prácach. Systém elektronických sirén sa dá aktivovať jednotlivo alebo skupinovo z riadiaceho centra a je nezávislý na komerčnej infraštruktúre. Pri použití solárneho napájania je možné umiestniť sirény aj do miest bez externého zdroja energie.

03

Riadiace centrum

Vybavené dispečerským riadiacim pultom OCP16 alebo softvérovými aplikáciami Vektra®, automaticky aktivuje varovanie a vyrozumenie v prípade mimoriadnej situácie. Celá technológia je vysoko bezpečná a plne zálohovaná. Z riadiaceho centra je možné aktivovať systém aj v prípade iných mimoriadnych udalosti a katastrof.

04

Komunikačná infraštruktúra

Zabezpečuje mimoriadne rýchlu komunikáciu medzi riadiacim centrom a ostatnými prvkami monitorovacieho, varovného, a vyrozumievacieho systému. Zároveň umožňuje prepojenie tohto systému so systémami tretích strán.

05

Vyrozumievané kompetentné osoby

Sú informované o vzniku mimoriadnej  udalosti telefonicky alebo SMS správou a zároveň sú zvolávané na pracoviská a záchranné operácie.

schema-zemetrasenie-01

bod jeden

Špecializované senzory

Seizmické senzory sú umiestňované do najnižších priestorov budov a monitorujú seizmické vlny. Pri detekcii nebezpečných seizmických vĺn okamžite automaticky aktivujú varovný systém.  Sú pripojené priamo na elektronickú sirénu a následne získané dáta prenášajú do riadiaceho centra.

02

Elektronické sirény

Okamžite a automaticky po zaznamenaní nebezpečnej seizmickej aktivity vysielajú varovný signál. Ich najväčšou výhodou je, že pokryjú veľké územie a čo najrýchlejšie podajú varovnú správu ľuďom na ohrozenom území. Po doznení prvotných otrasov možno hlasovými správami koordinovať postihnuté obyvateľstvo a pomáhať pri záchranných prácach. Systém elektronických sirén sa dá aktivovať jednotlivo alebo skupinovo z riadiaceho centra a je nezávislý na komerčnej infraštruktúre. Pri použití solárneho napájania je možné umiestniť sirény aj do miest bez externého zdroja energie.

05

Vyrozumievané kompetentné osoby

Sú informované o vzniku mimoriadnej  udalosti telefonicky alebo SMS správou a zároveň sú zvolávané na pracoviská a záchranné operácie.

04

Komunikačná infraštruktúra

Zabezpečuje mimoriadne rýchlu komunikáciu medzi riadiacim centrom a ostatnými prvkami monitorovacieho, varovného, a vyrozumievacieho systému. Zároveň umožňuje prepojenie tohto systému so systémami tretích strán.

03

Riadiace centrum

Vybavené dispečerským riadiacim pultom OCP16 alebo softvérovými aplikáciami Vektra®, automaticky aktivuje varovanie a vyrozumenie v prípade mimoriadnej situácie. Celá technológia je vysoko bezpečná a plne zálohovaná. Z riadiaceho centra je možné aktivovať systém aj v prípade iných mimoriadnych udalosti a katastrof.

Výhody riešenia

 • Výstraha ešte pred začiatkom zemetrasenia
 • Pokrytie rozsiahleho územia prenikavým varovným tónom
 • Ovládanie ďalších SCADA zariadená, napr. vypnutie prívodu plynu
 • Automatické vyhodnotenie a aktivácia varovania a vyrozumenia
 • Smart prevádzka vďaka tichým testom sirén, vzdialenej autodiagnostike a možnosti prepojenia so systémami tretích strán
 • Plná nezávislosť pri výpadku napájania elektrickou energiou
zemetrasenia-acusticus-s

Výhody riešenia

 • Výstraha ešte pred začiatkom zemetrasenia
 • Pokrytie rozsiahleho územia prenikavým varovným tónom
 • Ovládanie ďalších SCADA zariadená, napr. vypnutie prívodu plynu
 • Automatické vyhodnotenie a aktivácia varovania a vyrozumenia
 • Smart prevádzka vďaka tichým testom sirén, vzdialenej autodiagnostike a možnosti prepojenia so systémami tretích strán
 • Plná nezávislosť pri výpadku napájania elektrickou energiou