Soluții

Soluții în domeniul alarmării și înștiințării

Soluții

Soluții în domeniul alarmării și înștiințării
Sisteme de alarmare în industria chimică

Sisteme industriale complexe de alarmare în masă și înștiințare timpurie, inclusiv monitorizarea concentrațiilor de substanțe periculoase. Informații detaliate (engleză).

Sisteme de alarmare în industria oțelului

Informarea imediată a unităților de urgență cu privire la punerea în pericol a sănătății, vieții sau a proprietății folosind butoanele Man-Down. Informații detaliate (engleză).

Sisteme de alarmare în industria petrolului și a gazelor

Alertă în cazul unui risc crescut de explozie sau incendiu și informarea cu privire la apariția unui eveniment sau accident extraordinar și la procedurile legate de evacuare. Informații detaliate (engleză).

Sisteme de alarmare în industria energetică

Alarmare și înștiințare timpurie care îndeplinesc cerințele stricte pentru funcționarea fiabilă a centralelor nucleare în condiții dificile tipice. Informații detaliate (engleză).