Rozšírený hardvérový
vyrozumievací a zvolávací
systém

Rozšírený hardvérový
vyrozumievací a zvolávací
systém

Rozšírený hardvérový
vyrozumievací a zvolávací
systém

popis_01

Popis riešenia

Ak požadujete automatizovaný a multifunkčný spôsob vyrozumenia a zvolávania osôb s viacerými rozšírenými funkciami, potom je pre vás vhodné ucelené hardvérové riešenie, ktoré  je postavené na výkonnom softvéri Vektra®Vyrozumenie. Tento softvér využíva samostatný zálohovaný počítač, ku ktorému sú pripojené potrebné komunikačné moduly. Funkčnosť riešenia sa dá rozšíriť modulmi Vektra®Varovanie alebo Vektra®SCADA.

Štandardne sú podporované tieto komunikačné kanály: mobilné telefóny, pevné telefónne linky, SMS a VoIP. Je možné doplniť ich aj o e-maily, paging a rádiostanice. Vyrozumievací systém v tejto verzii dokáže zohľadniť rôznu časovú dostupnosť osôb (napríklad podľa ich pracovnej doby) a podľa toho zvoliť preferovaný spôsob vyrozumenia. Obsluha je automaticky informovaná o výsledku vyrozumenia.

Tento systém pre vyrozumenie a zvolávanie spĺňa prísne normy kladené na varovné a vyrozumievacie systémy použiteľné v prípade núdzového stavu. Bol vyvinutý v spoločnosti Telegrafia a. s. jej vlastným vývojovým oddelením, vďaka čomu môže zákazník získať riešenia v mnohých aspektoch prispôsobené podľa svojich požiadaviek priamo od výrobcu a tým v nemalej miere ušetriť investičné náklady na vybudovanie moderného vyrozumievacieho systému.

Popis riešenia

Ak požadujete automatizovaný a multifunkčný spôsob vyrozumenia a zvolávania osôb s viacerými rozšírenými funkciami, potom je pre vás vhodné ucelené hardvérové riešenie, ktoré  je postavené na výkonnom softvéri Vektra®Vyrozumenie. Tento softvér využíva samostatný zálohovaný počítač, ku ktorému sú pripojené potrebné komunikačné moduly. Funkčnosť riešenia sa dá rozšíriť modulmi Vektra®Varovanie alebo Vektra®SCADA.

Štandardne sú podporované tieto komunikačné kanály: mobilné telefóny, pevné telefónne linky, SMS a VoIP. Je možné doplniť ich aj o e-maily, paging a rádiostanice. Vyrozumievací systém v tejto verzii dokáže zohľadniť rôznu časovú dostupnosť osôb (napríklad podľa ich pracovnej doby) a podľa toho zvoliť preferovaný spôsob vyrozumenia. Obsluha je automaticky informovaná o výsledku vyrozumenia.

Tento systém pre vyrozumenie a zvolávanie spĺňa prísne normy kladené na varovné a vyrozumievacie systémy použiteľné v prípade núdzového stavu. Bol vyvinutý v spoločnosti Telegrafia a. s. jej vlastným vývojovým oddelením, vďaka čomu môže zákazník získať riešenia v mnohých aspektoch prispôsobené podľa svojich požiadaviek priamo od výrobcu a tým v nemalej miere ušetriť investičné náklady na vybudovanie moderného vyrozumievacieho systému.

popis_01

Príklad z praxe

Systém sledovania elektrickej siete vo veľkej administratívnej budove zaznamená v noci výpadok prúdu. Informáciu o tomto výpadku odovzdá vyrozumievaciemu systému, ktorý podľa vopred nadefinovaných nastavení vyberie z adresára osôb skupinu príslušných technikov a telefonicky im prehrá vopred pripravenú hlasovú správu.

Zvolávaní technici musia zadať potvrdzovací kód na potvrdenie prijatia telefonátu. V tom istom čase je vyrozumený aj správca budovy. Keďže je v systéme nastavené, že v danom čase neprijíma telefonické hovory a zároveň, že primárne komunikuje v angličtine, systém mu automaticky odošle predpripravenú informačnú SMS o výpadku prúdu v anglickom jazyku.

Systém pre vyrozumenie a zvolávanie v tomto vyhotovení ostáva počas celého výpadku napájania plne funkčný vďaka nainštalovaným záložným batériám.

riesenie_rozsirene_01

Príklad z praxe

Systém sledovania elektrickej siete vo veľkej administratívnej budove zaznamená v noci výpadok prúdu. Informáciu o tomto výpadku odovzdá vyrozumievaciemu systému, ktorý podľa vopred nadefinovaných nastavení vyberie z adresára osôb skupinu príslušných technikov a telefonicky im prehrá vopred pripravenú hlasovú správu.

Zvolávaní technici musia zadať potvrdzovací kód na potvrdenie prijatia telefonátu. V tom istom čase je vyrozumený aj správca budovy. Keďže je v systéme nastavené, že v danom čase neprijíma telefonické hovory a zároveň, že primárne komunikuje v angličtine, systém mu automaticky odošle predpripravenú informačnú SMS o výpadku prúdu v anglickom jazyku.

Systém pre vyrozumenie a zvolávanie v tomto vyhotovení ostáva počas celého výpadku napájania plne funkčný vďaka nainštalovaným záložným batériám.

riesenie_rozsirene_01

Výhody rozšíreného hardvérového vyrozumievacieho a zvolávacieho systému

Rýchlosť

Celý náročný proces vyrozumievania a zvolávania (manuálne telefonovanie, posielanie SMS a e-mailov) sa dá realizovať niekoľkými kliknutiami myšou. Pri použití viacerých komunikačných kanálov súčasne je možné rýchlo vyrozumieť a zvolať veľký počet osôb.

Prispôsobiteľnosť

Použitý softvér umožňuje preddefinovať rôzne typy mimoriadnych udalostí, priradiť k nim príslušné osoby, ktoré majú byť vyrozumené, nastaviť prioritu a komunikačné kanály, ktoré sa majú použiť. Vyrozumievať sa dá buď naraz alebo postupne (najprv telefónom, potom SMS, e-mail atď.), pričom je možné zohľadniť preferovaný komunikačný kanál, jazyk pre vyrozumenie a ďalšie aspekty.

Zohľadnenie dostupnosti vyrozumievaných osôb

Systém dokáže zohľadniť dostupnosť osôb v rôznych časoch (napríklad podľa pracovnej doby) a na rôznych miestach a podľa toho zvoliť preferovaný spôsob vyrozumenia. Nastavenie dostupnosti je možné v pätnásťminútových intervaloch v prehľadnom kalendári. Využiť sa dá aj centrálna databáza, ktorá môže byť k dispozícii pre viac dispečingov alebo operátorov vyrozumenia.

Spätná väzba

Obsluha je automaticky informovaná o výsledku vyrozumenia, buď vo forme informácie o odoslaní správy z vyrozumievacieho zariadenia, potvrdzujúcej správy o doručení vyrozumenia alebo vyžiadanej aktívnej odpovede od vyrozumievanej osoby. Po skončení vyrozumenia systém automaticky vygeneruje správu o výsledku vyrozumenia.

Automatizácia

Celý proces vyrozumenia je možné spúšťať aj automatizovane, bez potreby zásahu obsluhy, na základe informácie z monitorovacieho systému riadeného voliteľným modulom Vektra® SCADA.

Odolnosť

Podľa použitého hardvéru, nainštalovaných komunikačných kanálov a spôsobu prípadného prepojenia s inými systémami je možné riešenie vyrozumenia osôb zostaviť ako mimoriadne odolný systém, ktorý spĺňa prísne normy pre varovné a vyrozumievacie systémy v núdzových situáciách.