Jednoduchý, hardvérový
vyrozumievací a zvolávací
systém

Jednoduchý, hardvérový
vyrozumievací a zvolávací systém

Jednoduchý, hardvérový
vyrozumievací a zvolávací systém

vyrozumenie_01

Popis riešenia

Ak hľadáte samostatný a nezávislý spôsob vyrozumenia a zvolávania osôb s jednoduchým ovládaním, je vhodné použiť hardvérové riešenie, základom ktorého je viacúčelový dispečerský riadiaci pult OCP16. Proces vyrozumievania a zvolávania je možné realizovať niekoľkými jednoduchými krokmi. O priebehu aj výsledku vyrozumievania  je obsluha automaticky informovaná notifikáciou na displeji.

Toto riešenie umožňuje jednoducho preddefinovať vyrozumievané osoby, nastaviť komunikačné kanály a telefónne čísla pre ich vyrozumenie a zvolávanie a zároveň aj konkrétne typy mimoriadnych udalostí a priradiť k nim príslušné osoby, ktoré majú byť vyrozumené.

Popis riešenia

Ak hľadáte samostatný a nezávislý spôsob vyrozumenia a zvolávania osôb s jednoduchým ovládaním, je vhodné použiť hardvérové riešenie, základom ktorého je viacúčelový dispečerský riadiaci pult OCP16. Proces vyrozumievania a zvolávania je možné realizovať niekoľkými jednoduchými krokmi. O priebehu aj výsledku vyrozumievania  je obsluha automaticky informovaná notifikáciou na displeji.

Toto riešenie umožňuje jednoducho preddefinovať vyrozumievané osoby, nastaviť komunikačné kanály a telefónne čísla pre ich vyrozumenie a zvolávanie a zároveň aj konkrétne typy mimoriadnych udalostí a priradiť k nim príslušné osoby, ktoré majú byť vyrozumené.

vyrozumenie_01

Príklad z praxe

Desiatky našich zákazníkov využívajú pri svojej práci nebezpečné látky ako amoniak NH3, chlór CL2 a pod. V mnohých štátoch je daná zákonná povinnosť vybudovať autonómny systém varovania obyvateľstva. V skratke to znamená, že pokiaľ dôjde k úniku nebezpečnej látky a je ohrozené zdravie a život ľudí v okolí, musia byť o tejto udalosti automatický informovaní. Najefektívnejším spôsobom varovania sú sirény, ktoré sa v takomto prípade pustia automaticky. Tejto udalosti sa dá mnohokrát predísť. Riešenie je jednoduchšie, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Je potrebné včas informovať operátora o blížiacom sa nebezpečenstve, aby sa dalo efektívne eliminovať. Včasné doručenie tejto dôležitej informácie zabezpečuje vyrozumievací systém spolu so senzormi, ktoré sú k nemu pripojené a monitorujú nebezpečné látky. Vďaka tomuto systému dokáže operátor reagovať takmer okamžite aj keď je práve na obedňajšej prestávke alebo obhliadke iných zariadení, a nenachádza sa pri riadiacom pulte.

Tento jednoduchý, hardvérový vyrozumievací a zvolávací systém môže podľa vopred stanovených udalostí, v tom istom čase zvolať krízový štáb alebo záchranné zložky. Pri špeciálnych požiadavkách zákazníkov je možné cez vyrozumievací systém ovládať aj zariadenia tretích strán, napríklad odvetrávanie hál, otváranie brán, ovládanie majákov a pod. Ďalším častým použitím systému sú vrátnice, kde sa využíva na informovanie kompetentných osôb o návštevách, prípadne o dodávkach tovaru. Systém je plne zálohovaný a funkčný aj v prípade výpadku elektrickej energie.

red_man

Príklad z praxe

Desiatky našich zákazníkov využívajú pri svojej práci nebezpečné látky ako amoniak NH3, chlór CL2 a pod. V mnohých štátoch je daná zákonná povinnosť vybudovať autonómny systém varovania obyvateľstva. V skratke to znamená, že pokiaľ dôjde k úniku nebezpečnej látky a je ohrozené zdravie a život ľudí v okolí, musia byť o tejto udalosti automatický informovaní. Najefektívnejším spôsobom varovania sú sirény, ktoré sa v takomto prípade pustia automaticky. Tejto udalosti sa dá mnohokrát predísť. Riešenie je jednoduchšie, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Je potrebné včas informovať operátora o blížiacom sa nebezpečenstve, aby sa dalo efektívne eliminovať. Včasné doručenie tejto dôležitej informácie zabezpečuje vyrozumievací systém spolu so senzormi, ktoré sú k nemu pripojené a monitorujú nebezpečné látky. Vďaka tomuto systému dokáže operátor reagovať takmer okamžite aj keď je práve na obedňajšej prestávke alebo obhliadke iných zariadení, a nenachádza sa pri riadiacom pulte.

Tento jednoduchý, hardvérový vyrozumievací a zvolávací systém môže podľa vopred stanovených udalostí, v tom istom čase zvolať krízový štáb alebo záchranné zložky. Pri špeciálnych požiadavkách zákazníkov je možné cez vyrozumievací systém ovládať aj zariadenia tretích strán, napríklad odvetrávanie hál, otváranie brán, ovládanie majákov a pod. Ďalším častým použitím systému sú vrátnice, kde sa využíva na informovanie kompetentných osôb o návštevách, prípadne o dodávkach tovaru. Systém je plne zálohovaný a funkčný aj v prípade výpadku elektrickej energie.

red_man
planing_01

Toto riešenie je vhodné hlavne pre zákazníkov, ktorí požadujú samostatný a odolný systém s jednoduchou obsluhou a stabilitou aj pri výpadku elektrickej energie. Napájanie je v tomto prípade zabezpečené záložnými batériami.

Jednoduchý hardvérový vyrozumievací a zvolávací systém spĺňa všetky prísne kritériá pre varovné a vyrozumievacie systémy používané v núdzových situáciách. Bol priamo vyvinutý v spoločnosti Telegrafia a. s., čo znamená, že zákazníci majú možnosť získať riešenie prispôsobiteľné svojim individuálnym požiadavkám priamo u výrobcu a tým v nemalej miere ušetriť investičné náklady na vybudovanie moderného vyrozumievacieho systému.

Toto riešenie je vhodné hlavne pre zákazníkov, ktorí požadujú samostatný a odolný systém s jednoduchou obsluhou a stabilitou aj pri výpadku elektrickej energie. Napájanie je v tomto prípade zabezpečené záložnými batériami.

Jednoduchý hardvérový vyrozumievací a zvolávací systém spĺňa všetky prísne kritériá pre varovné a vyrozumievacie systémy používané v núdzových situáciách. Bol priamo vyvinutý v spoločnosti Telegrafia a. s., čo znamená, že zákazníci majú možnosť získať riešenie prispôsobiteľné svojim individuálnym požiadavkám priamo u výrobcu a tým v nemalej miere ušetriť investičné náklady na vybudovanie moderného vyrozumievacieho systému.

planing_01
Text Widget
Aliquam erat volutpat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Integer sit amet lacinia turpis. Nunc euismod lacus sit amet purus euismod placerat? Integer gravida imperdiet tincidunt. Vivamus convallis dolor ultricies tellus consequat, in tempor tortor facilisis! Etiam et enim magna.