Jednoduchý, hardvérový
vyrozumievací a zvolávací
systém

Jednoduchý, hardvérový
vyrozumievací a zvolávací systém

Jednoduchý, hardvérový
vyrozumievací a zvolávací systém

vyrozumenie_01

Popis riešenia

Ak hľadáte samostatný a nezávislý spôsob vyrozumenia a zvolávania osôb s jednoduchým ovládaním, je vhodné použiť hardvérové riešenie, základom ktorého je viacúčelový dispečerský riadiaci pult OCP16. Proces vyrozumievania a zvolávania je možné realizovať niekoľkými jednoduchými krokmi. O priebehu aj výsledku vyrozumievania  je obsluha automaticky informovaná notifikáciou na displeji.

Toto riešenie umožňuje jednoducho preddefinovať vyrozumievané osoby, nastaviť komunikačné kanály a telefónne čísla pre ich vyrozumenie a zvolávanie a zároveň aj konkrétne typy mimoriadnych udalostí a priradiť k nim príslušné osoby, ktoré majú byť vyrozumené.

Popis riešenia

Ak hľadáte samostatný a nezávislý spôsob vyrozumenia a zvolávania osôb s jednoduchým ovládaním, je vhodné použiť hardvérové riešenie, základom ktorého je viacúčelový dispečerský riadiaci pult OCP16. Proces vyrozumievania a zvolávania je možné realizovať niekoľkými jednoduchými krokmi. O priebehu aj výsledku vyrozumievania  je obsluha automaticky informovaná notifikáciou na displeji.

Toto riešenie umožňuje jednoducho preddefinovať vyrozumievané osoby, nastaviť komunikačné kanály a telefónne čísla pre ich vyrozumenie a zvolávanie a zároveň aj konkrétne typy mimoriadnych udalostí a priradiť k nim príslušné osoby, ktoré majú byť vyrozumené.

vyrozumenie_01

Príklad z praxe

Desiatky našich zákazníkov využívajú pri svojej práci nebezpečné látky ako amoniak NH3, chlór CL2 a pod. V mnohých štátoch je daná zákonná povinnosť vybudovať autonómny systém varovania obyvateľstva. V skratke to znamená, že pokiaľ dôjde k úniku nebezpečnej látky a je ohrozené zdravie a život ľudí v okolí, musia byť o tejto udalosti automatický informovaní. Najefektívnejším spôsobom varovania sú sirény, ktoré sa v takomto prípade pustia automaticky. Tejto udalosti sa dá mnohokrát predísť. Riešenie je jednoduchšie, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Je potrebné včas informovať operátora o blížiacom sa nebezpečenstve, aby sa dalo efektívne eliminovať. Včasné doručenie tejto dôležitej informácie zabezpečuje vyrozumievací systém spolu so senzormi, ktoré sú k nemu pripojené a monitorujú nebezpečné látky. Vďaka tomuto systému dokáže operátor reagovať takmer okamžite aj keď je práve na obedňajšej prestávke alebo obhliadke iných zariadení, a nenachádza sa pri riadiacom pulte.

Tento jednoduchý, hardvérový vyrozumievací a zvolávací systém môže podľa vopred stanovených udalostí, v tom istom čase zvolať krízový štáb alebo záchranné zložky. Pri špeciálnych požiadavkách zákazníkov je možné cez vyrozumievací systém ovládať aj zariadenia tretích strán, napríklad odvetrávanie hál, otváranie brán, ovládanie majákov a pod. Ďalším častým použitím systému sú vrátnice, kde sa využíva na informovanie kompetentných osôb o návštevách, prípadne o dodávkach tovaru. Systém je plne zálohovaný a funkčný aj v prípade výpadku elektrickej energie.

red_man

Príklad z praxe

Desiatky našich zákazníkov využívajú pri svojej práci nebezpečné látky ako amoniak NH3, chlór CL2 a pod. V mnohých štátoch je daná zákonná povinnosť vybudovať autonómny systém varovania obyvateľstva. V skratke to znamená, že pokiaľ dôjde k úniku nebezpečnej látky a je ohrozené zdravie a život ľudí v okolí, musia byť o tejto udalosti automatický informovaní. Najefektívnejším spôsobom varovania sú sirény, ktoré sa v takomto prípade pustia automaticky. Tejto udalosti sa dá mnohokrát predísť. Riešenie je jednoduchšie, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Je potrebné včas informovať operátora o blížiacom sa nebezpečenstve, aby sa dalo efektívne eliminovať. Včasné doručenie tejto dôležitej informácie zabezpečuje vyrozumievací systém spolu so senzormi, ktoré sú k nemu pripojené a monitorujú nebezpečné látky. Vďaka tomuto systému dokáže operátor reagovať takmer okamžite aj keď je práve na obedňajšej prestávke alebo obhliadke iných zariadení, a nenachádza sa pri riadiacom pulte.

Tento jednoduchý, hardvérový vyrozumievací a zvolávací systém môže podľa vopred stanovených udalostí, v tom istom čase zvolať krízový štáb alebo záchranné zložky. Pri špeciálnych požiadavkách zákazníkov je možné cez vyrozumievací systém ovládať aj zariadenia tretích strán, napríklad odvetrávanie hál, otváranie brán, ovládanie majákov a pod. Ďalším častým použitím systému sú vrátnice, kde sa využíva na informovanie kompetentných osôb o návštevách, prípadne o dodávkach tovaru. Systém je plne zálohovaný a funkčný aj v prípade výpadku elektrickej energie.

red_man
planing_01

Toto riešenie je vhodné hlavne pre zákazníkov, ktorí požadujú samostatný a odolný systém s jednoduchou obsluhou a stabilitou aj pri výpadku elektrickej energie. Napájanie je v tomto prípade zabezpečené záložnými batériami.

Jednoduchý hardvérový vyrozumievací a zvolávací systém spĺňa všetky prísne kritériá pre varovné a vyrozumievacie systémy používané v núdzových situáciách. Bol priamo vyvinutý v spoločnosti Telegrafia a. s., čo znamená, že zákazníci majú možnosť získať riešenie prispôsobiteľné svojim individuálnym požiadavkám priamo u výrobcu a tým v nemalej miere ušetriť investičné náklady na vybudovanie moderného vyrozumievacieho systému.

Toto riešenie je vhodné hlavne pre zákazníkov, ktorí požadujú samostatný a odolný systém s jednoduchou obsluhou a stabilitou aj pri výpadku elektrickej energie. Napájanie je v tomto prípade zabezpečené záložnými batériami.

Jednoduchý hardvérový vyrozumievací a zvolávací systém spĺňa všetky prísne kritériá pre varovné a vyrozumievacie systémy používané v núdzových situáciách. Bol priamo vyvinutý v spoločnosti Telegrafia a. s., čo znamená, že zákazníci majú možnosť získať riešenie prispôsobiteľné svojim individuálnym požiadavkám priamo u výrobcu a tým v nemalej miere ušetriť investičné náklady na vybudovanie moderného vyrozumievacieho systému.

planing_01