Priemyselný interkom

Priemyselný interkom

Inteligentný priemyselný interkom pre skutočných profesionálov

 • Jednoduchá obsluha
 • Obojsmerná hlasová komunikácia medzi vopred definovanými účastníkmi v interiéri aj exteriéri a to aj na dlhé vzdialenosti (vďaka sieti LAN)
 • Plná kompatibilita s ostatnými zariadeniami od spoločnosti Telegrafia a. s.
 • Využiteľnosť na živé hlásenia do interiérového a exteriérového rozhlasu v priemyselnom areáli
 • Aktivácia sirén a ďalších zariadení pre zvukové a svetelné varovanie
 • Spúšťanie automatizovaných systémov hromadného vyrozumenia osôb
 • Programovateľná reakcia na podnety z okolia (t.j. automatická aktivácia odsávania na základe senzorických meraní koncentrácie nebezpečných plynov)
 • Ovládanie lokálnych alebo vzdialených zariadení (napr. pri úspešnej RFiD autorizácii obsluhy sa odblokuje možnosť prostredníctvom tlačidla otvoriť vstup do zabezpečenej oblasti)
Hasici-door-red
Hasici_02

Odolnosť a robustnosť

 • Robustná konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele
 • Odoláva vlhkosti, vysokým teplotám, nečistotám
 • Odolné anti-vandalské tlačidlá
 • Vysoké IP krytie

Výkonnosť a bezpečnosť

 • Výkonný vodotesný zabudovaný reproduktor
 • Zrozumiteľná komunikácia medzi používateľmi, dokonca aj v extrémne hlučných prevádzkach (automatická regulácia hlasitosti)
 • Možnosť vybavenia snímačom RFiD kariet na identifikáciu a autorizáciu vstupu do vyhradených priestorov

Moderné komunikačné zariadenie

 • Integrovateľné do VoIP sietí
 • Možnosť integrácie do varovných systémov a ovládacích centier
 • Ovládanie lokálnych alebo vzdialených zariadení pomocou zabudovaných binárnych vstupov a výstupov, napr. otváranie dverí alebo zapínanie svetelného signalizačného zariadenia

Súvisiace produkty

Súvisiace produkty

Viacúčelové zariadenie, ktoré v sebe spája štandardné funkcie na interakciu obsluhy a systému s pokročilými funkciami pre varovanie, komunikáciu alebo automatizáciu procesov.