Elektronická siréna Pavian Portable

Prenosnú elektronickú sirénu Pavian Portable je možné ovládať rôznymi spôsobmi – lokálne alebo na diaľku.

Na lokálne ovládanie sirény je možné použiť ovládací panel LCU15 pripojený káblom, prípadne ovládací panel RCU15 Pro na bezdrôtové ovládanie do vzdialenosti niekoľko sto metrov.

Na diaľkové ovládanie sirény Pavian Portable je možné použiť rôzne, väčšinou bezdrôtové, komunikačné kanály. Môžu to byť rôzne rádiové siete, či už analógové alebo digitálne, alebo siete mobilných operátorov. Podľa verzie siréna môže obsahovať analógové alebo digitálne rádio, alebo GSM komunikačný modul. Sirénu je možné ovládať aj cez viac komunikačných kanálov súčasne, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť, že bude pripravená na použitie za každých okolností.

Siréna Pavian Portable môže byť integrovaná aj do veľkého varovného systému a môže byť ovládaná prostredníctvom softvéru Vektra®, ktorý  ponúka mnohé nadštandardné funkcie. V ponuke je aj prenosné ovládacie zariadenie Portable Dispatch Centre so zabudovaným farebným displejom s dotykovým panelom. Toto zariadenie spolu s prenosnými sirénami umožňuje vo veľmi krátkom čase vybudovať nezávislý varovný systém. Ďalšou možnosťou je ovládanie sirény priamo z mobilného telefónu pomocou SMS alebo pomocou na to určenej aplikácie.

 

pdf_logo_file    Elektronická siréna Pavian Portable

Prenosnú elektronickú sirénu Pavian Portable je možné ovládať rôznymi spôsobmi – lokálne alebo na diaľku.

Na lokálne ovládanie sirény je možné použiť ovládací panel LCU15 pripojený káblom, prípadne ovládací panel RCU15 Pro na bezdrôtové ovládanie do vzdialenosti niekoľko sto metrov.

Na diaľkové ovládanie sirény Pavian Portable je možné použiť rôzne, väčšinou bezdrôtové, komunikačné kanály. Môžu to byť rôzne rádiové siete, či už analógové alebo digitálne, alebo siete mobilných operátorov. Podľa verzie siréna môže obsahovať analógové alebo digitálne rádio, alebo GSM komunikačný modul. Sirénu je možné ovládať aj cez viac komunikačných kanálov súčasne, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť, že bude pripravená na použitie za každých okolností.

Siréna Pavian Portable môže byť integrovaná aj do veľkého varovného systému a môže byť ovládaná prostredníctvom softvéru Vektra®, ktorý  ponúka mnohé nadštandardné funkcie. V ponuke je aj prenosné ovládacie zariadenie Portable Dispatch Centre so zabudovaným farebným displejom s dotykovým panelom. Toto zariadenie spolu s prenosnými sirénami umožňuje vo veľmi krátkom čase vybudovať nezávislý varovný systém. Ďalšou možnosťou je ovládanie sirény priamo z mobilného telefónu pomocou SMS alebo pomocou na to určenej aplikácie.

Electronic siren control vektra

Vektra® softvér

electronic siren control rcu15

RCU15

tragbare elektronische sirene steuerung lcu15

LCU15

Electronic siren control vektra

Vektra® softvér

electronic siren control rcu15

RCU15

tragbare elektronische sirene steuerung lcu15

LCU15

Ovládanie elektronickej sirény Pavian Portable

Ovládacie zariadenia môžu byť so sirénou prepojené prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov:

Ovládanie elektronickej sirény Pavian Portable

Ovládacie zariadenia môžu byť so sirénou prepojené prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov:
Rádiové kanályLinkové kanály
• Analógové rádio• TCP/IP
• Digitálne rádio (MOTOTRBO)• aBUS®-E
• RDS (Radio Data Signaling)• RS232/485
• POCSAG• Binárne vstupy/výstupy
• GSM/SMS
• GSM/mobilné dáta
• WiFi
• 2.4 GHz TLG Wireless
Rádiové kanályLinkové kanály
• Analógové rádio• TCP/IP
• Digitálne rádio (MOTOTRBO)• aBUS®-E
• RDS (Radio Data Signaling)• RS232/485
• POCSAG• Binárne vstupy/výstupy
• GSM/SMS
• GSM/mobilné dáta
• WiFi
• 2.4 GHz TLG Wireless

Súvisiace produkty

Súvisiace produkty

Výkonná elektronická siréna pre použitie samostatne alebo v malých sieťach

Kompaktná integrovaná elektronická siréna na priemyselné využite s vlastnou zabudovanou napájacou batériou

Výkonná mobilná elektronická siréna pre hromadné varovanie vhodná na inštaláciu na automobily a iné dopravné zariadenia